Skip to main content

Digilärs miljonbidrag från PTS hjälper tiotusentals elever

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 10:21 CEST

Fem forskare, testpaneler, innovativa funktioner och mängder av nya digitala redskap är en del av Digilärs projekt som tar den digitala pedagogiken till en ny nivå.Miljonbidraget från Post- och Telestyrelsen har möjliggjort Digilärs omfattande satsning som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.

Varje år utlyser Post- och Telestyrelsen, på uppdrag av regeringen, en tävling för projekt som på olika sätt underlättar kommunikationen för människor med olika funktionsnedsättningar.

Förra året vann Digilär. Årets mest omfattande bidrag på hela 1,6 miljoner kronor gick till projektet 'Digitala Läromedel på riktigt och för alla'. Satsningen syftar till att göra Digilärs läromedel mer tillgängligt för elever med dyslexi, dyskalkyli och koncentrationssvårigheter.

Forskning efter nya metoder

Pedagogiska funktioner, nya digitala redskap och lättlästa texter är en del av resultatet, som under utvecklingsprocessen noggrant har utvärderats av fem forskare. Ett flertal olika redskap lanseras i samband med läsårsstarten i höst, tillsammans med sju helt nya läromedelspaket. Matematikredskapen är en del i projektet som gör studierna enklare för elever med matematiksvårigheter och välkomnar en mer praktisk inlärning för alla.

Framtaget med lärare och elever

Redskapen har även provats och utvärderats av en testpanel bestående av specialpedagoger samt elever med olika typer av dokumenterade inlärningssvårigheter. Elever och lärare har på så sätt tillsammans fått vara med och förbättra den digitala pedagogiken. Dessutom har lärare och elever på tre skolor använt läromedlet med nya funktioner och utvärderat det löpande tillsammans med Digilär.

- Vi talar inte längre om att göra digitala läromedel. Vi fokuserar i stället all kraft på att utveckla en digital pedagogik. Det innebär vi ger alla elever stimulans oavsett vilka förutsättningar eller inlärningsstilar de har, säger Stellan Wigh, VD på Digilär.

För att läsa mer om projektet, gå in på laromedelforalla.se

Digilär vill vara en föregångare inom digitala läromedel. Vi vill utveckla läromedel som tar tillvara teknikens alla pedagogiska möjligheter. Vi vet att läraren är allra viktigast när det gäller att ge eleverna kunskaper. Vi vet också att förutsättningarna för att lyckas beror på vilka läromedel som finns. Vi vill ge varje lärare bästa tänkbara stöd i detta arbete.

Digilärkonceptet - Så här tänker vi!

Snabbguide till våra funktioner

Prova gratis i 14 dagar med ett testkonto

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera