Skip to main content

Nu är Diakonias klimatexpert på plats i Marrakesh

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 09:03 CET

Anna Axelsson bevakar förhandlingarna live i Marocko och twittrar bland annat regelbundet på @AnnaAxelsson4.

Fristående organisationer har en viktig roll på de årliga klimattoppmötena – att vara en kontrollfunktion och en blåslampa på beslutsfattarna så att de håller vad de har lovat och gör framsteg. Anna Axelsson från biståndsorganisationen Diakonia har följt klimatförhandlingarna under flera år.

Förhandlingarna i Marrakesh går nu in på sin andra vecka. Regeringsföreträdare från världens länder anländer för att fatta beslut om det som har förhandlats fram under första veckan. Den ram som Parisavtalet sätter upp ska fyllas med innehåll i form av regler och mekanismer.
Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor Anna Axelsson är på mötet som observatör, och som representant för en biståndsorganisation är hennes roll att stå upp för dem som har drabbas hårdast av klimatförändringarna genom att driva på i frågor som klimatfinansiering och mänskliga rättigheter.
– Jag kommer jobba tillsammans med kollegor i ett globalt nätverk för kristna biståndsorganisationer. Vi vill till exempel bidra med förslag på hur reglerna för klimatfinansiering bör se ut, så att utvecklingsländer får tillräckligt stöd för att utveckla sina samhällen på ett hållbart sätt, säger Anna Axelsson, på plats i Marrakesh.

Kvinnors rättigheter
Diakonia arbetar för klimaträttvisa, och det gör att Anna Axelssons fokus i Marrakesh är tydligt – hon följer frågor kring mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling, ämnen som hon önskade att man pratade mycket mer om i förhandlingarna.
– Klimatfrågan är i grunden en utvecklingsfråga. Jag kommer därför att jobba med andra som också engagerar sig i de här frågorna, för att bygga nätverk så att vi kan försöka påverka tillsammans. Jag hoppas att det som står i Parisavtalets förord om mänskliga rättigheter och jämställdhet verkligen ska genomsyra förhandlingarna, och kommer att hålla ögonen på det.

För låga ambitioner
I Paris kom länderna överens om att den globala temperaturökningen skulle hållas långt under två grader, och att jobba för att försöka se till så att den stannar vid en och en halv grad. Men man bestämde inte hur man skulle nå dit, och Anna Axelsson är bekymrad över ländernas bristande ambitioner.
– Jag är orolig över att deras klimatplaner sätter oss på kurs mot runt tre graders uppvärmning. Därför är den här konferensen så viktig, det är nu man ska komma överens om hur man konkret ska gå tillväga. När förhandlingarna avslutas på fredag hoppas jag att vi har tagit viktiga steg framåt för att höja tempot och ambitionen i omställningen till hållbara, jämlika och jämställda samhällen.

För mer information:

Anna Axelsson, policyrådgivare klimat

E-post: anna.axelsson@diakonia.se

Telefon: 08-453 69 40

Twitter: @AnnaAxelsson4 

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.