Media no image

Dustins VD lämnar

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 08:00 CEST

Dustins VD och koncernchef Georgi Ganev har meddelat att han avser att lämna sin befattning vid årsskiftet för att tillträda rollen som VD för Kinnevik.

Processen med att rekrytera en ny VD inleds omedelbart. Georgi Ganev kommer att kvarstå som VD under sin uppsägningstid om sex månader.

- Under sina fem år på Dustin har Georgi Ganev byggt ett starkt team och utvecklat Dustins affär genom geografisk expansion och ett breddat erbjudande. Dustin står nu väl rustat för fortsatt tillväxt, tack vare en stark position på marknaden och en effektiv affärsmodell. Jag och alla i styrelsen vill varmt tacka Georgi för hans enastående insatser för Dustin och önskar honom lycka till i sitt framtida uppdrag, säger Fredrik Cappelen, styrelseordförande Dustin.

- Att lämna Dustin har inte varit ett lätt beslut. Jag är oerhört stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans och känner mig trygg med att teamet på Dustin kommer fortsätta att framgångsrikt utveckla bolaget, säger Georgi Ganev, VD Dustin.

Georgi Ganev har varit VD på Dustin sedan 2012.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2017 kl 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustins VD och koncernchef Georgi Ganev har meddelat att han avser att lämna sin befattning vid årsskiftet för att tillträda rollen som VD för Kinnevik.

Läs vidare »
Media no image

Dustin rekryterar säljchef för SMB

Nyheter   •   Jun 02, 2017 09:35 CEST

Pontus Cederberg är ny nordisk säljchef för små och medelstora företag hos Dustin. Han kommer närmast från rollen som Head of 3Stores på 3.

Som säljchef kommer Pontus ansvara för att driva och utveckla relationsförsäljningen till små och medelstora företag i samtliga nordiska länder. Han har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning hos 3 och TeliaSonera.

- Pontus har lång och bred erfarenhet inom försäljning och ledarskap. Med sin bakgrund kommer han att bidra till Dustins fortsatta utveckling av SMB-försäljningen där kundupplevelse och resultat går hand i hand, säger Göran Lindö, VP SMB & B2C.

- Dustin har en lång historik och unik position inom SMB-segmentet där de genom att identifiera kundernas behov kan möta deras högt ställda krav på både snabba leveranser, utbud och kompetens. Jag ser mycket fram emot att vara med och bidra till Dustins fortsatta resa och lösa kundernas IT-utmaningar så att de kan fokusera på sin egen verksamhet, säger Pontus Cederberg. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Pontus Cederberg är ny nordisk säljchef för små och medelstora företag hos Dustin. Han kommer närmast från rollen som Head of 3Stores på 3.

Läs vidare »
Media no image

Domslut i tvist mellan Dustin och Sør-Trøndelag Fylkeskommune mfl

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 21:05 CEST

Sør-Trøndelag tingrett i Norge har idag meddelat dom i en tvist mellan Dustin och Sør-Trøndelag Fylkeskommune mfl. Domen, som rör tolkning av ett avtal som ingicks 2011, går i allt väsentligt motparten till mötes. Dustin delar inte domstolens bedömning och avser att överklaga.

Om domslutet slutligen ändå står fast kommer detta att påverka resultatet negativt med ungefär 22,5 MSEK, av detta belopp har 5,7 MSEK reserverats sedan tidigare.

En full reservation för återbetalningskrav m.m. kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under det tredje kvartalet 2016/17. Dustin har tidigare endast gjort en begränsad reservation baserat på en rättslig analys av bolaget och dess externa juridiska rådgivare.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl 21:05 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Sør-Trøndelag tingrett i Norge har idag meddelat dom i en tvist mellan Dustin och Sør-Trøndelag Fylkeskommune mfl. Domen, som rör tolkning av ett avtal som ingicks 2011, går i allt väsentligt motparten till mötes. Dustin delar inte domstolens bedömning och avser att överklaga.

Läs vidare »
Media no image

Valberedning i Dustin

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 10:00 CEST

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2016/2017 har nu utsetts.

I enlighet med beslut på Dustins bolagsstämma i december 2016 ska Dustins valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 mars 2017 och består av:

 • Caroline Berg, Axel Johnson AB/Axmedia AB, ordförande i valberedningen
 • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
 • Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
 • Jan Särlvik, Nordea fonder
 • Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Dustin Group AB (publ), Attn Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via e-post: sara.edlund@dustin.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, +46 705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2016/2017 har nu utsetts.

Läs vidare »
Media no image

Dustin tecknar avtal med norska Statnett

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 13:20 CEST

Dustin tecknar avtal med Statnett SF enligt tidigare kommunicerat tilldelningsbeslut. Avtalet har varit föremål för överprövning. Ramavtalet omfattar IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar, med fokus på servrar, lagring och backup. Det årliga värdet uppskattas till cirka 150 MNOK och avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning om totalt ytterligare två år.

Statnett är en statligt ägd systemoperatör som ansvarar för utveckling och drift av det norska elnätet. Avtalet omfattar bland annat servrar, datalagringslösningar, backup, arbetsstationer och tjänster.

- Det är ett ramavtal med högt ställda krav på allt från avancerade produkter och lösningar till ett brett produktutbud och integration som visar på vår konkurrenskraft när det gäller helhetslösningar, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

För information om överprövningen se pressmeddelande från den 7 april, 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 13:20 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin tecknar avtal med Statnett SF enligt tidigare kommunicerat tilldelningsbeslut. Avtalet har varit föremål för överprövning. Ramavtalet omfattar IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar, med fokus på servrar, lagring och backup. Det årliga värdet uppskattas till cirka 150 MNOK och avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning om totalt ytterligare två år.

Läs vidare »
Media no image

Dustin stärker erbjudandet med förvärv av svensk IT-tjänsteleverantör

Nyheter   •   Apr 20, 2017 08:45 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva Malmöbaserade Saldab IT AB som erbjuder IT-lösningar för små och medelstora företag.

Saldab stärker Dustins erbjudande som helhetsleverantör samtidigt som närvaron i södra Sverige ökar.

- Med förvärvet av Saldab ökar vi vår kapacitet att vara små och medelstora företags IT-avdelning. Vi gör det också möjligt att genom Saldab ta ut de mer nischade tjänster vi har i vår portfölj via våra tidigare förvärvade bolag Purity IT, Idenet och Commsec. Saldabs starka kundfokus passar väl in i Dustins kultur och affärsmodell, säger Jens Haviken, VP Services & Solutions, Dustin.

Saldab förvärvas från ägargruppen bestående av bland annat grundare och vd, verksamheten startade 2009. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte bolaget cirka 112 MSEK och har 84 medarbetare. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

- Som en del i Dustin når vi en bredare kundbas där vi kan växa med vårt erbjudande för små och medelstora företag. Samtidigt kan vi erbjuda deras effektiva onlineplattform till våra befintliga kunder, säger Martin Anderberg, VD Saldab.

Bolaget avses att konsolideras i Dustin från den 28 april och kommer att verka under eget namn tillsvidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har tecknat avtal om att förvärva Malmöbaserade Saldab IT AB som erbjuder IT-lösningar för små och medelstora företag.

Läs vidare »
Media no image

Begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet från Statnett

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 08:50 CEST

Begäran om överprövning av det tidigare kommunicerade tilldelningsbeslutet från Statnett till Dustin avseende ramavtal för IT-produkter med tillhörande tjänster har inkommit.

För mer information om tilldelningsbeslutet se pressmeddelande från den 28 mars, 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 08:50 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Q2: Stark försäljningstillväxt på samtliga marknader

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 08:00 CEST

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 11,9 procent under kvartalet till 2 503 miljoner kronor (2 237).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 8,7 procent (2,4).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,7).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 124 miljoner kronor (113).
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 106 miljoner kronor (97).
 • Kvartalets resultat uppgick till 75 miljoner kronor (74).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
 • 0,99 kronor (0,96).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -55 miljoner kronor (90).

September 2016 - februari 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 9,8 procent under perioden till 4 787 miljoner kronor (4 360).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 6,6 procent (2,5).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,7).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 204 miljoner kronor (218).
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 204 miljoner kronor (184).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 miljoner kronor (-2).
 • Periodens resultat uppgick till 143 miljoner kronor (150).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
 • 1,88 kronor (1,97).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 250 miljoner kronor (289).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1,9 (2,1 helåret 2015/16).

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

​Dustin får tilldelningsbeslut för ramavtal med norska Statnett

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 10:45 CEST

Dustin har fått ett tilldelningsbeslut för ett nytt ramavtal med Statnett SF avseende IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar, med fokus på servrar, lagring och backup. Det årliga värdet uppskattas till cirka 150 MNOK och avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning om totalt ytterligare två år.

Statnett är en statligt ägd systemoperatör som ansvarar för utveckling och drift av det norska elnätet. Avtalet omfattar bland annat servrar, datalagringslösningar, backup, arbetsstationer och tjänster kopplade till integration och drift.

- Det är ett ramavtal med högt ställda krav på allt från avancerade produkter och lösningar till ett brett produktutbud och integration som visar på vår konkurrenskraft när det gäller helhetslösningar, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

Upphandlingen kan bli föremål för överprövning inom en period fram till 7 april 2017 från dagen för tilldelningsbeslutet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl.10:45 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin har fått ett tilldelningsbeslut för ett nytt ramavtal med Statnett SF avseende IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar, med fokus på servrar, lagring och backup. Det årliga värdet uppskattas till cirka 150 MNOK och avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning om totalt ytterligare två år.

Läs vidare »
Wroijpmnyavltpttovnc

Dustin uppdaterar konceptbutiken med utgångspunkt i kundens arbetsdag

Nyheter   •   Mar 10, 2017 10:15 CET

​Med ett uppdaterat koncept som utgår från små och medelstora företags IT-vardag byggs Dustin Concept Store om, och visar lösningar på tema kontoret, mötesrummet och mobilt arbete. I samband med det nylanserade konceptet utökar Dustin Concept Store med ytterligare åtta tillverkare.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • press@dustin.se
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • ir@dustingroup.com
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand