Skip to main content

Ställ de tuffa frågorna om rika länders ansvar för korruption

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:00 CET

I dag på internationella anti-korruptionsdagen lyfts den viktiga debatten om korruption som ett hinder för utveckling och fattigdomsbekämpning. 
– Stöd organisationer i de fattiga länderna som granskar makten och ställ de viktiga frågorna om vem som korrumperar och hur vi kan stoppa kapitalflykten från de fattiga länderna, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Biståndsminister Gunilla Carlsson bjuder idag in till samtal om korruption som ett hinder för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Diakonia har tidigare i debatten om korruption pekat på vikten av fortsatt stöd till alla organisationer i de fattiga länderna som granskar hur pengarna används och som stärker fattiga människors möjligheter att organisera sig och delta i samhället för att utkräva ansvar från sina politiska ledare.

Diakonia har många exempel på hur civila samhällets granskning av politiska och ekonomiska beslut bidrar till en mer effektiv förvaltning och därmed minskad korruptionsrisk i de fattiga länderna. Fattiga länders bristande kapacitet till förvaltning liksom svaga rättssystem är ett problem som går att lösa med hjälp av bistånd.

– Men många frågor kring korruption kan inte lösas inom ramen för den nationella politiken i fattiga länder. I korruptionsdebatten finns det alltför sällan en diskussion om "den hand som besticker", det vill säga den som till exempel är beredd att muta sig till ett kontrakt för råvaruutvinning i ett fattigt land, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Ett annat men närliggande problem som EU och Sverige bör hantera om man vill förbättra situationen för fattiga är multinationella företags skatteflykt från fattiga länder till skatteparadis. Beräkningar visar att utvecklingsländer förlorar ca 160 miljarder US-dollar per år i uteblivna skatteintäkter genom placeringar i skatteparadis – de flesta av dem i de rika länderna. Det innebär att resurser som är dubbelt så stora som det årliga biståndet går förlorade för att multinationella företag för ut vinsten för att slippa skatt. Endast en mycket liten del av kapitalflykten (5 procent) från fattiga länder beror på korruption, där den politiska eliten stjäl från statskassan.
– Kapitalflykten innebär en dränering av resurser och ökar biståndsberoendet. Kampen mot kapitalflykt är helt central i arbetet mot korruption, säger Bo Forsberg.

För mer information kontakta Diakonias pressekreterare:
Erika Bergman, 073-442 14 84