Skip to main content

UpGrade Communications (DORO) och Norrsken AB sluter FWA-ramavtal om andra regionala bredbandslicensen

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 09:05 CEST

DORO AB, noterat på O-listan på Stockholmsbörsen har genom helägda dotterbolaget UpGrade Communications slutit ett ramavtal med Norrsken AB om den andra regionala bredbandslicensen i Sverige. UpGrade har nyligen erhållit avtalet till den första licensen till Gotlands Energi.

I ramavtalet ingår utrustning för uppbyggnad av 3,5 GHz FWA (Fixed Wireless Access) nätet och det omfattar alla 10 kommunerna inom Gävleborgs län. Avtalet innebär att inte enskilda upphandlingar behöver genomföras utan att Norrsken och nätoperatörer i kommunerna kan vända sig direkt till utvald leverantör för att bygga upp FWA-nätet samt för inköp av utrustning. UpGrade har i avtalet erbjudit leverans och installation av bl.a. 3,5 GHz BreezeACCESS utrustning från Alvarion, som är en av världens ledande producenter av trådlös datakommunikations utrustning.

"Att valet bl.a. föll på UpGrade Communication beror på att de produkter som UpGrade erbjudit oss väl motsvarar våra behov, dvs att kunna integrera FWA som en del i en total IT-infrastruktur i länet. Vi bedömer också att UpGrade är en kompetent och erfaren leverantör med fokusering på trådlös kommunikation." säger Björn Jonsson, Norrsken AB.

"Hos UpGrade Communication är vi mycket nöjda med att ha slutit ramavtal med Norrsken AB. Avtalen är den andra offentliga FWA-upphandlingen, som är färdigförhandlad. Tidigare på året fick UpGrade Communication order på det första FWA-projektet i Sverige – nämligen till Gotlands Energi AB (GEAB) – och vi har just påbörjat installation av detta omfattande projekt, som har ett samlat värde på ca. 9 mio. SEK," säger Henrik Mygind, CEO för UpGrade Communication, och fortsätter: "Det nya avtalet understryker vår strategi om att vara den ledande leverantören av FWA lösningar på den Nordiska marknaden".

Kommande rapporter för DORO

Kvartal tre: 21 oktober och bokslutskommuniké: 30 januari 2004

Mera information och bild
Mera information om UpGrade och DORO och ovanstående bild finns att hämta på www.upgrade.se och www.doro.com

För frågor var vänlig kontakta:
UpGrade: VD Henrik Mygind, 0045 40 38 07 28 eller
DORO: vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62