Skip to main content

UpGrade Communication (DORO) sluter ännu ett FWA ramavtal - denna gången med HallWan AB (Halland)

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 09:09 CEST

UpGrade Communication AB, ett helägt dotterbolag till DORO i Lund
noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har slutit ett ramavtal med
HallWan AB. Därmed har UpGrade blivit valda för tredje gången i tre
upphandlingar. UpGrade har tecknat avtal som ensam leverantör på Gotland
och tecknat ramavtal med Norrsken (i Gävleborgs län) och nu också med
HallWan (delar av Hallands län) för de trådlösa regionala
bredbandslicenserna.

I ramavtalet ingår utrustning för uppbyggnad av 3,5 och 10,5 GHz FWA
(Fixed Wireless Access) näten och det omfattar de fyra kommunerna
Halmstad, Kungsbacka, Laholm och Hylte inom Hallands län. Avtalet
innebär att inte enskilda upphandlingar behöver genomföras utan att
HallWan och nätoperatörer i kommunerna kan vända sig direkt till de
utvalda leverantörerna för att bygga upp FWA-nätet samt för inköp av
utrustning. UpGrade har i avtalet erbjudit leverans och installation av
bl.a. 3,5 GHz BreezeACCESS samt 10,5 GHz WalkAIR utrustning från
Alvarion, som är en av världens ledande producenter av trådlös
datakommunikations utrustning.

"I och med att upphandlingen är avslutad och avtal nu slutit med två bra
leverantörer så kör vi direkt igång den utbyggnad vi planerat, och tar
därmed ännu ett angeläget steg mot en fungerande bredbandslösning för
våra kommuner," säger Lasse Järvsén, VD i HallWan AB och kommundirektör
i Kungsbacka kommun.

"Ramavtalen med HallWan AB är den tredje offentliga FWA-upphandlingen,
som är färdigförhandlad. I juli fick UpGrade Communication kontrakten på
det första FWA-projektet i Sverige - nämligen till Gotlands Energi AB
(GEAB) - ett projekt som vi just har påbörjat installation av, och i den
senaste månaden har vi slutit ramavtal med Norrsken AB om FWA-nät till
alla 10 kommuner i Gävleborgs län samt ramavtalet med HallWan AB om FWA-
nät till 4 kommuner i Hallands län," säger Henrik Mygind, CEO för
UpGrade Communication, och avslutar: "Det nya och tredje avtalet
understryker än en gång vår strategi om att vara den ledande
leverantören av FWA lösningar på den Nordiska marknaden".

Kommande rapporter för DORO
Kvartal tre: 21 oktober och bokslutskommuniké: 30 januari 2004

Mera information
Mera information om UpGrade och DORO finns att hämta på www.upgrade.se
och www.doro.com

För frågor var vänlig kontakta:
UpGrade: VD Henrik Mygind, 0045 40 38 07 28 eller
DORO: vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62