Media no image

Mia Brunell Livfors nomineras till ny styrelseordförande – Fredrik Cappelen har avböjt omval

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 23:00 CEST

Dustins styrelseordförande Fredrik Cappelen har meddelat att han inte ställer upp till omval på årsstämman 2016/17. Valberedningen föreslår Mia Brunell Livfors till ny styrelseordförande.

Mia Brunell Livfors är idag styrelseledamot i Dustin och VD på Axel Johnson som är Dustins största aktieägare. Valberedningens fullständiga förslag till styrelse presenteras i anslutning till kallelse till årsstämma.

- Jag har varit Dustins styrelseordförande sedan 2010 och har därmed haft förmånen att vara med på Dustins framgångsrika resa. Dustin är ett stabilt bolag med stark ledning och en tydlig strategi på plats, därför är detta ett naturligt tillfälle för mig att lämna mitt uppdrag i Dustin säger Fredrik Cappelen, styrelseordförande Dustin.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 23:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustins styrelseordförande Fredrik Cappelen har meddelat att han inte ställer upp till omval på årsstämman 2016/17. Valberedningen föreslår Mia Brunell Livfors till ny styrelseordförande.

Läs vidare »
Media no image

Q4: Stark försäljningstillväxt och resultatutveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 08:00 CEST

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 15,9 procent under kvartalet till 2 262 miljoner kronor (1 952).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 12,2 procent (10,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,3 procent (15,3).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 92 miljoner kronor (81).
 • Rörelseresultat (EBIT) var 74 miljoner kronor (65).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -1 miljoner kronor (-).
 • Kvartalets resultat uppgick till 48 miljoner kronor (25).
 • Resultat per aktie före utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,64 kronor (0,33). Resultat per aktie efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,63 kronor (0,33).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 miljoner kronor (-75).

September 2016 - augusti 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 12,1 procent under perioden till 9 306 miljoner kronor (8 301).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 8,6 procent (4,4).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (15,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 426 miljoner kronor (390).
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 349 miljoner kronor (324).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -7 miljoner kronor (-5).
 • Periodens resultat uppgick till 239 miljoner kronor (225).
 • Resultat per aktie före utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 3,14 kronor (2,95). Resultat per aktie efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 3,13 kronor (2,95).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 214 miljoner kronor (447).
 • Nettoskulden i relation till justerad EBITDA var 2,3 (2,1).
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 2,80 kronor (2,40), tillika 213 miljoner kronor (183).

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Dustin bjuder in till kapitalmarknadsdag

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 07:30 CEST

Dustin har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media till kapitalmarknadsdag torsdagen den 30 november 2017 i koncernens logistikcenter i Rosersberg i Stockholm. 

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att djupare presentera Dustins verksamhet, starka position online samt initiativ inom managerade och molnbaserade tjänster och hur dessa utvecklar den totala affären. Dessutom belyses förvärvsstrategin och några av de senaste förvärven. Dagen avslutas med en rundvandring på logistikcentret för de som önskar.

Från Dustin deltar VD och koncernchef Georgi Ganev, tillträdande VD och koncernchef Thomas Ekman, CFO Johan Karlsson samt övriga medlemmar i koncernledningen.

Kapitalmarknadsdagen äger rum den 30 november klockan 10.00-15.00 på Dustins logistikcenter, Metallvägen 36, i Rosersberg norr om Stockholm. Lunch kommer att serveras.

Anmälan är obligatorisk och görs på mejl till ir@dustingroup.com senast den 16 november. Uppge gärna eventuell allergi eller specialkost vid anmälan.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på företagets hemsida www.dustingroup.com efter arrangemanget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media till kapitalmarknadsdag torsdagen den 30 november 2017 i koncernens logistikcenter i Rosersberg i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till presentation av Dustins bokslutskommuniké den 18 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 13:15 CEST

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 18 oktober kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det finansiella året 2016/17 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin publicerar bokslutskommunikén samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+44 (0) 145 255 55 66

+46 (0) 850 33 64 34

Konferenskod:

99027838

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 18 oktober kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

Läs vidare »
Media no image

Thomas Ekman ny VD och koncernchef för Dustin

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 08:00 CEST

Thomas Ekman kommer närmast från rollen som VD för Cabonline Group och har dessförinnan bland annat varit VD för Tele2 Sverige och är idag styrelseledamot i Com Hem. Han efterträder Georgi Ganev som lämnar sin tjänst vid årsskiftet, som tidigare meddelats.

- Med sin erfarenhet av att driva komplexa affärer och bygga digitala varumärken är Thomas rätt person att leda Dustins fortsatta utveckling på den nordiska marknaden och i linje med vår strategi. Han kombinerar ett starkt ledarskap och tydligt kundfokus med djup kunskap inom online. Vi är mycket glada att Thomas har valt att bli en del av Dustins fortsatta tillväxtresa, säger Fredrik Cappelen, styrelseordförande Dustin.

- Dustin har en stark och tydlig företagskultur med stor intern kompetens, som har gett bolaget en klart ledande position. I och med det har Dustin stora möjligheter att fortsätta växa i en spännande bransch i snabb utveckling. Därför ser jag verkligen fram emot att få fortsätta bygga Dustin och ta bolaget till nya höjder, säger Thomas Ekman.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 kl 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Styrelsen i Dustin har utsett Thomas Ekman till ny VD och koncernchef. Han tillträder den 1 januari 2018.

Läs vidare »
Media no image

Dustin förvärvar ledande norsk leverantör av IT-infrastrukturlösningar

Nyheter   •   Okt 04, 2017 08:55 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva norska Core Services som är en av de ledande aktörerna inom den nya generationens datacenterlösningar, Software Defined Datacenter. Förvärvet breddar Dustins utbud inom avancerade produkter och tjänster och stärker positionen som helhetsleverantör för IT-infrastruktur.

Core Services är specialiserade på produkter och lösningar för datarum och kompletterar Dustins förvärv av Purity IT som levererar tjänster inom backup och lagring.

- Core Services är ett snabbväxande bolag med spetskompetens inom datacenter, IT-infrastruktur och säkerhetslösningar. Med Core Services och Purity får vi ett starkt helhetserbjudande för datarum i Norge där vi kan skapa synergier och bredda den totala kundbasen, säger Jens Haviken, VP Services & Solutions Dustin.

Core Services grundades 2010 och omsatte 236 MNOK under 2016. Bolaget har 20 anställda och förvärvas av en ägargrupp bestående av 11 av företagets medarbetare. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

- Genom att bli en del av Dustin kommer vi kunna växa snabbare inom våra fokusområden såsom datacenter och säkerhet. Vi kommer också kunna dra nytta av deras effektiva modeller för försäljning och distribution av volymprodukter, något som våra kunder kommer ha nytta av. Dustin har också en stark kultur med kunden i fokus vilket är i linje med våra värderingar. De här synergierna har varit avgörande för oss, säger Britt Aas Fidjestøl VD för Core Services.

Core Services kommer fortsätta verka under eget namn. Förvärvet är beroende av godkännande av Konkurransetilsynet (norska Konkurrensverket), beslut beräknas inom 25 arbetsdagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har tecknat avtal om att förvärva norska Core Services som är en av de ledande aktörerna inom den nya generationens datacenterlösningar, Software Defined Datacenter. Förvärvet breddar Dustins utbud inom avancerade produkter och tjänster och stärker positionen som helhetsleverantör för IT-infrastruktur.

Läs vidare »
Media no image

Dustin förstärker erbjudandet i Danmark med hostingförvärv

Nyheter   •   Sep 25, 2017 08:59 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva danska Norriqs affärsområde för hosting och outsourcing av IT-tjänster.

I samband med förvärvet ingår Dustin och Norriq ett strategiskt samarbete som kommer att bredda kunderbjudandet för båda bolagen. Dustin stärker sitt erbjudande av mer avancerade tjänster och lösningar på den danska marknaden och breddar kundbasen inom kärnsegmentet små och medelstora företag. Norriq får en möjlighet att erbjuda sina ERP-lösningar även till Dustins kundbas.

- Vi förvärvar spetskompetens kring hostinglösningar och breddar vårt erbjudande på den danska marknaden. Samtidigt får vi en strategisk partner i Norriq som kommer hjälpa oss att växa vår affär inom abonnemangstjänster. Nu har vi starka hostingerbjudanden på flera marknader något som blir allt viktigare för våra kunder, säger Jens Haviken, VP Services & Solutions Dustin.

Norriqs affärsområde för hosting och outsourcing av IT-tjänster har 28 medarbetare. Affärsområdet omsatte cirka 56,7 MDKK 2016. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

- I Dustin får vi en samarbetspartner som gör att vi kommer kunna fortsätta erbjuda våra kunder en effektiv hostinglösning samtidigt som vi får en möjlighet att nå ut med våra erbjudanden till en bredare kundgrupp, säger Bo Martinsen, VD Norriq.

