Media-no-image

Vänersborgs kommun väljer Dustin

Nyheter   •   2015-04-09 09:00 CEST

Vänersborgs kommun har valt Dustin som leverantör av bärbara och stationära datorer samt tjänster och tillbehör. Avtalet löper i 18 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare två år och omfattar både kommunens administration samt skolor.

- Vi är glada över att Vänersborg kommun har valt oss som PC-leverantör. Genom vår nordiska inköpsorganisation och effektiva distribution har vi ett konkurrenskraftigt erbjudande, säger Marcus Lindqvist, landschef Dustin Sverige.

Avtalet är en del i en konkurrensutsättning av Kammarkollegiets ramavtal Klient 2012.

För ytterligare information kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin, telefon: 070-258 62 94 press@dustin.se

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår IT-Hantverkarna (Sverige) och Businessforum (Finland) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. Mer information hittar du på dustingroup.com och dustin.se.

​Vänersborgs kommun har valt Dustin som leverantör av bärbara och stationära datorer samt tjänster och tillbehör. Avtalet löper i 18 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare två år och omfattar både kommunens administration samt skolor.

Läs vidare »
Nivyltrm3w8gouvngwjt

Dustin Expo bjuder på mästarmöte i e-sport

Nyheter   •   2015-03-11 12:49 CET

​Dustin arrangerar i samarbete med Dreamhack en tävling i Counterstrike. Tävlingen Dustin March Madness äger rum den 28 mars i Ericsson Globe under Dustin Expo och de tävlande lagen är Team Property och Orbit Gaming.

Akqqwombskal2gqbcizc

Dustin Expo 2015 – Globen fylls med prylar och IT-experter

Nyheter   •   2015-03-10 09:45 CET

Nordens största IT-mässa samlar det senaste inom IT-produkter, tjänster och lösningar i kombination med inspirerande seminarier. Dustin Expo äger rum 26-28 mars i Ericsson Globe i Stockholm.

Media-no-image

Utnyttjande av övertilldelningsoption avseende aktier i Dustin

Pressmeddelanden   •   2015-03-05 08:00 CET

Med hänvisning till pressmeddelandet från Dustin Group AB (publ) (”Dustin”) den 13 februari 2015, meddelar Dustin idag att Carnegie Investment Bank AB (“Carnegie”) och Nordea Bank AB (publ) (“Nordea”), tillsammans Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med börsintroduktionen (”Erbjudandet”), har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo avseende 5 141 683 aktier i Dustin.

Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar Dustins huvudägare, Altor Fund II, sammanlagt 25 872 190 aktier i Dustin, motsvarande 34,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Carnegie och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet och ABG Sundal Collier AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen besök www.dustingroup.com eller kontakta:

Niklas Alm, Chef Investor relations: niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 5 mars 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Om Altor

Sedan grundandet har de fyra Altor fonderna rest ett utfäst kapital på 5,8 miljarder EUR och hittills har 3,1 miljarder EUR investerats i fler än 40 företag. Investeringar har gjorts i medelstora nordiska företag med fokus på värdeökning genom tillväxt och effektivitetsförbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Apotek Hjärtat, Carnegie, EWOS, Helly Hansen, Dustin och Byggmax.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Dustin i USA eller någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten “Prospektdirektivet”) riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Värdepapper som anges häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som anges häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Värdepapper som överlåts i USA kommer endast att överlåtas till kvalificerade institutionella köpare (enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material avseende värdepapperen som beskrivs häri endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) högnettoförmögenhetssubjekt som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder eller agera baserat på eller förlita sig på detta dokument.

​Med hänvisning till pressmeddelandet från Dustin Group AB (publ) (”Dustin”) den 13 februari 2015, meddelar Dustin idag att Carnegie Investment Bank AB (“Carnegie”) och Nordea Bank AB (publ) (“Nordea”), tillsammans Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med börsintroduktionen (”Erbjudandet”), har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo avseende 5 141 683 aktier i Dustin.

Läs vidare »
Media-no-image

Dustin vinner ramavtal avseende surfplattor och tillhörande tjänster till danska staten

Nyheter   •   2015-03-03 10:00 CET

Dustin har vunnit danska Moderniseringsstyrelsens ramavtal för surfplattor, tillbehör och tillhörande tjänster.

Därmed blir Dustin ensam leverantör av surfplattor och tillbehör till den danska staten under innevarande år. Det finns även möjlighet att förlänga avtalet med tre perioder om 12 månader vardera, det vill säga totalt 36 månader. Värdet på avtalet är beräknat till mellan 13 och 18 miljoner danska kronor per år.

- Vi är väldigt stolta över att vinna det här anbudet i stark konkurrens. Vi ser fram emot att kunna stödja den danska staten att lösa sina it-utmaningar både vad gäller hårdvara och tillhörande tjänster säger Michael Haagen Petersen, landschef Dustin Danmark.

Fakta om ramavtalet

Avtalet heter Ramavtal gällande inköp av surfplattor, tillbehör och tillhörande tjänster. Statliga institutioner samt Folketinget, Danmarks Nationalbank och Grönlands Självstyre har också möjlighet att utnyttja avtalet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin, telefon: 070-258 62 94

Michael Haagen Petersen, landschefvDustin Danmark, +45 70 13 70 40

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår IT-Hantverkarna (Sverige) och Businessforum (Finland) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. Mer information hittar du på dustingroup.com och dustin.se.

​Dustin har vunnit danska Moderniseringsstyrelsens ramavtal för surfplattor, tillbehör och tillhörande tjänster.

Läs vidare »
Media-no-image

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Dustin

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 10:00 CET

Innan börsnoteringen och förändringarna i aktiekapitalsturkturen hade Dustin Group AB 161 601 214 utestående aktier, fördelade på tre serier – A, B och C. 

Efter sammanläggningen av aktier, i en så kallad omvänd split (5:1), samt omvandling av samtliga utestående aktier till stamaktier, nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner och nyemissionerna av aktier i samband med börsintroduktionen, uppgick det totala antalet utestående aktier till 76 173 115, samtliga stamaktier av samma serie, vilket också är antalet aktier vid månadens slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:00 den 27 februari 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Innan börsnoteringen och förändringarna i aktiekapitalsturkturen hade Dustin Group AB 161 601 214 utestående aktier, fördelade på tre serier – A, B och C.

Läs vidare »
Media-no-image

Dell prisar Dustin

Nyheter   •   2015-02-16 14:00 CET

Dell har utsett Dustin Sverige till årets infrastrukturpartner. Dustin får priset inom området server, lagring och nätverk för att ha gjort resan från onlinemotor till respekterad infrastrukturpartner.

- Vi är glada och stolta över att bli årets intrastrukturpartnern hos Dell. Under året har vi jobbat för att utveckla vårt gemensamma erbjudande där vi kombinerar hårdvara med tillhörande tjänster och lösningar, säger Marcus Lindqvist, landschef Dustin Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin, telefon: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår IT-Hantverkarna (Sverige) och Businessforum (Finland) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. Mer information hittar du på dustingroup.com och dustin.se.

​Dell har utsett Dustin Sverige till årets infrastrukturpartner. Dustin får priset inom området server, lagring och nätverk för att ha gjort resan från onlinemotor till respekterad infrastrukturpartner.

Läs vidare »
Media-no-image

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie - handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 08:00 CET

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Läs mer: http://dustingroup.com/sv/borsnotering

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår IT-Hantverkarna (Sverige) och  Businessforum (Finland) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14  uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin har huvudkontor i Nacka, Stockholm.  Mer information hittar du på dustin.se.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. Läs mer: http://dustingroup.com/sv/borsnotering

Läs vidare »
Ntxqa0dwhvpr3y1bvynz

Dustin årets partner hos HP

Nyheter   •   2015-02-06 11:00 CET

​Dustin Sverige blev dubbelt prisade på årets Guldmyregala och utsågs både till Årets Partner och vann kategorin Print Solutions.

Media-no-image

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 09:15 CET

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Läs mer: http://dustingroup.com/sv/borsnotering

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. Läs mer: http://dustingroup.com/sv/borsnotering

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • preeydoness@dustruzgkginykwf.swhzhe
 • 070-258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-chef
 • alerprjovwess@cbduhhstinft.se
 • 070-8244088

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand