Skip to main content

Klimaträttvisa – inte smulor från de rikas bord!

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 08:00 CET

Inför klimatförhandlingarna i Cancun uppmärksammar Diakonia klimaträttvisan med aktionen ”Klimaträttvisa – inte smulor från de rikas bord!”. Aktionen är en uppmaning till miljöminister Andreas Carlgren att öka ambitionen för Sveriges utsläppsminskning av växthusgaser.

Den 29 november återupptas FN:s klimatförhandlingar i Cancun, Mexico. Sveriges nuvarande åtaganden är långt ifrån tillräckliga om man utgår ifrån vad forskningen anser är nödvändigt för att hålla den globala uppvärmningen i schack och från tydliga rättviseprinciper.

Under den 22 och 23 november kommer miljöministern Andreas Carlgren att ta emot underskrivna brev med en nypa torra brödsmulor. Smulorna symboliserar de rika ländernas bristande ambition och otillräckliga ansträngningar för utsläppsminskningar och för att uppnå ett klimatavtal med de fattigas rätt i centrum.

- I Cancun kan Sverige och EU spela en ledande roll genom att bland annat stå upp för Kyotoprotokollet med bindande krav på industriländerna. Sverige och EU bör också få till stånd en överenskommelse för hur den långsiktiga finansieringen gällande anpassning och motverkande av klimatförändringar ska lösas. En viktig princip är att pengar som utlovas inte tas ifrån biståndet. Det måste också till nya innovativa finansieringskällor, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

För mer information:
Andreas Ulfsax, Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor, kommer att vara i Cancun, tillsammans med Diakonias partnerorganisationer från Afrika och Latinamerika. Intresserade journalister kan kontakta Andreas Ulfsax och prata med våra partnerorganisationer som själva kan berätta vilket arbete de driver för att skapa bättre förutsättningar och vilka förväntningar de har av klimatförhandlingarna.

Andreas Ulfsax +46 (0)708 13 71 93
Presskontakt: Salam Karam +46 (0)734 42 14 84
Titta även på vår hemsida: http://www.diakonia.se/smulor

Bifogade filer

PDF-dokument