Skip to main content

Multichannel 2022: Dagligvaruhandeln under press från andra säljkanaler

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 16:25 CEST

Dagligvarumarknaden inklusive restaurangsektorn omsätter idag drygt 500 miljarder och står för ungefär en fjärdedel av den privata konsumtionen i Sverige. Dagligvaru­handeln är den största kanalen på dagligvarumarknaden och har en kanalandel på cirka 57 procent.

Förändringarna mellan de olika kanalerna från år till år är inte så stora, men i ett längre perspektiv har de varit dramatiska. Dagligvaru­handelns kanalandel har exempelvis sjunkit med cirka 7 procentandelar sedan år 2000. Hade dagligvaruhandeln behållit sin andel av dagligvarumarknaden från år 2000 skulle den ha omsatt 36 miljarder mer än den gör.

Tittar vi på utvecklingen mot år 2022 väntas restaurangerna, apoteken och lågprisvaruhusen fortsätta pressa dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandeln spås dock bromsa andelstappet till övriga kanaler något, inte minst genom offensiva satsningar på måltidslösningar och färskvaror. DLF prognostiserar att restaurangbranschen kommer att växa med 4,8 procent i värde (1,9 procent i volym) per år och dagligvaruhandeln med 2,8 procent i värde (0,9 procent i volym) per år till 2022.

Det framgår av DLFs framtidsstudie Multichannel 2022, som producerats av Marketing Clinic och som prognostiserar marknadsutvecklingen och framtidens kanallandskap för dagligvaror i Sverige fram till år 2022.

Har du frågor eller vill ha mer information om rapporten? Kontakta i så fall Bo Ekström på Marketing Clinic, tel 073-470 6014 .

DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. DLF skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig dagligvaruindustri genom att förmedla affärsrelevant kunskap, erbjuda inspirerande och utvecklande mötesplatser samt driva effektiva branschsystem. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy