Skip to main content

Ledande befattningshavare i Duni har förvärvat syntetiska optioner i Duni av Mellby Gård AB

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2018 13:54 CEST

Styrelsen i Duni AB har idag informerats av bolagets huvudägare, Mellby Gård, att ledande befattningshavare i Duni har förvärvat syntetiska optioner i Duni utställda av Mellby Gård AB.

Mellby Gård AB har lämnat erbjudande till alla medlemmar av koncernledningen i Duni att förvärva syntetiska optioner i Duni utställda av Mellby Gård AB. Sammanlagt har 312 500 syntetiska optioner förvärvats till ett pris som bedöms motsvara optionernas marknadsvärde. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället har beräknats till ca 1 030 000 kronor.

De syntetiska optionerna är hänförliga till Dunis aktie och har en löptid om tre år. Optionerna kan utnyttjas i perioden 1 maj 2021 till 30 juni 2021. Lösenpriset uppgår till 147 kronor per option, vilket motsvarar 120 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 25–31 maj 2018 volymvägda betalkursen för Dunis aktie på Nasdaq Stockholm. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant betalning av Mellby Gård AB som motsvarar det antal underliggande aktier som optionen motsvarar multiplicerat med aktiens marknadsvärde med avdrag för lösenpriset, dock högst 30 kronor per option. Om marknadsvärdet understiger lösenpriset erhålls ingen betalning.

Duni har inte medverkat i erbjudandet som har lämnats av Mellby Gård AB till koncernledning på eget initiativ.

::

För ytterligare information, var vänliga kontakta:
Mats Lindroth, Finansdirektör, tel 0734–196304

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. Duni.se

Duni är en ledande leverantör av innovativa dukningskoncept och förpackningslösningar.

Vårt varumärke bygger på åsikten att varje måltid utgör ett gyllene tillfälle för människor att uppleva trevlig samvaro. Därför har vi satsat på att skapa goodfoodmood där människor träffas och äter.

Våra produkter finns på över 40 marknader och är marknadsledande i Central- och Nordeuropa. Vi har ungefär
2 400 anställda i 23 länder. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har tillverkningsenheter i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. 

Bifogade filer

PDF-dokument