Frwh6vvacu32hilwwcxc

Dustin startar julhandeln med Black Friday

Nyheter   •   2015-11-25 11:13 CET

​Black Friday, dagen då julhandeln inleds i USA, har på allvar etablerat sig i Sverige. I Dustins tappning pågår den från fredag till söndag och följs sedan av Cyber Monday med nya erbjudanden.

Zfyr3gsj3btc7cfojlaf

Dustin årets partner hos Dell

Nyheter   •   2015-11-11 11:23 CET

Dell har utsett Dustin Sverige till Partner of the Year, ett resultat av ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete.

Media-no-image

Dustin tecknar nordiskt samarbetsavtal med DLL och avyttrar samtidigt leasingportföljen

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 08:00 CEST

Dustin har beslutat att samla sitt finansieringserbjudande till företagsmarknaden i samtliga nordiska länder genom ett samarbetsavtal med De Lage Landen Finans AB (DLL). I samband med detta avyttras leasingportföljen inom Dustins finansieringsverksamhet till DLL. Försäljningsvärdet på leasingportföljen beräknas motsvara det bokförda värdet. Transaktionen planeras att slutföras den 2 november 2015.  

- Genom samarbetsavtalet och avyttringen kan vi dels erbjuda ett nordiskt attraktivt finansieringserbjudande till alla våra företagskunder, dels fullt ut fokusera på vår kärnverksamhet, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

Leasingsverksamhetens totala avtalsportfölj uppgick vid utgången av september till cirka 260 miljoner kronor, finansiella åtaganden till cirka 180 miljoner kronor respektive kundfordringar till cirka 30 miljoner kronor. Försäljningsvärdet på leasingportföljen beräknas motsvara det bokförda värdet. Transaktionen beräknas att vara slutförd den 2 november 2015.

Samtidigt tecknar Dustin ett nordiskt samarbetsavtal med De Lage Landen Finans AB (DLL) som initialt löper över tre år. Därmed kan Dustin löpande ta del av framtida intäkter avseende befintlig portfölj samt del av intäkterna gällande nytecknade kontrakt.

DLL är ett globalt företag, med 5 000 medarbetare och verksamhet i bland annat Sverige, Danmark, Finland och Norge. DLL erbjuder finansierings- och leasinglösningar som skapar värde och som stödjer samarbetspartners samt slutkunders tillväxt. Läs mer på www.dllgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef niklas.alm@dustin.se, 0708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 23 oktober 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har beslutat att samla sitt finansieringserbjudande till företagsmarknaden i samtliga nordiska länder genom ett samarbetsavtal med De Lage Landen Finans AB (DLL). I samband med detta avyttras leasingportföljen inom Dustins finansieringsverksamhet till DLL. Försäljningsvärdet på leasingportföljen beräknas motsvara det bokförda värdet.

Läs vidare »
Gcueuoenzl02zripevfw

Idag öppnar Dustins konceptbutik

Nyheter   •   2015-10-22 10:00 CEST

​Dustin Concept Store är en ny mötesplats där företag har möjlighet att inspireras och genom expertrådgivning hitta rätt kombination av produkter och lösningar.

Media-no-image

Stark tillväxt inom huvudsegmentet

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 08:00 CEST

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 7,4 procent under kvartalet till 1 759 miljoner kronor (1637). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 5,6 procent (16,3).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,2 procent (14,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 67 miljoner kronor (70). Jämförelsestörande poster uppgick till -5 miljoner kronor (-46).
 • Kvartalets resultat uppgick till 30 miljoner kronor (-20).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,39 kronor (-0,31).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,39 kronor (-0,31).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 miljoner kronor (-26).

 • September 2014–Augusti 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 7,6 procent under perioden till 7 933 miljoner kronor (7 371). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 5,7 procent (21,0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,1 procent (14,4).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 354 miljoner kronor (353). Jämförelsestörande poster uppgick till -69 miljoner kronor (1).
 • Periodens resultat uppgick till 125 miljoner kronor (164).
 • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 1,75 kronor (2,48).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,75 kronor (2,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59 miljoner kronor (256).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA 2,8 (3,2).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1.70 (-) kronor per aktie, tillika totalt 130 miljoner kronor.

 • Verksamheten

  Alla siffror i miljoner kronor om inte annat angesKv 4 14/15Kv4 13/14Helår14/15Helår13/14
  Nettoomsättning1 7591 6377 9337 371
  Organisk omsättningstillväxt (%)5,616,35,721,0
  Bruttomarginal (%)14,214,614,114,4
  Justerat rörelseresultat (EBITA)6770354353
  Justerad EBITA-marginal (%)3,84,34,54,8
  Periodens resultat30-20125164
  Resultat per aktie före utspädning, (SEK)*0,39-0,311,752,48
  Resultat per aktie efter utspädning, (SEK)*0,39-0,311,752,48
  Kassaflödet från den löpande verksamheten-23-2659256
  Nettoskuld/justerat EBITDA (ggr)--2,83,2
  Avkastning på eget kapital (%)--9,422,0

  *För att erhålla jämförbarhet mellan perioderna har resultat per aktie omräknats baserat på justerat antal aktier.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 14 oktober 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  ​Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 7,4 procent under kvartalet till 1 759 miljoner kronor (1637). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 5,6 procent (16,3).

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Inbjudan till telekonferens

  Pressmeddelanden   •   2015-10-08 10:00 CEST

  Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 14 oktober kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommuniké.

  CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för finansiella året 14/15 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

  Dustin Group publicerar bokslutskommunikén samma morgon kl 08:00.

  Telefonnummer:

  +44 (0) 1452 55 55 66

  +46 (0) 850 33 64 34

  Konferenskod:

  56137564

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:00 den 8 oktober 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  ​Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 14 oktober kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommuniké.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Dustin förvärvar svensk leverantör av nätverkslösningar

  Nyheter   •   2015-09-24 09:00 CEST

  Dustin har tecknat avtal om att förvärva Commsec, en leverantör av nätverks- och säkerhetslösningar på företagsmarknaden.

  Genom förvärvet kompletterar Dustin sitt svenska erbjudande inom rådgivning och implementering av avancerade produkter och tjänster för små och medelstora företag.

  - Den starka trenden inom mobilitet och molntjänster medför ökande krav på våra kunders nätverk. Vi har ett attraktivt produktutbud, med Commsec stärker vi vår rådgivning för att kunna hjälpa företagen med de bästa lösningarna för deras IT-utmaningar. Det ligger i linje med förvärvet av det finska nätverksbolaget Resolute och blir en del i att skapa ett starkt nordiskt erbjudande, säger Marcus Lindqvist, Sverigechef Dustin.

  Commsec grundades 2004 och förvärvas av nuvarande ägare som kommer stanna kvar i bolaget. Idag har bolaget ett 15-tal anställda med kontor i Stockholm, Sala och Borlänge. Under räkenskapsåret 14/15 (maj – april) omsatte bolaget 33 MSEK. Förvärvet förväntas inte ha någon signifikant påverkan på Dustins resultat under innevarande räkenskapsår.

  - Som en del i Dustin får vi en möjlighet att nå ut till en bredare kundbas samtidigt som vi kommer kunna erbjuda våra befintliga kunder en helhetslösning säger Fredrik Dahlgren, grundare av Commsec.

  Commsec är ett av få företag som är silvercertifierade av Cisco och har utsetts till DI Gasell 2011, 2012 och 2013. Bolaget konsolideras i Dustin från 1 oktober och kommer fortsätta verka under eget namn tillsvidare.

  För ytterligare information, kontakta:

  Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  ​Dustin har tecknat avtal om att förvärva Commsec, en leverantör av nätverks- och säkerhetslösningar på företagsmarknaden. Genom förvärvet kompletterar Dustin sitt svenska erbjudande inom rådgivning och implementering av avancerade produkter och tjänster för små och medelstora företag.

  Läs vidare »
  Neudhmgqrsboqronmdzr

  ​Dustin samarbetar med WWF med fokus på cirkulär ekonomi

  Nyheter   •   2015-09-17 09:14 CEST

  Som ett led i Dustins hållbarhetsarbete inleds ett samarbete med Världsnaturfonden WWF. Syftet är att gemensamt genomföra aktiviteter som bidrar till att minska Dustins och IT-sektorns klimatpåverkan.

  Udsryknkzrcwdbtej0fl

  Caroline Rudbeck finalist i Årets Marknadschef 2015

  Nyheter   •   2015-09-01 17:00 CEST

  Dustins Head of Group Communication, Caroline Rudbeck är en av fem nominerade till årets Marknadschef 2015.

  Media-no-image

  Valberedning i Dustin

  Pressmeddelanden   •   2015-07-17 09:30 CEST

  Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2016 har nu utsetts.

  I enlighet med beslut på en extra bolagsstämma i januari 2015 ska Dustins valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

  Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserats på ägarförhållandena per den 31 maj 2015 och består av:

  • Fredrik Strömholm, Altor Fund II GP Limited, ordförande i valberedningen
  • Paul Schrotti, Axel Johnson AB/Axmedia AB
  • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
  • Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse

  Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till: Dustin Group AB (publ), Attn: Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via e-post till: sara.edlund@dustin.se.

  Årsstämman för räkenskapsåret 2014/15 kommer att hållas i Stockholm den 19 januari 2016.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:30 den 17 juli 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2016 har nu utsetts.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef
  • prtqdyess@dustkgin.se
  • 070-258 62 94

  • Presskontakt
  • IR-chef
  • press@dustin.se
  • 070-8244088

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Adress

  • Dustin
  • Augustendalsvägen 7
  • 131 52 Nacka Strand