Udsryknkzrcwdbtej0fl

Caroline Rudbeck finalist i Årets Marknadschef 2015

Nyheter   •   2015-09-01 17:00 CEST

Dustins Head of Group Communication, Caroline Rudbeck är en av fem nominerade till årets Marknadschef 2015.

Media-no-image

Valberedning i Dustin

Pressmeddelanden   •   2015-07-17 09:30 CEST

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2016 har nu utsetts.

I enlighet med beslut på en extra bolagsstämma i januari 2015 ska Dustins valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserats på ägarförhållandena per den 31 maj 2015 och består av:

 • Fredrik Strömholm, Altor Fund II GP Limited, ordförande i valberedningen
 • Paul Schrotti, Axel Johnson AB/Axmedia AB
 • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
 • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
 • Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till: Dustin Group AB (publ), Attn: Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via e-post till: sara.edlund@dustin.se.

Årsstämman för räkenskapsåret 2014/15 kommer att hållas i Stockholm den 19 januari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:30 den 17 juli 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2016 har nu utsetts.

Läs vidare »
Media-no-image

God utveckling inom kärnområdet på en utmanande marknad

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 08:00 CEST

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 0,9 procent under kvartalet till 1 919 miljoner kronor (1 902).
  Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var -1,1 procent (25,2).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,2 procent (13,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 82 miljoner kronor (80). Jämförelsestörande poster uppgick till -15 miljoner kronor (100).
 • Kvartalets resultat uppgick till 39 miljoner kronor (136).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,51 kronor (2,05).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,51 kronor (2,05).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14 miljoner kronor (120).

 • September 2014 – maj 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 7,7 procent under perioden till 6 175 miljoner kronor (5 734).
  Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 5,7 procent (22,0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,0 procent (14,3).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 286 miljoner kronor (283).
  Jämförelsestörande poster uppgick till -64 miljoner kronor (48).
 • Periodens resultat uppgick till 95 miljoner kronor (184).
 • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 1,36 kronor (2,79).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,36 (2,79).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 miljoner kronor (282).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,6 (3,2 helåret 13/14).
 • Verksamheten

  Alla siffror i miljoner kronor om inte annat anges Kv 3 14/15 Kv3 13/14 Kv 1-Kv3 14/15 Kv 1-Kv3 13/14 Kv 4 13/14– Kv 3 14/15 Helår 13/14
  Nettoomsättning 1 919 1 902 6 175 5 734 7 812 7 371
  Organisk omsättningstillväxt (%) -1,1 25,2 5,7 22,0 - 21,0
  Bruttomarginal (%) 14,2 13,6 14,0 14,3 14,2 14,4
  Justerat rörelseresultat (EBITA) 82 80 286 283 356 353
  Justerad EBITA-marginal (%) 4,3 4,2 4,6 4,9 4,6 4,8
  Periodens resultat 39 136 95 184 75 164
  Resultat per aktie före utspädning* 0,51 2,05 1,36 2,79 1,09 2,48
  Resultat per aktie efter utspädning* 0,51 2,05 1,36 2,79 1,09 2,48
  Kassaflödet från den löpande verksamheten 14 120 81 282 - 256
  Nettoskuld/justerat EBITDA (ggr) - - - - 2,6 3,2
  Avkastning på eget kapital (%) - - - - 9,6 22,0

  *För att erhålla jämförbarhet mellan perioderna har resultat per aktie omräknats baserat på justerat antal aktier.

  För hela rapporten se pdf.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00den 7 juli 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Inbjudan till telekonferens

  Pressmeddelanden   •   2015-06-30 10:02 CEST

  Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 juli kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

  CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för tredje kvartalet och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

  Dustin Group publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00.

  Telefonnummer:

  +44 (0) 1452 555566

  +46 (0) 850336434

  Konferenskod:

  75129385

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:00 den 30 juni 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 juli kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Dustin vinner nytt ramavtal med norska HINAS

  Pressmeddelanden   •   2015-06-09 08:00 CEST

  Dustin Norge har vunnit ett nytt ramavtal för servrar med Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) som ansvarar för IT-inköp till Norges fyra stora hälsoregioner. Avtalet löper under ett år och beräknas ha ett värde på 35 MNOK. Dustin har sedan tidigare tecknat ramavtal för klienter respektive skrivare med ett sammanlagt beräknat årligt avtalsvärde på 100 MNOK.

  Ramavtalet för servrar löper under ett år med möjlighet till förlängning om totalt två år. Det innebär att Dustin har totalt tre av HINAS ramavtal inom IT med ett sammanlagt beräknat årligt ordervärde om 135 MNOK. Avtalen kan avropas av samtliga fyra hälsoregioner i Norge.

