Skip to main content

NY RAPPORT: Import från olagliga bosättningar 15 gånger högre än från hela det palestinska området

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 01:01 CET

EU importerar 15 gånger mer från de illegala bosättningarna på det ockuperade palestinska området än från palestinierna själva, visar en ny rapport. Nu kräver Diakonia och Svenska kyrkan tillsammans med en stor grupp människorättsorganisationer att EU ska gå från ord till handling och stoppa det ekonomiska stödet till israeliska bosättningar.

Rapporten ”Trading away peace” har för första gången sammanställt statistik över export från israeliska bosättningar till EU-marknaden och jämfört med exportstatistik från den palestinska ekonomin. Israels regering uppskattar att EU importerar produkter från bosättningarna till ett värde av runt 2 miljarder kronor per år. Motsvarande importsiffra för palestinska produkter är 130 miljoner kronor. Israel subventionerar bosättningarna med hjälp av infrastruktur, skattelättnader och avsaknad av miljölagstiftning. Samtidigt innebär ockupationen av det palestinska området och rörelserestriktioner att det palestinska näringslivets tillgång till världsmarknaden kraftigt begränsas.

Som en konsekvens av detta har palestiniernas export de senaste åren minskat från över hälften av den palestinska BNP:n till mindre än 15 procent.

Rapporten visar att EU ger dubbla budskap i frågan om bosättningarna. Å ena sidan fördömer EU-medlemmarna bosättningarna, å andra sidan ges i många fall ekonomiskt stöd i form av tullättnader eftersom systemet som ska särskilja israeliska produkter från bosättarprodukter har stora brister. Därför har EU blivit den primära marknaden för varor som produceras i bosättningar på det ockuperade palestinska området. Trots EU:s egna direktiv har de flesta medlemsländerna misslyckats med att märka produkterna i handeln, vilket gör det omöjligt för kunderna att kunna veta om varor märkta ”Made in Israel” är bosättarprodukter eller inte.

Organisationerna uppmanar EU-länderna att vidta en rad konkreta åtgärder för att sluta bidra till bosättningarnas tillväxt. För det första måste regeringarna ta fram riktlinjer för ursprungsmärkning som säkerställer att svenska och europeiska konsumenter vet om de köper bosättarprodukter eller inte.
- Varor från bosättningar produceras bredvid husdemoleringar, på beslagtagen mark och under militär ockupation. Regeringen måste gå bortom retoriskt fördömande av bosättningar och åtminstone se till att konsumenter kan göra upplysta val om dessa produkter i butikerna. Det handlar enbart om att följa europeisk lagstiftning och internationell rätt, säger Jacob Risberg, policyhandläggare på Svenska kyrkan.

För det andra bör ekonomiskt stöd och ekonomiskt samarbete med bosättningarna i förlängningen förbjudas, något som också efterfrågats av EU:s representanter i Jerusalem.
- Om vi vill främja folkrätten i konflikten, vilket regeringen och EU säger sig vilja göra, är det inte rimligt med en omfattande ekonomisk samverkan med Israels bosättningar. Ministrarna Carl Bildt och Ewa Björling måste ta initiativ till en ny lagstiftning som förbjuder grossister, detaljhandel och banker att handla och investera i bosättningarna, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

För mer information kontakta:
Joakim Wohlfeil, Diakonia, policyrådgivare i konfliktfrågor, 070-515 61 45, + 972 546684820
Esther Flores-Sedman, Diakonia, pressekreterare, 073-442 14 84
Jacob Risberg, Svenska kyrkan, policyhandläggare Mellanöstern, 0768-00 01 60
Ewa Almqvist, Svenska kyrkan, pressekreterare 070-546 96 77

Högupplösta bilder med bildtexter:
Bilderna är fria för publicering i anslutning till nyheter om rapporten "Trading for peace": https://www.box.com/s/uid2pus9qu9nazjj1hnw