Dustin expanderar till Nederländerna - förvärvar ledande IT-tjänsteleverantör

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:02 CEST

Dustin förvärvar nederländska Vincere Groep, en ledande aktör specialiserad på managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster. Bolaget har huvudfokus på små och medelstora företag samt organisationer inom offentlig sektor. Genom förvärvet kommer Dustins adresserbara marknad att öka från 150 till 250 miljarder SEK.

Förvärvet i korthet:

 • Förvärv av en av de ledande nederländska aktörerna inom managerade tjänster och IT-lösningar med tillhörande hårdvara.
 • Ökad tillväxt inom nuvarande strategi för att öka andelen managerade tjänster.
 • Stärker Dustins kompetens inom managerade tjänster.
 • Vincere Groep omsatte 67,1 miljoner EUR 2017 (LTM* 71,2) med ett EBITDA-resultat på 5,6 miljoner EUR (LTM* 6,2).
 • Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner EUR på skuldfri basis och finansieras med befintliga kreditfaciliteter.

- Nu tar vi nästa steg i vår expansion och exporterar vår framgångsrika affärsmodell med en kombination av e-handel och relationsbaserad försäljning till Nederländerna. Genom förvärvet ökar vi vår adresserbara marknad och Nederländerna är väldigt likt Norden både vad gäller marknadstruktur och kundbehov. Vincere Groep blir en naturlig del av Dustin och kommer bidra till att ytterligare stärka vår position för fortsatt uthållig stark tillväxt och marginalexpansion, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

Bolaget grundades 2013 och har cirka 370 medarbetare. Vincere Groep förvärvas från ABN Amro Participaties och nuvarande ledning, vilka kommer att kvarstå i bolaget. Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner EUR på skuldfri basis.

- Vi är mycket glada att bli en del av Dustin, det ger oss förutsättningar att fortsätta växa och erbjuda de bästa tjänsterna och lösningar till våra kunder. Vi ser stor potential i att dela erfarenheter och best practice mellan Dustin och Vincere, säger Henk Makaske, VD Vincere Groep.

Vincere Groep konsolideras i Dustin idag den 4 juli.

Finansiering av förvärvet samt styrelsens förslag avseende en nyemission

Förvärvet av Vincere Groep kommer att finansieras med befintliga kreditfaciliteter. För att fullt ut kunna verkställa den nuvarande tillväxtstrategin i Norden samt kunna ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som identifierats i Nederländerna avser styrelsen att till stämman föreslå en nyemission om 500-700 miljoner svenska kronor, med företrädesrätt för Dustins befintliga aktieägare. Styrelsen avser återkomma med ett fullständigt förslag gällande nyemissionen under hösten, med ambitionen att nyemissionen ska genomföras och slutföras under 2018. Bolagets huvudägare Axel Johnson stödjer och avser att delta i en nyemission.

Finansiella effekter

Vincere Groeps nettoomsättning uppgick till 71,2 miljoner EUR motsvarande 736 miljoner SEK** för den senaste 12-månadersperioden. Baserat på Dustins nettoomsättning, som i jämförbar period uppgick till 10,039 miljoner SEK motsvarar förvärvet en ökning om cirka 7,3 procent. I perioden uppgick Vincere Groeps EBITA-resultat till cirka 4,8 miljoner EUR, motsvarande 49,6 miljoner SEK**, vilket innebär en ökning om cirka 10,5 procent för Dustin.

Transaktionen ökar vinsten per aktie med cirka 12,5 procent baserat på den senaste 12-månadersperioden. Nettoskuldsättningen (Nettoskuld/EBITDA) ökar från 2,0x till cirka 3,0x (pro forma), före nyemission, som ett resultat av förvärvet.

Om Vincere Groep

Vincere Groep grundades 2013 och är specialiserade på managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster. Verksamheten bedrivs på åtta orter i Nederländerna och gruppen har totalt 370 medarbetare. Bolagets huvudsakliga målgrupp är små och medelstora företag samt offentlig sektor, inom främst utbildning och hälsovård.

Vincere Groep har verksamhet i Amersfoort, Alkmaar, Assen, Delft, Enschede, Leeuwarden, Sittard och Zwolle samt lager i Enschede.

http://www.vincere-group.com/

* LTM juni 2017 – maj 2018

** EUR/SEK 10,34

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 08:02 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin förvärvar nederländska Vincere Groep, en ledande aktör specialiserad på managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster. Bolaget har huvudfokus på små och medelstora företag samt organisationer inom offentlig sektor. Genom förvärvet kommer Dustins adresserbara marknad att öka från 150 till 250 miljarder SEK.

Läs vidare »

Q3: Fortsatt solid tillväxt inom SMB

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:00 CEST

Q3: Fortsatt solid tillväxt inom SMB

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent till 2 462 miljoner kronor (2 257). Den organiska tillväxten var 1,6 procent (9,2) varav SMB 9,4 procent (5,1), LCP -5,0 procent (14,8) och B2C 10,9 procent (-7,8).
 • Bruttomarginalen ökade till 16,1 procent (15,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 108 miljoner kronor (94) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,4 procent (4,2).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 98 miljoner kronor (72), inklusive jämförelsestörande poster om 0,6 miljoner kronor (-4,2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 67 miljoner kronor (47).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,87 kronor (0,62).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 221 miljoner kronor (-23).

September 2017–maj 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 10,4 procent till 7 776 miljoner kronor (7 044). Den organiska tillväxten var 4,1 procent (7,5) varav SMB 9,9 procent (4,8), LCP -0,6 procent (10,5) och B2C 10,0 procent (-0,9).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,7 procent (15,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 382 miljoner kronor (334) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,9 procent (4,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 337 miljoner kronor (276), inklusive jämförelsestörande poster om -3 miljoner kronor (-7).
 • Periodens resultat uppgick till 235 miljoner kronor (191).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,07 kronor (2,50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 689 miljoner kronor (227).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,0 (2,3).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »

Dustin får tilldelningsbeslut för ramavtal med danska staten, kommuner och regioner

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 12:40 CEST

Dustin har fått tilldelningsbeslut för ett nytt ramavtal via danska Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Det årliga värdet uppskattas till cirka 500 miljoner DKK per år.

Avtalet omfattar datorer och tillbehör till danska staten, kommuner och regioner och löper över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt två år. Avtalet börjar gälla i september 2018.

- Vi är mycket glada över att ha vunnit ett av de större ramavtalen i Danmark. Det bevisar vår styrka att kunna leverera ett brett sortiment med en bra leveransförmåga till hög kvalitet, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef Dustin.

Upphandlingen kan bli föremål för överprövning inom tio dagar från tilldelningsbeslutet.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 12:40 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har fått tilldelningsbeslut för ett nytt ramavtal via danska Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Det årliga värdet uppskattas till cirka 500 miljoner DKK per år.

Läs vidare »

Inbjudan till presentation av Dustins delårsrapport den 4 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 10:45 CEST

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 4 juli kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det tredje kvartalet 2017/18 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+46 (0) 8 506 921 80

+44 (0) 2071 928 000

Konferenskod:

1686787

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 4 juli kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Läs vidare »

Valberedning i Dustin

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 13:30 CEST

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2017/2018 har nu utsetts.

I enlighet med beslut på Dustins bolagsstämma i december 2017 har följande ledamöter i valberedningen utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 mars 2018.

 • Caroline Berg, Axel Johnson AB/Axmedia AB, ordförande i valberedningen
 • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
 • Jan Särlvik, Nordea fonder
 • Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Dustin Group AB (publ), Attn Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via e-post: sara.edlund@dustin.se.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2017/2018 har nu utsetts.

Läs vidare »

Dustin vinner avtal för avancerade tjänster och lösningar

Nyheter   •   Jun 05, 2018 08:45 CEST

Dustin har vunnit en upphandling av molnbaserade tjänster i form av back-up och lagring med norska public service bolaget NRK.

Tjänsterna levereras av Dustins helägda bolag Purity IT som förvärvades våren 2017. Avtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt två år och omfattar 20 av NRKs datacenter i Norge.

- Det är en milstolpe för Dustin att teckna ett tjänsteavtal av den här omfattningen och med en aktör som ställer väldigt höga krav på smarta tekniska lösningar med hög säkerhet. Det visar hur vi hela tiden utvecklar vårt erbjudande och potentialen i mer avancerade tjänster och lösningar, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef Dustin.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har vunnit en upphandling av molnbaserade tjänster i form av back-up och lagring med norska public service bolaget NRK. Tjänsterna levereras av Dustins helägda bolag Purity IT som förvärvades våren 2017. Avtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt två år och omfattar 20 av NRKs datacenter i Norge.

Läs vidare »

Nytt antal aktier och röster i Dustin Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 11:15 CEST

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2018. Under maj 2018 har totalt 602 836 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 76 623 666 aktier och röster i bolaget. Per den 31 maj 2018 finns det totalt 77 226 502 aktier och röster i bolaget.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 11:15 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2018. Under maj 2018 har totalt 602 836 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet.

Läs vidare »

Dustin förvärvar finsk tjänsteleverantör - växer inom SMB

Nyheter   •   Maj 31, 2018 08:30 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva ITaito Oy, en finsk leverantör av IT-tjänster med fokus på små och medelstora företag.

ITaito har ett brett erbjudande inom bland annat managerade tjänster, molntjänster, säkerhet och data center.

- Med förvärvet av ITaito blir vi en partner för små och medelstora företag i Finland när de behöver lösa sina IT-utmaningar oavsett om det gäller produkter eller tjänster. ITaitos starka och breda tjänsteerbjudande blir ett naturligt komplement till Dustins e-handel. Jag är mycket glad över att vi nu stärker vår position i Finland ytterligare och får ett starkt helhetserbjudande på samtliga marknader, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

ITaito grundades 2008 och omsatte under räkenskapsåret 2017 cirka 5,7 MEUR. Bolaget har 26 medarbetare med kontor i Vantaa utanför Helsingfors och förvärvas från en ägargrupp bestående av medarbetare och privata investerare.

- Dustin har lång erfarenhet av små och medelstora företag, tillsammans kommer vi kunna skapa stora synergier. ITaito stärker Dustins erbjudande till små och medelstora företag genom att addera tjänster, samtidigt som våra befintliga kunder får tillgång till Dustins breda erbjudande och effektiva e-handel. Jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande som en del i Dustin, säger Vesa Korkiamäki VD och delägare.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår. Bolaget beräknas konsolideras i Dustin under juni 2018 och kommer att verka under eget namn tillsvidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin har tecknat avtal om att förvärva ITaito Oy, en finsk leverantör av IT-tjänster med fokus på små och medelstora företag. ITaito har ett brett erbjudande inom bland annat managerade tjänster, molntjänster, säkerhet och data center.

Läs vidare »

Dustins CFO säljer aktier för nyttjande av optioner i incitamentsprogram

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 08:30 CEST

Dustins CFO Johan Karlsson har sålt 139 499 av de aktier han innehar i bolaget. Försäljningen har genomförts för att finansiera teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från det incitamentsprogram som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015. Efter försäljning av aktier och nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer Johan Karlsson ha ett totalt innehav om 282 734 aktier i bolaget, vilket kommer motsvara samma innehav som före aktuell försäljning. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner kommer ske inom två veckor.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

​Dustins CFO Johan Karlsson har sålt 139 499 av de aktier han innehar i bolaget. Försäljningen har genomförts för att finansiera teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från det incitamentsprogram som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015.

Läs vidare »

Nytt antal aktier och röster i Dustin Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 10:00 CEST

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2018. Under april 2018 har totalt 219 238 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 76 404 428 aktier och röster i bolaget. Per den 30 april 2018 finns det totalt 76 623 666 aktier och röster i bolaget.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 10:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2018. Under april 2018 har totalt 219 238 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Head of Information
 • press@dustin.se
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • ir@dustingroup.com
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna.

Bolaget har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand