Skip to main content

Ny internationell undersökning från Synovate visar: Seniorer använder mobiltelefoner i större utsträckning, men känner sig fortfarande osäkra på ny teknik

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:36 CET

I dag presenterar Doro en ny internationell undersökning* genomförd av Synovate, kring äldres attityder och vanor av mobiltelefoni och ny teknik. Undersökningen visar att 91 % av seniorerna i Sverige idag har tillgång till mobiltelefon, men 35 % känner sig fortfarande osäkra och rädda för ny teknik.

De 2000 personerna som intervjuades var alla 65 eller äldre och utgjorde ett representativt urval av respektive lands totala åldersgrupp. Undersökningen visar att användningen av mobiltelefoner fortsätter att öka bland seniorer. Seniorer i Sverige uppgav att de använder sin telefon främst för att ringa (81 %) och sekundärt för att ta emot och skicka SMS (41 %).

– Många seniorer har svårt att hantera tekniska prylar på grund av försämrad finmotorik eller nedsatt syn och hörsel. Vi tror att seniorer i större utsträckning använder tjänster och funktioner i mobiltelefonen, när de har en mobiltelefon utvecklad efter deras behov, säger Kjell Reidar Mydske, marknads- och försäljningschef på Doro.

En senior är inte den andra lik – undersökningen visar intressanta skillnader mellan länder, åldersgrupper och sociala bakgrunder. Trots att användandet av mobiltelefoner ökar bland seniorer märks en tydlig skillnad mellan åldersgruppen 65-74 år och 75+. Närmare nio av tio i åldersgruppen 65-74 år har en mobiltelefon, medan enbart två av tre i åldersgruppen 75+.  Även mellan länderna märks stora skillnader. USA ligger i topp (65 %) när det kommer till positiv inställning till ny teknik, tätt följt av Sverige (62 %). Fransmännen är mest restriktiva till ny teknik (39 %).

Under en period på 90 år har den genomsnittliga livslängden i Europa gått från 55 år till dagens dryga 80 år, och den seniora målgruppen blir större och större. Ny teknik är ett sätt att bidra till förbättrad livskvalitet för målgruppen.

– Vår långsiktiga målsättning är att utveckla ett sortiment av lätthanterliga mobiltelefoner som förenklar seniorers liv och förbättrar deras välbefinnande och uppmuntrar till social kontakt. Mobiltelefonen garanterar att de kan behålla det viktiga nätverket med familj och vänner. Vi vill göra det enkelt för alla att använda ny teknik, säger Jérôme Arnaud VD på Doro.

Doro befinner sig just nu på MWC – Mobile World Congress i Barcelona för första gången fram till den 18 februari 2010.

För bilder klicka här: http://www.doro.com/global/businessunit/dorohome/support/imagesdownloads

*) Undersökningen är genomförd med riksrepresentativa telefonintervjuer i Sverige, Frankrike, England, Tyskland och USA. De 2000 personer som intervjuades i undersökningen var samtliga 65 år eller äldre och utgör ett representativt urval av respektive lands totala åldersgrupp. Intervjuerna genomfördes via telefon under perioden januari – februari 2010.

Visste du att.….?

  • 518 000 000 människor i världen är 65 år och äldre. Kostnaderna för pensioner och hälsovård i Europa förväntas tredubblats fram till år 2050.
  • Inom tio år förväntas gruppen 65 år och äldre utgöra 25 procent av den totala befolkningen.
  • Cirka 1,2 miljoner svenskar och totalt cirka 37 miljoner EU-medborgare (10 procent av befolkningen) har någon form av funktionsnedsättning.
  • Funktionshinder som syn, hörsel, rörlighet och minne, påverkar livssituationen för hela 45 procent av alla personer 75 år och äldre.
  • Nästan en av fem män och nästan alla kvinnor mellan 75-84 år har svårigheter att bära eller greppa saker.

Källa: Äldrestatistik Juni 2008, Hjälpmedelsinstitutet. Ageingwell in the Information Society, 2007, Commission of the European Communities, HRF Årsrapport 2007, Riktlinjer för utvecklingsprogram – Teknik för äldre, 2007, Socialdepartementet, Tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning, 2007, Hjälpmedelsinstitutet.

För ytterligare information om undersökningen, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD på Doro, telefon +33 1 30 07 17 01
e-post jerome.arnaud@doro.com
Kjell Reidar Mydske, Marknad- och försäljningschef, telefon +47 90 73 84 79
e-post: kjell.reidar.mydske@doro.com

För produkttester och produktbilder vänligen kontakta:
Ida Åstrand, Grayling, telefon +46 737 639 732
e-post: ida.astrand@grayling.com

Om Doro
Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer – en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella designpriser. 2008 omsatte bolaget 363 MSEK. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com