Skip to main content

Ny kraft inför andra halvlek av klimatförhandlingarna i Bonn

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 15:06 CEST

Idag startade den andra och sista veckan av klimatförhandlingarna i Bonn, där FN:s kontor för klimatkonventionen ligger. Tusentals tjänstemän från hela världen har samlats för att framför allt förbereda det klimatmöte som ska hållas i Warszawa i november, då också ministrarna deltar och formella beslut kan fattas.
– För att ett nytt globalt klimatavtal ska kunna komma på plats i tid behöver mötet i Bonn denna vecka klargöra hur behoven i de fattiga länderna kan tillgodoses och hur de rika ländernas kapacitet kan komma till nytta, säger Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor, Petter Lydén, som på plats i Bonn deltar i klimatförhandlingarna.

Sverige och övriga industrialiserade länder måste exempelvis presentera hur de ska nå löftet om 100 miljarder dollar till 2020. Enligt Diakonias beräkningar kan Sveriges andel av finansieringen bli drygt 4 miljarder kronor 2020.
– Genom det globala nätverk av organisationer i klimatförhandlingarna som Diakonia ingår i, med deltagare från både utvecklingsländer och industrialiserade länder, har vi tillgång till information som den svenska och övriga nationella delegationer inte alltid har, vilket ibland kan överbrygga missförstånd och konflikter, säger Petter Lydén.

I förra veckans förhandlingar blockerade Ryssland flera viktiga frågor som därmed inte kunde behandlas. Bakgrunden till Rysslands agerande är missnöje över hur besluten togs på klimatmötet i Doha i december 2012, då ordföranden ignorerade en invändning från Ryssland.
–  Även om det finns visst fog för upprördhet efter besluten i Doha är det fullständigt oansvarigt att hålla förhandlingarna gisslan på det sätt som Ryssland gjort. Medan förhandlingarna står still fortsätter utsläppen att öka och människor i fattiga länder drabbas av klimatförändringarnas effekter, säger Petter Lydén.

En fråga som inte kunde behandlas under förhandlingarnas första vecka är den om vad som ska hända när det inte längre är möjligt att anpassa sig till ett förändrat klimat. Vad ska till exempel fiskare i Bangladesh göra när de förlorar sina hem på grund av stigande havsnivåer? Eller herdefolken i Etiopien när de inte längre kan föda upp boskap till följd av av konstant torka? På förhandlingstekniskt språk kallas frågan ”Loss and Damage” och den blir viktigare för varje dag som utsläppen av växthusgaser inte börjar minska.Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor, Petter Lydén, finns på plats i Bonn och deltar i klimatförhandlingarna till och med fredag 14 juni.
Kontakta Petter på telefon: 076-5011740 eller e-post: petter.lyden@diakonia.se – eller följ på twitter för löpande uppdateringar: https://twitter.com/PetterLydn


Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.