  -  Avtalet är en kvalitetsstämpel och innebär att vi förstärker vår position i Norge framför allt inom offentlig sektor, samtidigt som vi växer på servermarknaden. Vårt konkurrenskraftiga erbjudande och breda utbud gör att vi nu har tre stora ramavtal inom den norska hälsosektorn, säger Georgi Ganev, VD Dustin.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

  Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 9 juni 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till cirka 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Dustin Norge har vunnit ett nytt ramavtal för servrar med Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) som ansvarar för IT-inköp till Norges fyra stora hälsoregioner. Avtalet löper under ett år och beräknas ha ett värde på 35 MNOK. Dustin har sedan tidigare tecknat ramavtal för klienter respektive skrivare med ett sammanlagt beräknat årligt avtalsvärde på 100 MNOK.

  Läs vidare »
  Fnbb3rlrh35fogmyf9rq

  Dustin öppnar konceptbutik

  Nyheter   •   2015-06-03 09:00 CEST

  ​Dustin Concept Store samlar hela Dustins erbjudande under ett tak precis som på webben. Fokus ligger på rådgivning för att hjälpa kunderna att hitta rätt kombination av produkter och lösningar.

  Ww0y4wzwj3ux8audghsn

  Dustin rekryterar ny Sverigechef till IT-Hantverkarna

  Nyheter   •   2015-05-21 10:00 CEST

  Andreas Boo blir ny Sverigechef för Dustins bolag IT-Hantverkarna som fungerar som en outsourcad IT-avdelning för små- och medelstora företag med regelbunden och lättillgänglig IT-hjälp. Andreas kommer närmast från en roll som VD för Tele2 och Telenors nätbolag Net4Moblity.

  Media-no-image

  Dustin slutför förvärvet av finska Resolute

  Pressmeddelanden   •   2015-05-18 13:15 CEST

  Dustin har idag slutfört förvärvet av finska Resolute ISMS Oy efter det att samtliga villkor har uppfyllts. Förvärvet sker i enlighet med det avtal som tecknades med säljarna den 13 maj 2015. Konsolidering sker från och med 1 maj 2015.

  Resolute, en av Finlands ledande leverantörer av nätverkslösningar, omsatte 12 MEUR under 2014 med god lönsamhet. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår, som slutar per sista augusti.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 13:15 den 18 maj 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Dustin har idag slutfört förvärvet av finska Resolute ISMS Oy efter det att samtliga villkor har uppfyllts. Förvärvet sker i enlighet med det avtal som tecknades med säljarna den 13 maj 2015. Konsolidering sker från och med 1 maj 2015.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Dustin förvärvar finsk leverantör av nätverkslösningar

  Pressmeddelanden   •   2015-05-13 07:45 CEST

  Dustin har tecknat avtal om att förvärva Resolute ISMS Oy, en av Finlands ledande leverantörer av nätverkslösningar till företag och offentlig sektor. Genom förvärvet stärker Dustin ytterligare sin position på den finska marknaden samt sitt erbjudande i hela Norden. Resolute omsatte 12 MEUR under 2014 med god lönsamhet. Bolaget kommer att integreras i Dustins finska verksamhet Businessforum. Förvärvet är villkorat av att parterna vinner komfort i viktiga kundrelationer. Tillträde beräknas ske i maj.

  Resolute erbjuder helhetslösningar som inkluderar allt från hårdvara, via de största tillverkarna, till konfiguration och support av nätverkslösningar.

  - Vi ser tre betydande marknadstrender. Onlineskiftet där allt större del av inköpen flyttar över till nätet, starkare tillväxt i segmentet små- och medelstora företag jämfört med marknaden som helhet samt en ökad efterfrågan på mer avancerade tjänster och produkter. Förvärvet av Resolute stärker vår position inom mer avancerade tjänster och produkter genom att tillföra ny kompetens till hela koncernen. Dessutom stärker vi vår ställning i Finland och skapar förutsättningar för att växa med nya kunder och ett bredare erbjudande på samtliga våra marknader, säger Georgi Ganev, VD Dustin.

  Resolute, som grundades 2010, förvärvas från nuvarande ledning som fortsatt kommer att vara verksamma i bolaget. Under 2014 omsatte bolaget 12 MEUR och har idag 17 anställda. Resolute är en av Finlands ledande leverantörer av nätverkslösningar med en betydande majoritet av kunderna inom offentlig sektor.

