Media-no-image

Inbjudan till telekonferens

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 10:02 CEST

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 juli kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för tredje kvartalet och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00.

Telefonnummer:

+44 (0) 1452 555566

+46 (0) 850336434

Konferenskod:

75129385

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:00 den 30 juni 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 juli kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

Läs vidare »
Media-no-image

Dustin vinner nytt ramavtal med norska HINAS

Pressmeddelanden   •   2015-06-09 08:00 CEST

Dustin Norge har vunnit ett nytt ramavtal för servrar med Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) som ansvarar för IT-inköp till Norges fyra stora hälsoregioner. Avtalet löper under ett år och beräknas ha ett värde på 35 MNOK. Dustin har sedan tidigare tecknat ramavtal för klienter respektive skrivare med ett sammanlagt beräknat årligt avtalsvärde på 100 MNOK.

Ramavtalet för servrar löper under ett år med möjlighet till förlängning om totalt två år. Det innebär att Dustin har totalt tre av HINAS ramavtal inom IT med ett sammanlagt beräknat årligt ordervärde om 135 MNOK. Avtalen kan avropas av samtliga fyra hälsoregioner i Norge.

-  Avtalet är en kvalitetsstämpel och innebär att vi förstärker vår position i Norge framför allt inom offentlig sektor, samtidigt som vi växer på servermarknaden. Vårt konkurrenskraftiga erbjudande och breda utbud gör att vi nu har tre stora ramavtal inom den norska hälsosektorn, säger Georgi Ganev, VD Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 9 juni 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till cirka 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin Norge har vunnit ett nytt ramavtal för servrar med Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) som ansvarar för IT-inköp till Norges fyra stora hälsoregioner. Avtalet löper under ett år och beräknas ha ett värde på 35 MNOK. Dustin har sedan tidigare tecknat ramavtal för klienter respektive skrivare med ett sammanlagt beräknat årligt avtalsvärde på 100 MNOK.

Läs vidare »
Fnbb3rlrh35fogmyf9rq

Dustin öppnar konceptbutik

Nyheter   •   2015-06-03 09:00 CEST

​Dustin Concept Store samlar hela Dustins erbjudande under ett tak precis som på webben. Fokus ligger på rådgivning för att hjälpa kunderna att hitta rätt kombination av produkter och lösningar.

Ww0y4wzwj3ux8audghsn

Dustin rekryterar ny Sverigechef till IT-Hantverkarna

Nyheter   •   2015-05-21 10:00 CEST

Andreas Boo blir ny Sverigechef för Dustins bolag IT-Hantverkarna som fungerar som en outsourcad IT-avdelning för små- och medelstora företag med regelbunden och lättillgänglig IT-hjälp. Andreas kommer närmast från en roll som VD för Tele2 och Telenors nätbolag Net4Moblity.

Media-no-image

Dustin slutför förvärvet av finska Resolute

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 13:15 CEST

Dustin har idag slutfört förvärvet av finska Resolute ISMS Oy efter det att samtliga villkor har uppfyllts. Förvärvet sker i enlighet med det avtal som tecknades med säljarna den 13 maj 2015. Konsolidering sker från och med 1 maj 2015.

Resolute, en av Finlands ledande leverantörer av nätverkslösningar, omsatte 12 MEUR under 2014 med god lönsamhet. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår, som slutar per sista augusti.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 13:15 den 18 maj 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin har idag slutfört förvärvet av finska Resolute ISMS Oy efter det att samtliga villkor har uppfyllts. Förvärvet sker i enlighet med det avtal som tecknades med säljarna den 13 maj 2015. Konsolidering sker från och med 1 maj 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Dustin förvärvar finsk leverantör av nätverkslösningar

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 07:45 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva Resolute ISMS Oy, en av Finlands ledande leverantörer av nätverkslösningar till företag och offentlig sektor. Genom förvärvet stärker Dustin ytterligare sin position på den finska marknaden samt sitt erbjudande i hela Norden. Resolute omsatte 12 MEUR under 2014 med god lönsamhet. Bolaget kommer att integreras i Dustins finska verksamhet Businessforum. Förvärvet är villkorat av att parterna vinner komfort i viktiga kundrelationer. Tillträde beräknas ske i maj.

Resolute erbjuder helhetslösningar som inkluderar allt från hårdvara, via de största tillverkarna, till konfiguration och support av nätverkslösningar.

- Vi ser tre betydande marknadstrender. Onlineskiftet där allt större del av inköpen flyttar över till nätet, starkare tillväxt i segmentet små- och medelstora företag jämfört med marknaden som helhet samt en ökad efterfrågan på mer avancerade tjänster och produkter. Förvärvet av Resolute stärker vår position inom mer avancerade tjänster och produkter genom att tillföra ny kompetens till hela koncernen. Dessutom stärker vi vår ställning i Finland och skapar förutsättningar för att växa med nya kunder och ett bredare erbjudande på samtliga våra marknader, säger Georgi Ganev, VD Dustin.

Resolute, som grundades 2010, förvärvas från nuvarande ledning som fortsatt kommer att vara verksamma i bolaget. Under 2014 omsatte bolaget 12 MEUR och har idag 17 anställda. Resolute är en av Finlands ledande leverantörer av nätverkslösningar med en betydande majoritet av kunderna inom offentlig sektor.

- Som en del i Dustin får vi möjlighet att nå nya kunder och tillsammans kan vi fortsätta utveckla och stärka vårt erbjudande. Dustins starka position i Norden och breda erbjudande av produkter med tillhörande tjänster och lösningar passar oss väl och gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa våra kunder på bästa sätt även i framtiden, säger Kari Vähämäki, VD Resolute.

Resolute fortsätter tills vidare att verka under eget namn och integrationen i Businessforum påbörjas omedelbart. Köpeskillingen, som består av en initial köpeskilling och en tilläggsköpeskilling baserat på det framtida resultatet, offentliggörs inte. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 13 maj kl 11:00 CET Telekonferensen hålls på engelska.

Telefonnummer: +46 (0)8 566 194 84 eller +44 (0) 1452 589509

Konferenskod: 47128148

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Georgi Ganev, CEO

georgi.ganev@dustin.se

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 07:45 den 13 maj 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com 

Dustin har tecknat avtal om att förvärva Resolute ISMS Oy, en av Finlands ledande leverantörer av nätverkslösningar till företag och offentlig sektor. Genom förvärvet stärker Dustin ytterligare sin position på den finska marknaden samt sitt erbjudande i hela Norden. Resolute omsatte 12 MEUR under 2014 med god lönsamhet. Bolaget kommer att integreras i Dustins finska verksamhet Businessforum.

Läs vidare »
Media-no-image

Dustin lyfter produkter med processorer utan konfliktmineraler

Nyheter   •   2015-05-11 11:42 CEST

Det finns en ökande efterfrågan på produkter som inte innehåller konfliktmineraler. Därför lyfter Dustin nu fram produkter med processorer utan konfliktmineraler.

Intel har lanserat flera processorer som är helt fria från konfliktmineraler, de är de enda i sitt slag på marknaden idag. Processorerna finns i flera datorer och det är de produkterna som lyfts fram. Arbetet mot konfliktmineraler är ett prioriterat område i Dustins hållbarhetsarbete

- Det blir allt viktigare för våra kunder att hitta produkter som inte innehåller konfliktmineraler. Idag finns inga produkter som är helt fria från konfliktmineraler men de här processorerna är ett steg i rätt riktning. Vi vill lyfta fram dem dels för att göra det enklare för våra kunder och dels som ett bidrag till att driva utvecklingen framåt, säger Göran Lindö, nordiskt ansvarig för onlineförsäljning på Dustin.

Ett led i Dustins arbete mot konfliktmineraler är att de omfattas av den uppförandekod alla leverantörer måste underteckna, Dustin genomför också interna utbildningar för att öka kunskapen om konfliktmineraler. Sedan 2014 är Dustin medlem av FN initiativet UN Global Compact som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik och anti-korruption.

Om konfliktmineraler

”Konfliktfri" och "konfliktfria" definieras av amerikanska Securities and Exchange Commissions regler och innebär produkter som inte innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, tungsten och / eller guld) som direkt eller indirekt finansierar eller gynnar väpnade grupper i Kongo-Kinshasa eller angränsande länder.

Tantal, tenn, tungsten och guld är metaller som finns i många IT-produkter, däribland telefoner, datorer och surfplattor. Förutom i processorer finns dessa metaller även i andra komponenter som använder ström. Dessa värdefulla metaller bryts i gruvor som ofta kontrolleras av väpnade styrkor och som bidrar till att finansiera och understödja konflikter, däribland i Östra Kongo Kinshasa och angränsande länder i Afrika.

Det finns ett antal internationella branschinitiativ för att öka spårbarheten av olika mineraler och att säkerställa inköp från konfliktfria gruvor i bl.a. Östra Kongo Kinshasa, däribland CFSI (Conflict Free Sourcing Initiative) och EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) där många av Dustins tillverkare är medlemmar.

Läs mer här: https://www.dustin.se/aktivitet/grona-produkter/processorer-utan-konfliktmineraler

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Det finns en ökande efterfrågan på produkter som inte innehåller konfliktmineraler. Därför lyfter Dustin nu fram produkter med processorer utan konfliktmineraler. Intel har lanserat flera processorer som är helt fria från konfliktmineraler, de finns i flera datorer och det är de produkterna som lyfts fram. Arbetet mot konfliktmineraler är ett prioriterat område i Dustins hållbarhetsarbete

Läs vidare »
Media-no-image

Dustin vinner nordiskt avtal via Tradebroker

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 08:00 CEST

Dustin Norge har vunnit en upphandling av ramavtal för inköpsorganisationen Tradebrokers drygt 50 medlemsföretag. I Tradebroker ingår både stora och små- och medelstora företag exempelvis Storebrand, Statoil Fuel & Retail och Posten Norge. Avtalet löper över tre år från maj 2015 och innebär att Dustins tidigare avtal med Tradebroker förnyas. Värdet beräknas till cirka 75 MNOK per år.

Avtalet omfattar hela Dustins produkterbjudande via webshopen. Dustin har haft ramavtal med Tradebroker sedan 2011. Den nya upphandlingen är nordisk och innebär att Tradebrokers medlemmar kan avropa på samma avtal i hela Norden.

- Att vi får förnyat och utökat förtroende från Tradebroker är ett bevis på vår starka affärsmodell där vi kan betjäna från små- och medelstora till stora företag. Vi vann avtalet på våra konkurrenskraftiga priser, som möjliggörs av våra effektiva inköp och logistik, samt det faktum att vi har ett nordiskt erbjudande, säger Georgi Ganev VD Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 4 maj 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin Norge har vunnit en upphandling av ramavtal för inköpsorganisationen Tradebrokers drygt 50 medlemsföretag. I Tradebroker ingår både stora och små- och medelstora företag exempelvis Storebrand, Statoil Fuel & Retail och Posten Norge. Avtalet löper över tre år från maj 2015 och innebär att Dustins tidigare avtal med Tradebroker förnyas. Värdet beräknas till cirka 75 MNOK per år.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 08:00 CEST

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till 2 188 miljoner kronor (2 007).
  Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 7,0 procent (15,4).
 • Bruttomarginalen minskade till 13,8 procent (14,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 108 miljoner kronor (106).
  Jämförelsestörande poster uppgick till -38 miljoner kronor (-5).
 • Kvartalets resultat uppgick till 25 miljoner kronor (45).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,37 kronor (0,68).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 136 miljoner kronor (58).

 • September 2014–februari 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 11,1 procent under perioden till 4 256 miljoner kronor (3 831).
  Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 9,2 procent (18,7).
 • Bruttomarginalen minskade till 14,0 procent (14,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 204 miljoner kronor (203).
  Jämförelsestörande poster uppgick till -49 miljoner kronor (-53).
 • Periodens resultat uppgick till 57 miljoner kronor (49).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,85 kronor (0,74).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67 miljoner kronor (162).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,4 (3,2).

 • För hela rapporten se pdf.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, 0708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 22 april 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Rapport för andra kvartalet.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Inbjudan till telekonferens

  Pressmeddelanden   •   2015-04-20 11:40 CEST

  Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 22 april kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet.

  CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för andra kvartalet och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

  Dustin Group publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00.

  Telefonnummer:

  +44 (0) 1452 580570

  +46 (0) 850692170

  Konferenskod:

  31991301

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 11:40 den 20 april 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår IT-Hantverkarna (Sverige) och  Businessforum (Finland) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14  uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. Mer information hittar du på dustingroup.com och dustin.se.

  ​Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 22 april kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef
  • press@dustin.se
  • 070-258 62 94

  • Presskontakt
  • IR-chef
  • preslhs@dupistinmq.spzbioze
  • 070-8244088

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) samt IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Adress

  • Dustin
  • Augustendalsvägen 7
  • 131 52 Nacka Strand