Skip to main content

​Marrakesh COP22: Ett litet steg i rätt riktning

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 19:52 CET

ACT Alliance: Det krävs ambitiösa åtgärder för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Diakonia är medlemmar i ACT Alliance, ett globalt nätverk för kristna organisationer med över 140 medlemmar.

Två veckors klimatförhandlingar i Marrakesh, COP22, är snart över. Mötet har präglats av glädjen över att Parisavtalet trätt i kraft tidigare än någon vågat hoppas, men också oron över hur USA:s klimatpolitik kommer att utvecklas under kommande år. Båda reaktionerna har bidragit till att en vilja att visa hög ambition från såväl länder som organisationer och företag.

Veckans höjdpunkt
Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor, Anna Axelsson, som är på plats för att bevaka förhandlingarna kommenterar:
– Veckans höjdpunkt kom idag, då 47 av de länder som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter (Climate Vulnerable Forum) annonserade att de ska revidera sina klimatplaner före år 2020 och satsa på 100 procent förnybar energi. Deras initiativ visar på verkligt ledarskap och är en stark signal till rikare länder med större utsläpp. Dessa länder har väldigt liten del i de historiska utsläpp som ligger bakom klimatförändringarna men visar ändå viljan att gå före, säger Anna Axelsson.

Parisavtalets regelbok klubbas steg för steg
Förhandlingarna i Marrakesh har resulterat i tydliga planer för hur Parisavtalets regelbok ska utvecklas. Senare ikväll väntas ordföranden, Marockos utrikeminister Salaheddine Mezouar, klubba de beslut som steg för steg beskriver hur arbetet ska tas vidare.

Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra klimatpolitiken
– Ett väldigt välkommet beslut från mötet är att arbetsprogrammet för jämställdhetsfrågor ska fortsätta, säger Anna Axelsson. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv framöver ska genomsyra alla delar av klimatpolitiken, inklusive finansiering och åtgärder för utsläppsminskningar.

Olösta frågor återstår kring finansiering
Under klimattoppmötet har behovet av finansiering till anpassningsåtgärder stått i fokus, då utvecklingsländer kritiserat bristen på detta och yrkat på att Anpassningsfonden (under FN:s klimatkonvention ) ska få ett fortsatt mandat.

Deadline är satt till 2018
Alla länder har dock bekräftat sin avsikt att leva upp till Parisavtalet genom Marrakech Action Proclamation.
– Parisavtalet är ett skal som ska fyllas med innehåll. Här i Marrakesh har länderna tagit ett litet steg på vägen mot ett fungerande regelverk, men det är fortfarande lång väg att gå. Men deadline är satt: 2018 ska vi gå i mål. 
– Allas engagemang behövs för att visa världens ledare att vi vill se Parisavtalets stora målsättningar bli till handling, avslutar Anna Axelsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Axelsson, policyrådgivare klimat
E-post: anna.axelsson@diakonia.se
Telefon: 08-453 69 40
Twitter: @AnnaAxelsson4 

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.