Skip to main content

Regeringens förklaring till vargjakten inte trovärdig!

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2010 19:57 CEST

Regeringen har i ett svar till EU-kommissionen försökt förklara sig vad gäller den förda vargpolitiken och den nyligen genomförda och starkt omstridda licensjakten på varg. Som en kort kommentar till svaret vill Djurskyddet Sverige framhålla följande: 

Regeringen trycker starkt på att licensjakten skett genom en - enligt regeringens uppfattning - begränsad och strängt kontrollerad licensjakt på varg och att denna skett för att åstadkomma delaktighet och därmed ökad tolerans. Det nämns ingenting om att denna delaktighet och tolerans gäller enbart vissa delar av befolkningen, främst jägare och vargmotståndare. Av svaret att döma ser regeringen det som ett självklart led i sin rovdjurspolitik att Sverige måste rädda den skandinaviska vargstammen genom att införliva genetiskt friska vargar och att detta måste ske först efter en reducering av det befintliga antalet.  

Det finns enligt vår uppfattning all anledning att fundera över det trovärdiga i denna räddningsplan: först skjuter man 28 friska vargar för att, som det påstås, få ökad acceptans för att därefter söka få in till landet - eller om det behövs - aktivt utplantera nya "friska" vargar från öst.  Acceptansen för naturlig invandring eller överflyttning av varg har nämligen visat sig mycket låg.Kanske närmast obefintlig inom närmast berörda områden. Många av dem som var för licensjakten har liten eller ingen förståelse för att vargar från öst ska utplanteras. 

Regeringen betonar också att något beslut om licensjakt under den kommande vintern ännu inte har fattats. Ett sådant beslut kan väntas först under december och är beroende bl a på om andra möjliga lämpliga lösningar ges. Djurskyddet Sverige ifrågasätter att frågan om licensjakt på varg under den kommande vintern verkligen fortfarande är öppen. Den korta tid som står till buds för beslutsfattande och andra omständigheter talar för att sådan jakt kan antas bli verklighet även om frågan formellt sett ännu är öppen.

Sven Stenson, förbundsordförande 0708-34 91 27
Sven-Erik Alhem, rovdjursansvarig förbundsstyrelsen 0708-577 600

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy