Skip to main content

Förändring i Dunis koncernledning och HR

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 08:00 CEST

Sofie Lindström tillträder som ny HR-direktör för Duni efter Kettil Wedin som lämnar Duni för nya utmaningar.

Kettil Wedin inledde arbetet hos Duni som konsult med uppdrag att kartlägga koncernens organisation och föreslå ny HR-strategi. 2014 tillträdde Kettil Wedin som HR-direktör med främsta uppdrag att implementera den fastlagda strategin och stödja koncernens nya affärsområden. Då de största delarna av strategin nu är implementerad väljer Kettil Wedin att återgå till sin roll som konsult. Han kommer även framöver att stödja Duni i strategiska HR-frågor och projekt. Kettil Wedins sista arbetsdag blir den 31 maj 2016.

Sofie Lindström utses till ny HR-direktör med övergripande ansvar för koncernens HR-frågor. Sofie tar plats i Dunis koncernledning och rapporterar till VD Thomas Gustafsson. Sofie Lindström kommer närmast från en position som HR-chef i Norden. Sofie har arbetat på Duni sedan 2007 och har framgångsrikt drivit stora produktlanseringsprojekt för Table Top-produkter samt arbetat som kategorichef i affärsområde Meal Service. Dessförinnan kommer Sofie från en roll som manager på Accenture. Sofie Lindström har en ekonomie kandidatexamen från Pacific Lutheran University, Seattle, USA.

VD Thomas Gustafsson kommenterar:

”Kettil Wedin har på kort tid fångat de strategiska kärnfrågorna och satt en ny agenda för bolagets HR-arbete såväl centralt som på respektive lokal marknad. Jag är väldigt glad över att Kettil även framöver kommer att stödja Duni i viktiga strategiska HR-projekt. Jag önskar Kettil all framgång i sin nya karriär. Det är också väldigt glädjande att vi har en mycket bra succession genom att kunna presentera Sofie Lindström som ny HR-direktör. Med Sofies erfarenhet från den kommersiella sidan av Duni i kombination med den senaste tidens roll som HR-chef i Norden, har hon en mycket bra bakgrund för att driva HR-arbetet framåt.”

  

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Gustafsson, VD och koncernchef
telefon 040-10 64 75

Duni är en ledande leverantör av innovativa dukningskoncept och förpackningslösningar.

Vårt varumärke bygger på åsikten att varje måltid utgör ett gyllene tillfälle för människor att uppleva trevlig samvaro. Därför har vi satsat på att skapa goodfoodmood där människor träffas och äter.

Våra produkter finns på över 40 marknader och är marknadsledande i Central- och Nordeuropa. Vi har ungefär 2 100 anställda i 18 länder. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har tillverkningsenheter i Sverige, Tyskland och Polen. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. 

Bifogade filer

PDF-dokument