Skip to main content

Höjdare inom äggindustrin fortsätter använda olagliga burar framför ögonen på myndigheter

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 07:02 CEST

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Förra året kunde Djurrättsalliansen visa hur myndigheterna blundade medan Sveriges största kläckeri inom äggindustrin höll hönor och tuppar i otillåtna burar. Nu har Jordbruksverket beslutat att burarna, på grund av stora djurskyddsbrister, inte godkänns och skulle sluta användas redan i november förra året. Men i dag kan Djurrättsalliansen avslöja att djuren fortfarande plågas i det olagliga bursystemet – medan myndigheterna återigen tittar på. Djurrättsalliansen polisanmäler idag Gimranäs AB för djurplågeri, anordnar en symbolisk avspärrning vid ett djurstall utanför Herrljunga och erbjuder sig att omplacera djur vid ett omhändertagande.

I april 2018 kunde Djurrättsalliansen med unikt bild- och filmmaterial visa hur hönor, tuppar och kycklingar plågades på Sveriges största kläckeri inom äggindustrin. Företaget, Gimranäs AB, föder upp värphönor som säljs till äggproducenter i Sverige och Baltikum. Omkring hälften av alla hönor på svenska hönserier – i både frigående-, bur- och KRAV-produktion – kommer från det granskade kläckeriföretaget. Företagets grundare har tidigare utsetts till ”Årets äggproducent” och nuvarande VD satt under förra året med i branschorganisationen Svenska äggs styrelse.

Djurrättsalliansen avslöjade även att företaget under 2012 och 2013 byggde två nya djurstallar där de, för att optimera lönsamheten, började använda ett nytt bursystem för avelsdjur (tuppar och hönor). Bursystemet som företaget använder har inte tidigare funnits i Sverige och är därför otillåtet. När nya system tas i bruk ska de först godkännas av Jordbruksverket, genom en så kallas ”ny teknik-prövning”. I vår granskning kunde vi visa att myndigheterna kände till, men blundade för, att företaget började använda burarna helt utan tillstånd. Jordbruksverket godkände senare en så kallad ”ny teknik-prövning” som skulle pröva och utvärdera bursystemet (vid namn Veranda Breeder) genom en försöksmässig prövning.

Efter en lång och utdragen process, som Djurrättsalliansen kritiserade och JO-anmälde, har nu Jordbruksverket beslutat att inte godkänna bursystemet då det anses ha betydande brister ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. I den slutrapport som gjorts efter prövningen av burarna framgår bland annat att dödligheten hos djuren har varit oacceptabelt hög, att förekomsten av bröstbensbölder har varit hög, att framförallt hönorna har haft omfattande fjäderskador och att den dagliga tillsynen har varit svårt att genomföra.

Djurrättsalliansen kan nu avslöja att företaget fortsatt kör sitt eget race framför ögonen på myndigheterna och att företaget fortfarande har djur i burarna trots beslut och information om att burarna inte får användas. Beslutet att inte godkänna bursystemet fattades av Jordbruksverket i april 2019. Men redan i november 2018 fick företaget informationen att burarna inte fick användas, då den försöksmässiga prövningen var avslutad. Vid tidpunkten fanns djur i ett av de två stallarna, och Jordbruksverket beslutade att företaget fick ha kvar djuren till planerad slakt. Det andra djurstallet var dock tomt och därmed fick inga nya djur sättas in. Något som företaget ignorerat då nya djur ändå har satts in i burarna.

– Vi anser att det som djur utsätts för inom lagens ramar är fel och oetiskt, men inte ens att rådande lagstiftning och regler följs verkar myndigheterna bry sig om. Till och med nu när det är fastslaget att burarna inte får användas kan tydligen företaget göra lite som de vill utan att någonting händer. Enorma mängder djur betalar pristet med sina liv. Djurstallarna borde vara tomma, men det är de inte och myndigheterna bör agera, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Djurrättsalliansen polisanmäler idag Gimranäs AB för djurplågeri då myndigheterna hittills inte har agerat eller vidtagit åtgärder då företaget vid upprepade tillfällen brutit mot lagstiftningen. Organisationen anordnar även en manifestation i form av en symbolisk avspärrning vid ett av djurstallarna utanför Herrljunga.

– Vi manifesterar vid djurstallet i hopp om att få ett slut på att stora mängder djur plågas i burarna. Skulle det bli aktuellt med ett omhändertagande av djuren erbjuder vi oss att hjälpa till att omplacera så många djur som möjligt, säger Malin Gustafsson.

I Jordbruksverkets beslut står det:”Den 1 november 2018 informerades Gimranäs muntligt av Jordbruksverket att ny teknikprovningen avslutas då slutrapporten inkommit. Bolaget fick också information om att systemet därmed inte fick användas innan beslut fattats av Jordbruksverket i ärendet.”

Men detta har alltså företaget struntat i och har ändå fyllt på med nya djur, något som både Jordbruksverket och länsstyrelsen känner till.

Följande går att läsa i Jordbruksverkets beslut: ”Detta betyder att inga nya djuromgångar har fått sättas in, men att en djuromgång som pågår då försöket avslutats får fortsätta till utslagning om inte länsstyrelsen beslutar annat. Trots detta har Jordbruksverket fått information om att en ny djuromgång har satts in i systemet efter avslutat försök. Jordbruksverket har genom beslut den 18 februari 2019 avvisat bolagets begäran om att få använda systemet tills beslut fattats. […] Det ska dessutom tilläggas att Jordbruksverket redan tidigare tydliggjort för bolaget, vid upprepade tillfällen, att systemet inte får användas efter att försöket avslutats, vilket bolaget inte hörsammat.

– Det här är ytterligare ett exempel på att djurskyddslagen inte finns till för att skydda djuren utan för att göra det lagligt för oss människor att utnyttja och döda andra djur. Det grundläggande problemet är människans oetiska djursyn och att vi oförsvarligt tar oss rätten att förtrycka och utnyttja andra djur. Vi människor har ett val - vi behöver inte äta animaliska produkter för att leva. För att få djurplågeriet att upphöra måste vi övergå till växtbaserad kost, säger Malin Gustafsson.

Gimranäs AB har överklagat Jordbruksverkets beslut till förvaltningsrätten i Jönköping, där ärendet just nu ligger


INFORMATION OM MANIFESTATION MÅNDAGEN 17 JUNI

Var: Lutebo 4, Ljung (Herrljunga kommun)

När: Måndagen 17 juni, klockan 10.00

För mer information, kontakta:

Malin Gustafsson

072 300 39 00 eller 070 270 14 74

E-post: malin@djurrattsalliansen.se eller info@djurrattsalliansen.se


LÄS MER OM AVSLÖJANDET PÅ WWW.DJURRATTSALLIANSEN.SE


Djurrättsalliansens bild- och filmmaterial från det granskade kläckeriföretaget:

https://djurrattsalliansen.se/2018/03/27/djurrattsalliansen-avslojar-djurplageri-pa-sveriges-storsta-aggklackeri/

SLU:s utvärdering av bursystemet ”Veranda Breeder” för värphöns och tuppar i produktion av kläckägg:

https://pub.epsilon.slu.se/16037/1/gunnarsson_s_190328.pdf

Bifogade handlingar:

- Jordbruksverkets beslut

- Kontrollrapport länsstyrelsen Västra Götaland.

Här under syns ett av de två djurstallar där det olagliga bursystemet används. Utanför detta djurstall anordnar Djurrättsalliansen måndagen den 17 juni en symbolisk avspärrning i hopp om att få stopp på att stora mängder djur plågas i de olagliga burarna. Foto: Djurrättsalliansen 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.