Skip to main content

Dogman breddar upp med nytt affärsområde

Nyhet   •   Jun 11, 2019 08:55 CEST

VD Pierre Olofsson har ordet

När vi gick in i 2018 gjordes det med mod och beslutsamhet att genomföra en del större förändringar inom såväl affärsmodell, organisation och produktfokusering. En förändringsresa som börjat året innan men planerad att fortsätta under 2018 till 2020. Att lägga en plan kring vad företaget behövde göra var en sak, men att faktiskt ha modet att genomföra ett antal kontroversiella förändringar i en stabil och lönsam verksamhet var en annan. Vi hade en tydlig bild när vi gick in i året kring hur marknaden och konsumentbeteendet skulle förändras de kommande åren, 2018 får rubriken ”förändringens år”.

Med tillväxt på 13 % och en årsomsättning på 347 MSEK kan vi på många vis konstatera att vi gjort rätt beslut under 2018.Affären har gått från ett ben till tre ben och definieras numera genom Grossist, Detaljhandel och E-handel. I grossistaffären fick vi en del av våra branschtankar bekräftade under året genom kunder som fick svårare med att hålla stången mot sina detaljhandelskonkurrenter, med effekten att fokus flyttats från kvalitét till prisfokus som konkurrensmedel. Samtidigt fick vi på nya marknader utökat förtroende från större kunder kring vår kvalité, pris, varumärke och leveransförmåga, inte minst från digitala aktörer där vi står oss mycket starka med vårt varumärke, men också för vår förmåga att leverera den av kunden önskade digitala tekniken. En planerad aktivitet för 2018 var att ta ambitiösa steg mot export, vilket tog sin start genom delaktighet i världens största zoomässa, Interzoo i Nürnberg. En mässa som följdes upp med deltagande i Europas största häst – och ryttarmässa Spoga i Köln. Sammantaget ett gott utfall och med stor potential framåt för varumärkena Jacson och Dogman.

I detaljhandelsaffären öppnade vi dörrarna för Dogmans första svenska butik i slutet av april på Väla, Helsingborg. En butik som vi definierar som en av Sveriges absolut mest välsorterade, som utöver butik fyller syften i vår grossistaffär som inspiration till våra företagskunder och hur de kan bygga sina butiker med hjälp av Dogman. Totalt är beståndet fem butiker då vi under året förvärvat ytterligare två. E-handeln har under året lagt majoritet av tid på utveckling av en ny modern mjukvaruplattform till förmån för säljdrivande aktiviteter på existerande plattform. Ett omfattande projekt som varit lika långsamt som kostsamt men där vi under våren -19 står redo att lansera och tillgängliggöra hela vårt sortiment för den digitala konsumenten.

Målet om att 10 % av omsättning ska komma via nyheter i grossistverksamheten infriades och där vi framförallt är nöjda med den utveckling som skett inom kategorin ”ej ätbart”, där vi som planerat tar andelar, ett område där vi fortsatt också jobbar mot en fair share i branschen i stort. Ett sortiment som också växt väsentligt under året är Jacson där vi vill kunna erbjuda större utbud inom hästsegmentet och inte bara mot ryttare. Strategiskt står Jacson inför en mycket spännande resa där produkterna genom design och kvalité sista åren fått signifikant uppsving och kan mäta sig med många av de absolut största varumärkena men till betydligt modestare prissättning.

Resultatmässigt har kundförflyttningar och valutor påverkat oss på kort sikt. Under omställningen har vi lyckats hålla upp avkastningen relativt genom en vinstmarginal på 6,7 % och en avkastning på totalt kapital om X%. Sammantaget ska resultatet ses i ljuset av en valutapåverkan i omfattningen 4 MSEK jämfört med 2017.

Under slutet av året genomfördes en organisationsförändring på marknadsavdelningen kopplat till ”nya Dogman” vilket i praktiken inneburit en outsourcing på vad man per definition kan betrakta som traditionellt marknadsarbete i form av kataloger, förpackningsoriginal och säljmaterial. En förändring som går hand i hand med färre säljare i fält att supporta, mindre förpackningsproduktion och en digitalisering och standardisering av säljmaterial. På personalsidan har nya digitala tjänster utlysts såsom Social Media Strategist, Web Content Designer och Digital Marketer, allt i enlighet mot att digitalisera organisationen marknadsmässigt men också förstärkning för att driva på den kommande e-handelsförsäljningen.

Dogman - Nordens största distributör av husdjurstillbehör
Omsätter: 350 miljoner kr (2018)
Kunder: 4 000 i Norden, Estland, Litauen, Polen och Grekland. Kunderna finns inom DHL, Zoofackhandel, Veterinärkliniker/djursjukhus och stora svenska kedjor som Hornbach, XXL m.fl.
Grundades: 1965 i Lund i en källarlokal på 40kvm, huvudkontor och lager ligger i Åstorp på 12 000 kvm.
Antal anställda: 130
Husdjursbranschen omsätter totalt: 7-8 miljarder kr i Sverige.
Hund och katt: Ca var tredje hushåll i Sverige äger en hund, och 47% av hemmen i Sverige har antingen en hund eller katt