Affären beräknas slutföras den 29 september.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har tecknat avtal om att förvärva danska Norriqs affärsområde för hosting och outsourcing av IT-tjänster.

Läs vidare »
Media no image

Dustin blir Dell EMC Titanium Partner

Nyheter   •   Jul 07, 2017 09:00 CEST

Dustin, en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar, har blivit utnämnda till Dell EMC Titanium Partner. Partners med titanium status har både kunskap och certifieringar på expertnivå, vilket gör dem till branschexperter. De har också kompetens att ta hand om och ge support på helhetslösningar av produkter, tjänster och lösningar.

“Vi är mycket stolta över utmärkelsen och ser det som ett kvitto på att våra experter inom Dustin dagligen lyckas hjälpa våra kunder att lösa sina IT-utmaningar baserat på vårt breda utbud av produkter, tjänster och lösningar. Vi ser fram emot att fortsätta vårt starka partnersamarbete tillsammans med Dell EMC, med fokus på att erbjuda våra kunder effektiva IT-lösningar”, säger Rebecca Tallmark, VP Product Marketing på Dustin.

”Inom ramen för Dell EMC Partner Program är vår möjlighet till att vinna stort större än någonsin. Den nya Titanium-statusen ger oss möjligheten att jobba ännu närmare våra högst rankade partners och på så sätt kunna möta våra gemensamma kunders behov på ett ännu bättre och mer omfattande sätt” säger John Byrne, President, Global Channels, Dell EMC. ”Dustin har verkligen förtjänat denna utnämning och vi ser fram emot ett ännu starkare och gemensamt lönsamt partnerskap framöver”

“Partners med Titanium status är några av våra mest strategiska partners. De partners som ständigt arbetar för att Dell EMCs produkter, tjänster och lösningar kommer bäst till sin rätt hos våra gemensamma kunder. Denna status kommer framöver ge oss ännu större möjligheteter att ge våra kunder den strategiska support, tjänster och uppmärksamhet som de förtjänar och tillsammans kommer vi tänja på gränserna ännu mer”, säger Michael Colling, Senior Vice President, Channel, Dell EMC EMEA. ”Dustin har verkligen förtjänat denna utnämning och vi ser fram emot ett ännu starkare och gemensamt lönsamt partnerskap framöver”

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin, en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar, har blivit utnämnda till Dell EMC Titanium Partner. Partners med titanium status har både kunskap och certifieringar på expertnivå, vilket gör dem till branschexperter. De har också kompetens att ta hand om och ge support på helhetslösningar av produkter, tjänster och lösningar.

Läs vidare »
Media no image

Q3: Stark tillväxt och ökat fokus på tjänsteerbjudandet

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 08:00 CEST

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 13,5 procent under kvartalet till 2 257 miljoner kronor (1 989).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 9,2 procent (3,6).
 • Bruttomarginalen var 15,1 procent (15,4).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 94 miljoner kronor (91).
 • Rörelseresultat (EBIT) var 72 miljoner kronor (75).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -4 miljoner kronor (-3).
 • Kvartalets resultat uppgick till 47 miljoner kronor (49).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,62 kronor (0,65).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 miljoner kronor (233).

September 2016 - maj 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 10,9 procent under perioden till 7 044 miljoner kronor (6 349).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 7,5 procent (2,8).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,0 procent (14,9).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 334 miljoner kronor (309).
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 276 miljoner kronor (259).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -7 miljoner kronor (-5).
 • Periodens resultat uppgick till 191 miljoner kronor (200).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2,50 kronor (2,62).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 227 miljoner kronor (522).
 • Nettoskulden i relation till justerad EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,3 (1,8).

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Head of Information eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
H0oyjwjykdc7tfzob75b

Dustin rekryterar nordisk kundservicechef

Nyheter   •   Jul 03, 2017 09:50 CEST

Dustin har rekryterat Cecilia Ridal som ansvarig för den nordiska kundserviceavdelningen. Cecilia kommer närmast från rollen som kundserviceansvarig på Linde Healthcare (AGA Gas). Cecilia Ridal ansvarar för kundservicen för både företags- och konsumentkunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • press@dustin.se
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • ir@dustingroup.com
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand