Skip to main content

Var fjärde svensk hör sällan eller aldrig av sig till mormor

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 13:18 CEST

Doro har frågat svenskar mellan 15 och 35 hur ofta de ringer sina mor- och farföräldrar. Nästan en fjärdedel hör av sig högst en gång om året eller aldrig. De som hör av sig oftare gör det för att höra hur mor- och farföräldrarna mår. Under sommaren inleder Doro en kampanj på Facebook som vill öka interaktionen mellan generationer som en del av ”Äldreåret 2012”.

Doros undersökning visar att svenskarna är bra på att höra av sig till sina mor-och farföräldrar, men att det finns potential för mer interaktion mellan generationerna. Bara en tredjedel hör av sig en gång i veckan eller oftare. Anledningarna till samtalet skiljer sig dock mellan yngre och något äldre svenskar. Att ringa för att höra hur en äldre släkting mår är vanligare hos 23 till 35-åringar medan 15 till 22-åringar oftare ringer för att fråga om hjälp med något. De yngre är bäst på att höra av sig och 40 procent ringer mor- och farföräldrarna 1 gång i veckan eller oftare.

Norra Norrland (Norrbotten och Västerbotten) är den delen av landet med högst andel som hör av sig högst en gång om året eller aldrig. Högst omtanke finns i Västsverige (Halland och Västra Götaland) där 49 % av 15 till 35-åringarna svarade att de ringde sina äldre för att höra hur de mår.

Doro startade i dagarna en sommarkampanj på Facebook som siktar på att öka interaktionen mellan generationer och lyfta ett socialt liv som en viktig del för ett aktivt åldrande. Facebookanvändare kan genom kampanjsidan skicka gratis hälsningar i form av fysiska vykort till äldre släktingar tillsammans med tre andra Facebookvänner. Kampanjen, där vykortsmottagaren deltar i utlottningen av enkla mobiltelefoner, är Doros sätt att uppmärksamma att år 2012 är utsett till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer.

- Doro vill gärna medverka till att koppla samman generationer och att skicka en gratis hälsning i sommar är ett enkelt första steg. Möjligheten att hålla kontakten med nära och kära, oavsett var och när, är av stor betydelse för att delta i dagens samhälle och en enkel mobiltelefon kan vara ytterligare ett sätt att skapa förutsättningar för detta. Teknik ska underlätta vardagen för den som vill fortsätta att leva ett aktivt och socialt liv, säger Camilla Nilsson, marknadschef, Doro.

Doros kampanj pågår mellan den 11 juli och 19 augusti och du hittar den här:

https://apps.facebook.com/doro-vykort/

*Undersökningen genomfördes på uppdrag av Doro av SnabbaSvar.se under vecka 25 och 26, 2012.


För mer information om Doro, vänligen kontakta:

Camilla Nilsson, Doro AB Telefon +46706 988 265 , e-post camilla.nilsson@doro.com

För bilder eller mer information om kampanjen kontakta:

Maja Petersson, 073 907 15 13, e-post maja.petersson@grayling.com


Om Äldreåret

”Äldreåret 2012” eller ”Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012” är ett EU-projekt som syftar till att öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en samhällsinvestering och en tillgång. Året ska bidra till att underlätta skapandet av en kultur för aktivt åldrande och ökad solidaritet mellan generationer. Året uppmärksammas i samtliga medlemsstater och varje EU-land har en nationell samordnare som organiserar temaårets aktiviteter. I Sverige är det Svenska ESF-rådet som har fått denna roll.


Om Doro

Doro är ett börsnoterat svenskt företag som är marknadsledande inom telekommunikation för seniorer. Med över 38 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, programvara, TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer - en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Bolagets produkter säljs i över 30 länder på fem kontinenter. 2011 omsatte Doro 745 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller besök www.facebook.com/dorosverige