Skip to main content

Higab utvecklar Slakthusområdet tillsammans med arkitektkontoren Tovatt Architects & Planners och Dreem Arkitekter

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2018 13:00 CET

Foto: Johannes Tovatt/Tovatt Architects & Planners

Efter en upphandling med hård konkurrens står det klart att det blir Dreem Arkitekter och Tovatt Architects & Planners som gemensamt får ta sig an uppgiften att för Higab utveckla Slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg till att bli en mer integrerad del av staden. Visionen är att göra Slakthusområdet till en mat- och kulturdestination med en tydlig egen identitet.

Uppdraget är uppdelat i två delar. Ett långsiktigt projekt där arkitektkontoren tar fram en ny detaljplan och bistår Higab i arbetet med att göra området levande under planprocessen. Den andra delen är ett mer kortsiktigt arbete att utifrån gällande detaljplan arbeta med befintliga fastigheter på kortare sikt och göra området levande under tiden som det långsiktiga utvecklingsarbetet pågår. Det ger en möjlighet att prova olika verksamheter och lösningar.

Slakthusområdet har ett unikt läge mellan förorten och centrum, mitt i ett stadslandskap under förändring. Att just detta är platsen för de allra första fastboende i Göteborg gör inte saken sämre. Slakthusområdet har en enorm potential att utvecklas till unik mötesplats vid vattnet och alla broarna, mellan nytt och gammalt och mellan matkulturer, mellan tillverkning och upplevelser och framför allt mellan människor, allt i en kulturhistorisk miljö”, säger Johannes Tovatt, VD, Tovatt Architects & Planners

Kombinationen av Tovatts erfarenhet av att utveckla stadsmiljöer, både i Sverige och internationellt tillsammans med Dreems lokalkännedom och erfarenhet av att integrera restauranger, hotell och annan verksamhet i byggnadsantikvariska fastigheter ser vi som framgångsfaktorer för utvecklingen av Slakthusområdet”, säger Kajsa Wide, Projektledare Higab

Dreem arbetar nu med att utveckla delar i Slakthusområdet i Stockholm. Det känns spännande att tillsammans med Tovatt nu ta oss an uppdraget även här på hemmaplan”, säger Maya Iwdal, VD, Dreem Arkitekter

Tovatt Architects & Planners och Dreem Arkitekter arbetar även båda med projektet Kopparlunden i Västerås. Området är ett centralt beläget industriområde med flertalet kulturhistoriska byggnader som står inför en genomgripande omvandling till blandstad med verksamheter, bostäder och service. Kontoren tar med sig erfarenheter från arbetsprocessen med Kopparlunden in i arbetet med att utveckla Slakthusområdet i dialog med markägare så väl som de verksamheter som finns där idag.

För mer info kontakta

Maya Iwdal, VD, Arkitekt SAR/MSA Dreem Arkitekter, tel +46 (0)706 93 04 37, maya@dreem.se
Johannes Tovatt, VD, Arkitekt SAR/MSA Tovatt Architects & Planners , tel +46 (0)70 641 98 25 johannes@tovatt.com
Kajsa Wide, Projektledare Higab, tel 031-368 53 45, kajsa.wide@higab.se

Högupplösta bilder finns att ladda ner på http://www.mynewsdesk.com/se/dreem-arkitekter

Om DREEM Arkitekter
DREEM arkitekter är ett arkitektkontor bred erfarenhet och stor nyfikenhet. Våra 18 medarbetare har arbetat i både svenska och internationella projekt. Dreem arbetar med en bredd av uppdrag inom stadsbyggnad, kontor, bostäder och inredning. På Dreem anser vi anser att arkitektens uppgift är att ge alla projekt samma omsorg oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar och alltid sikta efter god, genomtänkt och personlig arkitektur. Dreem har kontor i Göteborg men arbetar i hela Sverige. Läs mer på www.dreem.se

Om Tovatt Architects & Planners
Tovatt Architects & Planners har ca 20 medarbetare och sitter i Slakthusområdet vid Globen i Stockholm samt i vårt lokalkontor i Eskilstuna. Sedan 1990-talet har Tovatt Architects & Planners haft en stor del av stadsbyggnadsuppdragen i andra europeiska länder, såsom Österrike, Storbritannien, Tyskland, Holland och Finland. Stadsbyggnad och husbyggnad står för lika delar bland kontorets uppdrag. Läs mer på www.tovatt.com/

Om Higab
Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Många av Göteborgs mest kända och betydelsefulla kulturbyggnader ägs och förvaltas av Higab och vi har dessutom lokaler för utbildning, idrott, hantverk och industri. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 670 000 m². För mer information besök www.higab.se

Om Slakthusområdet
Göteborgs Slakthus, som är benämningen på hela området, uppfördes 1903‐1905 efter ritningar av Otto Dymling. Anläggningen omfattade cirka 83 000 kvadratmeter och 24 byggnader och innebar ett stort kliv framåt ur hygienhänseende i köttproduktionen. Den var i bruk som slakthus fram till 1968.

DREEM arkitekter är ett arkitektkontor med bred erfarenhet, mycket kunskap och stor nyfikenhet. Våra medarbetare har arbetat i både svenska och internationella projekt. Med vår breda erfarenhet och kompetens strävar vi efter bästa resultat i alla projekt, stora som små. Vi är nyfikna, kreativa och växer tillsammans för att ge projekten den omsorg som krävs. Vi har kompetens inom BAS-P och Miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council.

Vi anser att arkitektens uppgift är att ge alla projekt samma omsorg och att i alla projekt, oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar alltid sikta efter god, genomtänkt och personlig arkitektur.

http://www.dreem.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.