Media no image

Dustins hållbarhetsredovisning 2015/16: Framsteg inom jämställdhet och ökat fokus på hela värdekedjan

Nyheter   •   Nov 24, 2016 11:00 CET

Mångfald och jämställdhet är ett av Dustins fem prioriterade fokusområden. Under 2015/16 har andelen kvinnor inom Dustin ökat med 5% procent till 27% och andelen kvinnliga chefer med 11% till 31%. Målet är att vardera kön ska vara representerat med minst 40 procent år 2020.

- Vi verkar i en bransch som behöver öka mångfalden och som traditionellt har varit mansdominerad, det vill vi ändra på. Som ett led i att uppnå en jämnare könsfördelning har vi infört ett krav på att det ska finnas en likvärdig slutkandidat av vardera kön vid alla chefsrekryteringar, det är ett första steg i att öka jämställdheten. Med en högre jämställdhet bland chefer ser vi att även den totala jämställdheten förbättras, säger Georgi Ganev VD och koncernchef på Dustin.

Dustin har fem fokusområden för sitt hållbarhetsarbete:

 • Ansvarsfull tillverkning
 • Minskad klimatpåverkan
 • Ansvarsfull resursanvändning
 • Affärsetik och korruption
 • Mångfald och jämställdhet

Resultat för samtliga fokusområden redovisas i hållbarhetsredovisningen. Dustin har fattat beslut om att ta ett större ansvar för tillverkningen av de produkter som säljs.

- De produkter vi säljer tillverkas ofta i länder med relativt hög risk för avvikelser från vår Uppförandekod för leverantörer. Därför har vi beslutat att börja arbeta längre ner i värdekedjan genom inspektioner på plats och utbildningar för att bidra till bättre förhållanden vid tillverkningen, säger Georgi Ganev.  

Läs hela hållbarehetsredovisningen här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Mångfald och jämställdhet är ett av Dustins fem prioriterade fokusområden. Under 2015/16 har andelen kvinnor inom Dustin ökat med 5% procent till 27% och andelen kvinnliga chefer med 11% till 31%. Målet är att vardera kön ska vara representerat med minst 40 procent år 2020.

Läs vidare »
Media no image

Dustin firar Black Friday och startar julhandeln

Nyheter   •   Nov 22, 2016 10:00 CET

Fenomenet Black Friday som startade i USA och kom till Norden 2013, har på allvar etablerat sig i Sverige. Det firar Dustin med erbjudanden från fredag till söndag, följt av ytterligare erbjudanden på Cyber Monday. Nytt för i år är att Black Friday även firas med erbjudanden för företagskunder online och i Dustin Concept Store.

- Black Friday har blivit en av de största dagarna för handeln i Norden och vi startar julhandeln med extra bra erbjudanden på julklappar, både till andra och sig själv. I år ger vi våra lojala konsumentkunder möjligheten till att få tillgång till ett urval Black Friday-erbjudanden före alla andra. De som anmält sig till vårt nyhetsbrev får tillgång till VIP-shopping på siten, säger Göran Lindö, VP SMB &B2C, Dustin.

Nytt för i år är att Black Friday även har erbjudanden för företagskunder både online och i Dustin Concept Store i Stockholm, fredag till lördag. I butiken på Sveavägen 44 kan våra företagskunder beställa och hämta utvalda produkter och få rådgivning av Dustins IT-experter. Här finns öppettider och mer information: https://www.dustin.se/concept-store/black-friday

Fram till jul kan Dustins kunder få tips på julklappar med utgångspunkt i mottagarens intressen på dustinhome.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Fenomenet Black Friday som startade i USA och kom till Norden 2013, har på allvar etablerat sig i Sverige. Det firar Dustin med erbjudanden från fredag till söndag, följt av ytterligare erbjudanden på Cyber Monday. Nytt för i år är att Black Friday även firas med erbjudanden för företagskunder online och i Dustin Concept Store.

Läs vidare »
Media no image

Årsredovisning 2015/16

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 11:00 CET

Dustin publicerar årsredovisningen för 2015/16.

Dustin publicerar idag den fullständiga årsredovisningen för 2015/16, både på svenska och engelska, på www.dustingroup.com.

Dustins årsstämma hålls tisdagen den 13 december 2016 kl. 13.00 på Playhouse Teater, Drottninggatan 71A i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.00.

Läs hela åresredovisningen här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, +46 705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 11:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin publicerar årsredovisningen för 2015/16.

Läs vidare »
Phmpodsmjfbcsilyngjs

Dustin rekryterar ny nordisk e-handelschef

Nyheter   •   Nov 16, 2016 09:30 CET

Anna Stig blir ny nordisk e-handelschef på Dustin. Hon kommer närmast från rollen som Head of Digital B2B/Digital Transformation på Tele2.

Media no image

Stark avslutning på verksamhetsåret

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 08:00 CEST

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent under kvartalet till 1 952 miljoner kronor (1 759).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 10,2 procent (5,6).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,3 procent (14,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 81 miljoner kronor (67).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 65 miljoner kronor (46).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till - miljoner kronor (-5).
 • Periodens resultat uppgick till 25 miljoner kronor (30).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,33 kronor (0,39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -75 miljoner kronor (-23).

September 2015–augusti 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 4,6 procent under perioden till 8 301 miljoner kronor (7 934).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 4,4 procent (5,7).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,0 procent (14,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 390 miljoner kronor (354).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 324 miljoner kronor (218).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -5 miljoner kronor (-69).
 • Periodens resultat uppgick till 225 miljoner kronor (125).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2,95 kronor (1,75).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 447 miljoner kronor (59).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA uppgick till 2,1 (2,6).
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 2,40 kronor (1,70), tillika 183 miljoner kronor (129).

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till presentation av Dustins bokslutskommuniké den 20 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 15:20 CEST

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 20 oktober kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det finansiella året 2015/16 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin publicerar bokslutskommunikén samma morgon, kl 08:00.

Telefonnummer:

+44 (0) 1452 555566

+46 (0) 850336434

Konferenskod:

98309257

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 20 oktober kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

Läs vidare »
Media no image

Finska Businessforum integreras i Dustin

Nyheter   •   Okt 03, 2016 08:00 CEST

Businessforum byter namn till Dustin och integreras fullt ut i koncernen. Bolaget förvärvades 2013 och i april 2016 lanserade Dustin sin e-handel i Finland. Nu integreras Businessforum i Dustin och skapar en one-stop-shop för finska företag, offentlig sektor och konsumenter.

Dustin har sin kärna i e-handel och erbjuder IT-produkter, tjänster och lösningar med fokus på små och medelstora företag. Med Businessforum adderas lång erfarenhet av IT-lösningar för stora företag och offentlig sektor.

- Genom att fullt ut integrera Businessforum i Dustin kan vi dra nytta av skalfördelarna med en gemensam nordisk IT-plattform och centrala funktioner inom bland annat inköp och logistik. De finska kunderna kommer nu kunna ta del av hela Dustins erbjudande under ett och samma varumärke, säger Georgi Ganev VD och koncernchef för Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Businessforum byter namn till Dustin och integreras fullt ut i koncernen. Bolaget förvärvades 2013 och i april 2016 lanserade Dustin sin e-handel i Finland. Nu integreras Businessforum i Dustin och skapar en one-stop-shop för finska företag, offentlig sektor och konsumenter.

Läs vidare »
Media no image

Dustin stärker kunderbjudandet med norskt förvärv

Nyheter   •   Sep 27, 2016 08:25 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva norska IKT Gruppen som är specialiserade på försäljning och drift av standardiserade IT-tjänster för små och medelstora företag.

Förvärvet är ett led i Dustins strategi att bredda kunderbjudandet och stärka positionen på den nordiska IT-marknaden.

- IKT Gruppen har ett erbjudande som passar väl in i Dustins portfölj och kommer att stärka vår position ytterligare inom standardiserade IT-driftstjänster för små och medelstora företag. Dessutom har IKT Gruppen spetskompetens inom försäljning av molnbaserade tjänster och har utvecklat en säljmodell som ger mycket goda resultat. En modell som vi ser möjlighet att dra nytta av i stora delar av Dustin, säger Jens Haviken, VP Services & Solutions, Dustin.

IKT Gruppen grundades 2013 och förvärvas från ägargruppen som består av majoriteten av de 10 anställda. Under räkenskapsåret 2015 omsatte bolaget cirka 18 MNOK. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

- Dustin är, precis som vi, starka inom SMB-segmentet och här får vi möjlighet att nå ut till en bredare kundbas. Jag ser också fram emot möjligheten att ta vår säljmodell till Dustins samtliga marknader, säger Fredrik Vetteren, VD och delägare IKT Gruppen.

Microsoft har utsett IKT Gruppen till ”Årets SMB Partner 2016” i Norge.

Bolaget avses att konsolideras i Dustin från den 30 september och kommer att fortsätta verka under eget namn under en övergångsperiod, för att sedan fullt ut integreras i Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har tecknat avtal om att förvärva norska IKT Gruppen som är specialiserade på försäljning och drift av standardiserade IT-tjänster för små och medelstora företag.

Läs vidare »
K2pztwoafgigvl0fhasr

Dustin rekryterar VP Product Marketing

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:00 CEST

​Dustin har rekryterat Rebecca Tallmark som ansvarig för Dustins produkt, analys och marknadsorganisation och medlem av koncernledningen.

Media no image

Dustin vinner större avtal med internationell koncern

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2016 08:00 CEST

Dustin har vunnit ett nytt avtal för leverans av klienter, mobiler och tillbehör till en internationellt verksam koncern med bas i Norden. Det årliga värdet beräknas till cirka 100 MSEK och avtalet löper över två år.

- Ett avtal av den här omfattningen med en internationell aktör är en bekräftelse på vårt attraktiva utbud och förmåga till snabba samt säkra leveranser, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

Avtalet avser den nordiska marknaden och gäller från den 1 september 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016 kl.08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

​Dustin har vunnit ett nytt avtal för leverans av klienter, mobiler och tillbehör till en internationellt verksam koncern med bas i Norden. Det årliga värdet beräknas till cirka 100 MSEK och avtalet löper över två år.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • press@dustin.se
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • ir@dustingroup.com
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand