Skip to main content

DIGG:s rådgivande organ nu på plats

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2020 13:08 CEST

Regeringen har utsett nio ledamöter till Myndigheten för digital förvaltnings – DIGG – rådgivande organ. Syftet med det rådgivande organet är att bistå med råd i strategiska frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

– Det är oerhört glädjande att det rådgivande organet nu är på plats med mycket kompetenta ledamöter som bidrar både med gedigen kunskap och bred kompetens inom digitaliseringsområdet. Det känns som en stor förmån att få ta del av allas kunskap och erfarenhet som stöd till DIGG och till mig att utföra vårt uppdrag, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG och ordförande i det rådgivande organet.

Ledamöter i DIGG:s rådgivande organ:

Generaldirektör Katrin Westling Palm
Rättschef Erik Janzon
Tekn. Dr. Anna Nilsson-Ehle
Direktör Carolina Brånby
Tekn. Dr. Elin Anna Topp
Fil. Dr. Marco Forzati
Verkställande direktör Galina Esther Shubina
Senior rådgivare Anders Ekholm
Stadsdirektör Daniel Broman

DIGG- Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag inom digitaliseringen av det det offentliga samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.