Skip to main content

Mer handling krävs för företagande och mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 11:25 CEST

Regeringens nya handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter saknar konkreta och tydliga åtgärder. Det konstaterar en rad svenska bistånds- och människorättsorganisationer efter att den färdiga handlingsplanen presenterats av näringslivsminister Mikael Damberg.

Sverige är sjätte land i världen att anta en nationell handlingsplan utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Ett utkast presenterades i våras och flera organisationer lämnade då synpunkter på förslaget. Den färdiga planen innehåller förbättringar och några av de åtgärder som rekommenderades, men flera av de problem som identifierades med utkastet kvarstår.

- Ett problem är att den innehåller väldigt få konkreta och förbättrande åtgärder. Flera av åtgärderna är redan genomförda, exempelvis utredningar och EU-lagstiftning och många åtgärder går ut på att regeringen ska "överväga" eller "undersöka förutsättningar" för att driva arbetet framåt, säger Annelie Andersson, ordförande Latinamerikagrupperna.

Regeringen är tydlig med att den förväntar sig att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och ska följa FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och andra relevanta riktlinjer på området både i Sverige och utomlands. Men handlingsplanen visar inte hur regeringen planerar att säkerställa att detta sker.
- Planen saknar bindande krav på företagen. FN:s vägledande principer är tydliga med att stater bör använda hela skalan av tillgängliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att se till att kränkningar av mänskliga rättigheter inte sker och att man ska ha en ”smart mix” av bindande normer och frivilliga riktlinjer, säger Kathleen McCaughey, sakkunnig gällande företag och mänskliga rättigheter svenska Amnesty.

Ett positivt budskap i planen är att regeringen kommer att genomföra en genomlysning av hur svensk lagstiftning står sig mot de vägledande principerna för att se om det finns luckor som behöver adresseras, en så kallad Baseline Study. Inget annat land med en handlingsplan har gjort en sådan.
- Vi välkomnar att en sådan genomgång av svensk lagstiftning görs. Att kunna identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas är en förutsättning för att ta fram en effektiv handlingsplan. Detta borde dock ha gjorts innan planen antogs, säger Théo Jaekel, utredare gällande företag och mänskliga rättigheter, Swedwatch.

- Näringsministern framhöll att detta var början på en process. Det välkomnar vi och hoppas att civilsamhället inkluderas i den fortsatta processen för att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks och att de människor som kränks får tillgång till rättvisa. Vi ser gärna att ett konkret samrådsorgan etableras där olika intressenter kan ingå och regeringen kan söka stöd i detaljfrågar, säger Åsa Beckius, policyrådgivare privat sektor, Diakonia.

Organisationer som står bakom uttalandet:
Amnesty International, Diakonia, FIAN, Latinamerikagrupperna och Swedwatch.

För mer information, vänligen kontakta:
Kathleen McCaughey, Amnesty, 072-967 86 03
Åsa Beckius, Diakonia 073-441 22 38
Théo Jaekel, Swedwatch, 073-726 95 22


Tidigare kommentar från civilsamhället

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.