Skip to main content

Kritik mot regeringens köp av utsläppskrediter

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2012 06:30 CET

Sveriges satsning på att undvika egna utsläppsminskningar genom köp av utsläppskrediter i utvecklingsländer kritiseras i en ny rapport. Swedwatch har granskat ett energiprojekt i Indien som Sverige investerar i genom Världsbanken.

Swedwatchs rapport som är gjord i samarbete med Diakonia och Svenska kyrkan visar att det finns frågetecken kring hållbarheten, den lokala förankringen och arbetsvillkoren vid projektet. Vattenkraftverket Rampur Hydroelectric Power Plant i norra Indien ingår i en av fonderna som Sverige ska köpa utsläppskrediter från genom Energimyndigheten. Rapporten Vi konsumerar, de kompenserar visar att bygget har haft en negativ påverkan på skördar och vattenkällor. Lokalbefolkningen uppger i intervjuer att utlovade arbetstillfällen saknas och att de inte har fått kompensation fullt ut för problem som har uppstått i samband med bygget av kraftverket.

- Arbetsvillkoren för migrantarbetarna vid bygget brister. Många bybor och småbönder runt floden uppger att de inte har fått tillräcklig kompensation från projektbolaget, säger Maria Cosnier, rapportförfattare och researcher på Swedwatch.

Sverige ska minska de nationella utsläppen av växthusgaser med ungefär 20 miljoner ton per år. En tredjedel av minskningen ska ske genom köp av utsläppskrediter, främst genom FN:s klimatkompensationsprogram CDM, Clean Development Mechanism. Alla projekt i FN:s klimathandel måste vara additionella, dvs. det ska gå att visa att projekten inte hade kommit igång utan ekonomiskt tillskott från CDM-systemet. Studien visar att det är tveksamt om bygget av vattenkraftverket i Indien uppfyllt kravet på additionalitet.

- Det är helt centralt att Sverige minskar utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Om Sverige fortsätter satsa en stor del av våra klimatpengar på dessa kritiserade projekt är risken överhängande att Sverige i praktiken inte når upp till de utsläppsmål riksdagen har beslutat om. Vi förlorar dessutom trovärdighet i klimatförhandlingarna, säger Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Det är Energimyndigheten som har ansvaret för svenska statens köp av utsläppskrediter. Detta sker antingen direkt från ett projekt i ett land, eller genom fonder. Energimyndigheten anser att projektet i Rampur inte är representativt för den svenska CDM-satsningen då det ingår i en fond.

- Frågan är vad regeringen, som delfinansiär av projektet, gör för att komma tillrätta med de brister som rapporten visar på, i såväl det här enskilda projektet som i CDM-systemets inbyggda utmaningar, säger Jacob Risberg klimatpolitisk handläggare, Svenska kyrkan.

Kontakt:

Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor, Diakonia, tel 076-501 17 40
Jacob Risberg, klimatpolitisk handläggare Svenska kyrkan, 0768-00 01 60
Maria Cosnier, researcher Swedwatch, tel 08-602 89 84

Ladda ner rapporten på:
www.swedwatch.org/sv/rapporter/vi-konsumerar-de-kompenserar