Media no image

Stark avslutning på verksamhetsåret

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 08:00 CEST

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent under kvartalet till 1 952 miljoner kronor (1 759).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 10,2 procent (5,6).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,3 procent (14,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 81 miljoner kronor (67).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 65 miljoner kronor (46).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till - miljoner kronor (-5).
 • Periodens resultat uppgick till 25 miljoner kronor (30).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,33 kronor (0,39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -75 miljoner kronor (-23).

September 2015–augusti 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 4,6 procent under perioden till 8 301 miljoner kronor (7 934).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 4,4 procent (5,7).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,0 procent (14,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 390 miljoner kronor (354).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 324 miljoner kronor (218).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -5 miljoner kronor (-69).
 • Periodens resultat uppgick till 225 miljoner kronor (125).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2,95 kronor (1,75).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 447 miljoner kronor (59).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA uppgick till 2,1 (2,6).
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 2,40 kronor (1,70), tillika 183 miljoner kronor (129).

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till presentation av Dustins bokslutskommuniké den 20 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 15:20 CEST

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 20 oktober kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det finansiella året 2015/16 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin publicerar bokslutskommunikén samma morgon, kl 08:00.

Telefonnummer:

+44 (0) 1452 555566

+46 (0) 850336434

Konferenskod:

98309257

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 20 oktober kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

Läs vidare »
Media no image

Finska Businessforum integreras i Dustin

Nyheter   •   Okt 03, 2016 08:00 CEST

Businessforum byter namn till Dustin och integreras fullt ut i koncernen. Bolaget förvärvades 2013 och i april 2016 lanserade Dustin sin e-handel i Finland. Nu integreras Businessforum i Dustin och skapar en one-stop-shop för finska företag, offentlig sektor och konsumenter.

Dustin har sin kärna i e-handel och erbjuder IT-produkter, tjänster och lösningar med fokus på små och medelstora företag. Med Businessforum adderas lång erfarenhet av IT-lösningar för stora företag och offentlig sektor.

- Genom att fullt ut integrera Businessforum i Dustin kan vi dra nytta av skalfördelarna med en gemensam nordisk IT-plattform och centrala funktioner inom bland annat inköp och logistik. De finska kunderna kommer nu kunna ta del av hela Dustins erbjudande under ett och samma varumärke, säger Georgi Ganev VD och koncernchef för Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Businessforum byter namn till Dustin och integreras fullt ut i koncernen. Bolaget förvärvades 2013 och i april 2016 lanserade Dustin sin e-handel i Finland. Nu integreras Businessforum i Dustin och skapar en one-stop-shop för finska företag, offentlig sektor och konsumenter.

Läs vidare »
Media no image

Dustin stärker kunderbjudandet med norskt förvärv

Nyheter   •   Sep 27, 2016 08:25 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva norska IKT Gruppen som är specialiserade på försäljning och drift av standardiserade IT-tjänster för små och medelstora företag.

Förvärvet är ett led i Dustins strategi att bredda kunderbjudandet och stärka positionen på den nordiska IT-marknaden.

- IKT Gruppen har ett erbjudande som passar väl in i Dustins portfölj och kommer att stärka vår position ytterligare inom standardiserade IT-driftstjänster för små och medelstora företag. Dessutom har IKT Gruppen spetskompetens inom försäljning av molnbaserade tjänster och har utvecklat en säljmodell som ger mycket goda resultat. En modell som vi ser möjlighet att dra nytta av i stora delar av Dustin, säger Jens Haviken, VP Services & Solutions, Dustin.

IKT Gruppen grundades 2013 och förvärvas från ägargruppen som består av majoriteten av de 10 anställda. Under räkenskapsåret 2015 omsatte bolaget cirka 18 MNOK. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

- Dustin är, precis som vi, starka inom SMB-segmentet och här får vi möjlighet att nå ut till en bredare kundbas. Jag ser också fram emot möjligheten att ta vår säljmodell till Dustins samtliga marknader, säger Fredrik Vetteren, VD och delägare IKT Gruppen.

Microsoft har utsett IKT Gruppen till ”Årets SMB Partner 2016” i Norge.

Bolaget avses att konsolideras i Dustin från den 30 september och kommer att fortsätta verka under eget namn under en övergångsperiod, för att sedan fullt ut integreras i Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har tecknat avtal om att förvärva norska IKT Gruppen som är specialiserade på försäljning och drift av standardiserade IT-tjänster för små och medelstora företag.

Läs vidare »
K2pztwoafgigvl0fhasr

Dustin rekryterar VP Product Marketing

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:00 CEST

​Dustin har rekryterat Rebecca Tallmark som ansvarig för Dustins produkt, analys och marknadsorganisation och medlem av koncernledningen.

Media no image

Dustin vinner större avtal med internationell koncern

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2016 08:00 CEST

Dustin har vunnit ett nytt avtal för leverans av klienter, mobiler och tillbehör till en internationellt verksam koncern med bas i Norden. Det årliga värdet beräknas till cirka 100 MSEK och avtalet löper över två år.

- Ett avtal av den här omfattningen med en internationell aktör är en bekräftelse på vårt attraktiva utbud och förmåga till snabba samt säkra leveranser, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

Avtalet avser den nordiska marknaden och gäller från den 1 september 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016 kl.08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

​Dustin har vunnit ett nytt avtal för leverans av klienter, mobiler och tillbehör till en internationellt verksam koncern med bas i Norden. Det årliga värdet beräknas till cirka 100 MSEK och avtalet löper över två år.

Läs vidare »
Media no image

Stark onlineförsäljning och ökade marginaler

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 08:00 CEST

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 3,6 procent under kvartalet till 1 989 miljoner kronor (1 919).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 3,6 procent (-1,1).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,4 procent (14,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 91 miljoner kronor (82).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 75 miljoner kronor (49).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -3 miljoner kronor (-15).
 • Periodens resultat uppgick till 49 miljoner kronor (39).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,65 kronor (0,51).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 233 miljoner kronor (14).

September 2015–maj 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 2,8 procent under perioden till 6 349 miljoner kronor (6 175).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 2,8 procent (5,7).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 309 miljoner kronor (286).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 259 miljoner kronor (172).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -5 miljoner kronor (-64).
 • Periodens resultat uppgick till 200 miljoner kronor (95).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2,62 kronor (1,36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 522 miljoner kronor (81).
 • Nettoskulden i relation till justerad EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 1,8 (2,6 helåret 14/15).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, +46 705 10 10 22

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till presentation av Dustins delårsrapport den 7 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 13:30 CEST

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 juli kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för tredje kvartalet och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00.

Telefonnummer:

+44 (0) 1452 555566

+46 (0) 850336434

Konferenskod:

42540296

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 13:30 den 30 juni 2016.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 juli kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

Läs vidare »
Media no image

Dustin vinner nytt ramavtal med Försvaret och FMV

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 08:30 CEST

Dustin har vunnit ett nytt ramavtal för servrar och lagring med tillhörande tjänster med den svenska Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Det årliga avtalsvärdet beräknas till cirka 100 MSEK.

Avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning med ytterligare totalt fem år. Avtalet ”Server x86 lagring och tillhörande tjänster”, har tidigare varit föremål för överprövning.

- Vi har gjort en långsiktig satsning på att bygga kompetens inom infrastruktur och datacenter. Avtalet med Försvarsmakten och Försvarets materielverk är en kvalitetsstämpel som visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande för både produkter och lösningar, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:30 den 28 juni 2016.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

Dustin har vunnit ett nytt ramavtal för servrar och lagring med tillhörande tjänster med den svenska Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Det årliga avtalsvärdet beräknas till cirka 100 MSEK.

Läs vidare »
Media no image

Valberedning i Dustin

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 13:00 CEST

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2015/2016 har nu utsetts.

I enlighet med beslut på Dustins bolagsstämma i januari 2016 ska Dustins valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 maj 2016 och består av:

 • Paul Schrotti, Axel Johnson AB/Axmedia AB, ordförande i valberedningen
 • Risto Siivonen, DG Holding S.à.r.l.
 • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
 • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
 • Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Dustin Group AB (publ), Attn Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via e-post: sara.edlund@dustin.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, +46 705 10 10 22

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 13:00 den 15 juni 2016.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

​Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2015/2016 har nu utsetts.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • press@dustin.se
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • ir@dustingroup.com
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand