Skip to main content

Israel förstör Sveriges och EU:s bistånd till palestinier

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 06:40 CEST

Över 60 EU-finansierade projekt på palestinskt territorium har förstörts av Israel från 2011 och framåt. Ytterligare 110 riskerar att rivas. Det visar en ny sammanställning som internationella organisationer gjort.
-
För oss som arbetar med bistånd är det oacceptabelt när en stridande part förstör bistånd till civila. Enligt Genèvekonventionen är det jämförbart med krigshandlingar mot civilbefolkning och måste fördömas, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

EU:s utrikesministrar möts idag i Bryssel och väntas skärpa tonen mot Israel om läget i det så kallade Area C, palestinskt territorium kontrollerat av Israel, där förstörelsen av infrastruktur ökat markant. Internationella organisationer i Area C har sammanställt det ökande antalet biståndsprojekt som EU finansierat och Israel förstört från 2011 till nu.
Sammanställningen, som tidigare inte publicerats, visar att:

  • Åtminstone 62 byggprojekt, finansierade av Sverige, Frankrike, Nederländerna, Polen, Storbritannien och EU med flera, har rivits av israeliska myndigheter. Det handlar om vattencisterner, byggnader för djurhållning, jordbruksbyggnader och bostäder.
  • Över 110 byggprojekt, finansierade av Sverige, Belgien, Frankrike, Tyskland, Spanien och EU med flera, har fått rivningsbesked eller en order från israeliska myndigheter om att stoppa byggnationerna. Det handlar om anläggningar för förnyelsebar energi, vattencisterner, byggnader för djurhållning, vatten- och avloppsledningar och bostäder.
  • Över 25 procent av all palestinsk infrastruktur som förstördes under 2011 var biståndsfinansierad, av bland annat EU.
  • Just nu riskerar ett antal EU-finansierade härbärgen i området Khan Al Khmar att rivas.

- Man kan ifrågasätta vad Israel egentligen har för mål när man förstör biståndsprojekt som går ut på att stötta vanliga palestinier som vill försörja sig och leva ett fungerande liv. Sämre levnadsvillkor gynnar ju extremister. Man kan inte låta bli att fråga sig: Vill Israel ha fred när man agerar på det här sättet, säger Bo Forsberg.

EU samlar inte in uppgifter om vilka EU-finansierade projekt som förstörs. Därför är det svårt att uppskatta hur mycket biståndsmedel som gått till spillo från 2011 fram till nu. Men EU-kommissionen har uppskattat att israeliska armén förstörde biståndsprojekt, finansierade av EU och EU-länderna, till ett värde av mer än 49 miljoner euro från 2001 till 2011. Av dessa beräknas 29 miljoner euro vara EU-bistånd. Det är framför allt förstörelse av palestinsk infrastruktur och palestinska bostäder i samband med andra intifadan och Gazakriget som gör omfattningen så stor. Den höga summan till trots har EU utelämnat många förstörda projekt i sin lista.

För mer information och intervju kontakta:
Joakim Wohlfeil, policyrådgivare i frågor om konflikt och rättvisa 070-515 61 45
Erika Bergman, pressekreterare 073-442 14 84