Skip to main content

Klimatförhandlingarna: Nu vill vi se kompromissvilja!

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 14:31 CET

Klockan tre presenterar det franska ordförandeskapet ett nytt utkast på det kommande klimatavtalet som ska träda i kraft 2020.

Parterna har jobbat intensivt de senaste två dagarna och kommit en bra bit på väg med att minska ner antalet alternativ som ministrarna har att jobba med, och som ska resultera i den slutgiltiga texten. För oss observatörer har det dock varit svårt att få insyn i diskussionerna eftersom vi inte har haft tillträde till de slutna rummen.

– Det är många svåra frågor som fortfarande återstår att lösa. Klimatfinansiering och stöd till utvecklingsländer, för såväl utsläppsminskningar som anpassningsåtgärder, är centralt för att alla länder ska kunna vara med i den globala omställning som krävs för att undvika alltför höga temperaturhöjningar, säger Martin Vogel, policyrådgivare i klimatfrågor i Svenska kyrkan.

I det här kritiska läget är det extremt viktigt att länderna också kommer överens om att börja översynen av sina nationella åtgärder så snart som möjligt, helst innan det nya avtalet börjar gälla. Förutom åtgärderna för utsläppsminskningar måste de enas om en motsvarande översyn av finansieringen till anpassning och omställning i fattiga och sårbara länder.

– EU måste nu kliva fram och visa sin vilja att stödja korta översynsperioder för finansieringen. I så fall kan även länder som motsätter sig ett differentierat ansvar för utsläppsminskningar börja kompromissa, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Axelsson, policyrådgivare klimatfrågor
anna.axelsson@diakonia.se 0765-011 740
Twitter: @AnnaAxelsson4

Martin Vogel, policyrådgivare klimatfrågor
martin.vogel@svenskakyrkan.se 076-803 41 14
Twitter: @Vogel_Martin

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.