Skip to main content

Svensk exportpolitik motverkar arbetet för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 11:17 CET

Nyheten om Sveriges regerings agerande för att sälja övervakningsutrustning till Libyen försvårar arbetet för att stärka mänskliga rättigheter och krockar med avsikterna i svensk politik. Det visar ett inslag som sänds i kväll i SVT:s Korrespondenterna.
- Om Sveriges regering menar allvar med sin retorik om att stärka arbetet för mänskliga rättigheter i fattiga länder måste export- och handelspolitiken förändras, säger Bo Forsberg, Diakonias generalsekreterare.

Redan 2003 beslutade Sveriges riksdag att all politik som Sverige bedriver, såväl miljöpolitik, handelspolitik som försvarspolitik, ska främja fattigdomsbekämpning och stärka mänskliga rättigheter. Riksdagsbeslutet om Politik för Global utveckling innebär krav på en förändrad politik som ger alla ministrar och departement liksom statliga myndigheter uppdraget att i alla sammanhang fatta beslut och agera på ett sätt som stämmer överens med målen i bistånds- och utvecklingspolitiken.

- SVT Korrespondenternas inslag visar att den svenska statens politik för att främja svensk export inte genomgått den förändring som krävs. Nu agerar man istället som om svensk export ska främjas till vilket pris som helst. Till och med vapenaffärer görs med stater där det förekommer omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, kommenterar Bo Forsberg.

Diakonia anser att både aktörer och uppdrag från regeringen måste genomgå omfattande förändringar för att leva upp till kraven som riksdagen fattat beslut om.

  • Regeringens, departementens och ambassadernas uppdrag att främja svensk export
  • Den statliga banken Svensk Exportkredit
  • Exportkreditnämnden
  • Exportrådet

Dessa aktörer ägnar sig åt diplomati, statlig utlåning, exportstöd och satsningar för att främja svensk export. Om de inte underställs tydliga och transparenta styrinstrument finns det stor risk att affärer genomförs som krockar med målet att svensk politik i alla sammanhang ska bidra till minskad fattigdom i världen och stärka respekten för mänskliga rättigheter.

- Utan dessa förändringar riskerar regeringen direkt eller indirekt att motverka vad biståndet vill åstadkomma i fråga om att främja fattigdomsbekämpning och att främja mänskliga rättigheter, säger Bo Forsberg.

För mer information kontakta Diakonias pressekreterare
Erika Bergman på 073-442 14 84.