Skip to main content

Viktiga vägval för utvecklingen på toppmötet i Nairobi

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 08:47 CET

Att demokratiska processer i utvecklingsländerna styr biståndets mål och prioriteringar i stället för givarnas intressen är en av de frågor Diakonia fokuserar på under toppmötet i Nairobi.

Hur blir bistånd och utvecklingssamarbete effektivt? En ny global agenda ska sättas på toppmötet i Nairobi nästa vecka. Samtidigt falnar intresset och när strålkastarljuset riktas bort passar många länder på att bryta sina löften. Diakonia finns på plats för att hålla koll på beslutsfattarna.

Representanter från givar- och mottagarländer, näringsliv och civilsamhälle från hela världen möts i Kenyas huvudstad Nairobi under nästa vecka för ett högnivåmöte om utvecklingseffektivitet. Mötet är på många sätt avgörande för att uppnå de nya globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Men trots att det är stora frågor som avgörs är det internationella intresset förvånansvärt lågt för processen, och risken är stor att allt fler länder inte håller vad de tidigare har lovat.
– Vi ser med stor oro på hur EU-länder låter biståndet styras av andra intressen än att bekämpa fattigdomen. Vi vill se att givar- och partnerländer lever upp till sina åtaganden och säkrar att vi får en ambitiös agenda på plats som sätter människor som lever i fattigdom i centrum, säger Diakonias policyrådgivare Penny Davies, som finns på plats under mötet.

Transparens och ansvar
Mötet i Nairobi bygger vidare på den process som startade redan 2005 i Paris när man antog principer för biståndseffektivitet, och fortsatte med nya åtaganden på mötena i Accra (2008), Busan (2011) och Mexiko (2014). Mycket har förändrats under vägen, men de principer som parterna har enats om och vidareutvecklat är fortfarande relevanta. Det handlar bland annat om demokratiskt ägarskap av utvecklingsinsatser i mottagarländerna, att fokusera på resultat, att arbeta i inkluderande partnerskap och att säkra transparens och ansvarsutkrävande av alla aktörer. 

Viktig roll
Med tanke på att intresset är svagt från många länder välkomnar Diakonia att Sveriges regering vill stå upp för en stark utvecklingseffektivitetsagenda och att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, deltar i mötet i Nairobi. Som en av de fristående organisationerna på plats har Diakonia en viktig roll i att bevaka att politikerna håller vad de lovar och att biståndspengarna hamnar där de behövs mest.

Diakonia vill se följande punkter prioriteras på mötet:

  • Att en ambitiös agenda antas för att kunna bekämpa fattigdom där alla aktörer tar sitt ansvar. Den privata sektorn spelar en allt större roll i utvecklingssamarbetet och bör därför leva upp till samma effektivitetsprinciper som andra aktörer.
  • Att Sverige och EU lever upp till tidigare åtaganden om utvecklings- och biståndseffektivitet: EU bör visa ledarskap genom att anta en konkret och uppföljningsbar färdplan för hur och när effektivitetsagendan ska uppnås.  
  • Att principen om demokratiskt ägarskap säkras. Demokratiska processer i utvecklingsländerna ska styra mål och prioriteringar, inte givarnas intressen. Mottagarregeringar ska säkra att prioriteringarna tas fram i demokratiska och inkluderande processer.
  • Att det civila samhällets möjligheter att arbeta som oberoende aktörer säkras. Det begränsade utrymmet för att verka för mänskliga rättigheter, jämställdhet och att granska makthavare är mycket oroande och hotar möjligheten att genomföra ett effektivt utvecklingssamarbete. Sverige och EU bör därför arbeta för starkare åtaganden och respekt för organisations-, mötes- och yttrandefriheten.


För mer information, vänligen kontakta:

Penny Davies, policyrådgivare för utvecklingsfinansiering
E-post: penny.davies@diakonia.se 
Telefon: 08-453 69 35, 0734-21 35 37 (sms:a gärna under mötesdagarna!)
Twitter: @PennyEDavies

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.