  - Som en del i Dustin får vi möjlighet att nå nya kunder och tillsammans kan vi fortsätta utveckla och stärka vårt erbjudande. Dustins starka position i Norden och breda erbjudande av produkter med tillhörande tjänster och lösningar passar oss väl och gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa våra kunder på bästa sätt även i framtiden, säger Kari Vähämäki, VD Resolute.

  Resolute fortsätter tills vidare att verka under eget namn och integrationen i Businessforum påbörjas omedelbart. Köpeskillingen, som består av en initial köpeskilling och en tilläggsköpeskilling baserat på det framtida resultatet, offentliggörs inte. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

  Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 13 maj kl 11:00 CET Telekonferensen hålls på engelska.

  Telefonnummer: +46 (0)8 566 194 84 eller +44 (0) 1452 589509

  Konferenskod: 47128148

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Georgi Ganev, CEO

  georgi.ganev@dustin.se

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:45 den 13 maj 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com 

  Dustin har tecknat avtal om att förvärva Resolute ISMS Oy, en av Finlands ledande leverantörer av nätverkslösningar till företag och offentlig sektor. Genom förvärvet stärker Dustin ytterligare sin position på den finska marknaden samt sitt erbjudande i hela Norden. Resolute omsatte 12 MEUR under 2014 med god lönsamhet. Bolaget kommer att integreras i Dustins finska verksamhet Businessforum.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Dustin lyfter produkter med processorer utan konfliktmineraler

  Nyheter   •   2015-05-11 11:42 CEST

  Det finns en ökande efterfrågan på produkter som inte innehåller konfliktmineraler. Därför lyfter Dustin nu fram produkter med processorer utan konfliktmineraler.

  Intel har lanserat flera processorer som är helt fria från konfliktmineraler, de är de enda i sitt slag på marknaden idag. Processorerna finns i flera datorer och det är de produkterna som lyfts fram. Arbetet mot konfliktmineraler är ett prioriterat område i Dustins hållbarhetsarbete

  - Det blir allt viktigare för våra kunder att hitta produkter som inte innehåller konfliktmineraler. Idag finns inga produkter som är helt fria från konfliktmineraler men de här processorerna är ett steg i rätt riktning. Vi vill lyfta fram dem dels för att göra det enklare för våra kunder och dels som ett bidrag till att driva utvecklingen framåt, säger Göran Lindö, nordiskt ansvarig för onlineförsäljning på Dustin.

  Ett led i Dustins arbete mot konfliktmineraler är att de omfattas av den uppförandekod alla leverantörer måste underteckna, Dustin genomför också interna utbildningar för att öka kunskapen om konfliktmineraler. Sedan 2014 är Dustin medlem av FN initiativet UN Global Compact som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik och anti-korruption.

  Om konfliktmineraler

  ”Konfliktfri" och "konfliktfria" definieras av amerikanska Securities and Exchange Commissions regler och innebär produkter som inte innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, tungsten och / eller guld) som direkt eller indirekt finansierar eller gynnar väpnade grupper i Kongo-Kinshasa eller angränsande länder.

  Tantal, tenn, tungsten och guld är metaller som finns i många IT-produkter, däribland telefoner, datorer och surfplattor. Förutom i processorer finns dessa metaller även i andra komponenter som använder ström. Dessa värdefulla metaller bryts i gruvor som ofta kontrolleras av väpnade styrkor och som bidrar till att finansiera och understödja konflikter, däribland i Östra Kongo Kinshasa och angränsande länder i Afrika.

  Det finns ett antal internationella branschinitiativ för att öka spårbarheten av olika mineraler och att säkerställa inköp från konfliktfria gruvor i bl.a. Östra Kongo Kinshasa, däribland CFSI (Conflict Free Sourcing Initiative) och EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) där många av Dustins tillverkare är medlemmar.

  Läs mer här: https://www.dustin.se/aktivitet/grona-produkter/processorer-utan-konfliktmineraler

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Eva Ernfors, informationschef Dustin 070-258 62 94

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  ​Det finns en ökande efterfrågan på produkter som inte innehåller konfliktmineraler. Därför lyfter Dustin nu fram produkter med processorer utan konfliktmineraler. Intel har lanserat flera processorer som är helt fria från konfliktmineraler, de finns i flera datorer och det är de produkterna som lyfts fram. Arbetet mot konfliktmineraler är ett prioriterat område i Dustins hållbarhetsarbete

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef
  • press@dustin.se
  • 070-258 62 94

  • Presskontakt
  • IR-chef
  • press@dustin.se
  • 070-8244088

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) samt IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Adress

  • Dustin
  • Augustendalsvägen 7
  • 131 52 Nacka Strand