Skip to main content

UD fuskar med biståndet

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2010 19:53 CEST

Bistånd gör nytta. Det behövs för att bekämpa fattigdom och stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Inte för att bygga svenska ambassader runtom i världen och reda ut UD:s dåliga finanser, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Varje dag ser vi på Diakonia att bistånd gör nytta. Bland framstegen kan nämnas att i Afrika har andelen barn i skolor ökat med 16 procent sedan 2000.

Därför ser Diakonia väldigt allvarligt på uppgifterna att UD schablonmässigt använder 700 miljoner kronor från biståndet för att finansiera sin egen verksamhet och administration utan tydligare redovisning. Enligt offentliga handlingar som Diakonia begärt ut, tar UD från biståndet schablonmässigt ut fem procent av förvaltningskostnaderna för många ambassader i världen där vi inte har någon biståndsverksamhet att tala om. Detta gäller bland annat ambassader i Tokyo (2 654 774 SEK), Abu Dhabi (447 000 SEK) och Reykjavik (248 000 SEK).

-       Detta strider mot biståndsministern, Gunilla Carlssons, och regeringens krav att det ska vara möjligt för allmänheten att följa hur biståndet används och vilka resultat det leder till, säger Bo Forsberg.

Samtidigt som regeringens budget visar att finansieringen av UD:s administration med biståndsmedel har fördubblats sedan 2005, har regeringen dessutom använt över 30 miljoner kronor av biståndspengarna för en rad ambassadbyggen, bland annat i Minsk, Kabul och Bagdad. Detta strider mot OECDs regler där det står klart och tydligt att byggande av ambassader inte får finansieras med biståndsmedel om man inte ”planerar att överlämna dem till mottagarlandets regering”. Det urholkar också Sveriges goda anseende i det internationella utvecklingssamarbetet.

-       Vi på Diakonia vet att bistånd gör skillnad och behövs. Därför anser vi att givarländer som Sverige inte använder bistånd för att täcka upp andra budgetposter som inte kan utvärderas gentemot biståndets mål, säger Bo Forsberg.

Kontaktperson: Magnus Walan, 0708 53 93 05
Presskontakt: Salam Karam, pressekreterare Diakonia, 073-442 14 84

Bifogade filer

PDF-dokument