Media-no-image

Fredrik Sätterström utsedd som ansvarig för Investor Relations på Dustin

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 08:00 CEST

Fredrik Sätterström har utsetts som ansvarig för Investor Relations på Dustin och tillträder sin befattning omgående. Fredrik kommer närmast från en roll som Investor Relations Manager på TeliaSonera, där han arbetat sedan 2010.

I samband med detta avslutar Niklas Alm sitt uppdrag på Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, +46 705 10 10 22

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 3 maj 2016.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

Läs vidare »
Media-no-image

Dustins marknadsposition skapar möjligheter

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 08:00 CEST

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 2,2 procent under kvartalet till 2 237 miljoner kronor (2 188).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 2,4 procent (7,0).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,7 procent (13,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 97 miljoner kronor (54).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 113 miljoner kronor (108).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 0 miljoner kronor (-38).
 • Periodens resultat uppgick till 74 miljoner kronor (25).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,96 kronor (0,37).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 miljoner kronor (136).

September 2015 – februari 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 2,4 procent under perioden till 4 360 miljoner kronor (4 256).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 2,5 procent (9,2).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,7 procent (14,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 184 miljoner kronor (123).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 218 miljoner kronor (204).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 miljoner kronor (-49).
 • Periodens resultat uppgick till 150 miljoner kronor (57).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 1,97 kronor (0,85).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 289 miljoner kronor (67).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,1 (2,6).

För hela rapporten se pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef ir@dustingroup.com, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 22 april 2016.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Dustin förvärvar svenskt bolag inom hosting

Nyheter   •   Apr 20, 2016 08:30 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva Idenet, ett svenskt bolag specialiserade på hosting och applikationsdrift.

Genom förvärvet kompletterar Dustin sitt erbjudande av mer avancerade tjänster. Den nya portföljen av hostingtjänster kommer på sikt erbjudas till alla Dustins nordiska kunder.

- Idenet är med sina hostinglösningar ett starkt komplement till Dustins befintliga utbud och ett naturligt steg i vår ambition att leverera standardiserade tjänster som underlättar företagens IT-vardag. Genom förvärvet får vi också möjlighet att leverera hybrida molnlösningar i egen regi. Inom Idenet finns ett stort kunnande om private cloud som nu kommer komma alla Dustins kunder till del, säger Jens Haviken, Head of Services Dustin.

Idenet grundades 1992 och förvärvas från den nuvarande ägaren, Per Werngren, som kvarstår i bolaget. Idag har bolaget cirka 50 anställda med kontor i Stockholm. Under räkenskapsåret 2015 omsatte bolaget 53 MSEK. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

- Som en del i Dustin får vi en möjlighet att sätta vårt erbjudande i ett bredare sammanhang där vi når ut till en större kundbas. Jag är glad att Dustin blir Idenets nya ägare eftersom de delar våra värderingar och vi har en väl fungerande samsyn på utvecklingen för våra tjänster säger Per Werngren, CEO Idenet.

Idenet innehar Gold inom Hosting i Microsoft Partner Network. Bolaget konsolideras i Dustin från 2 maj och kommer att fortsätta verka under eget namn tillsvidare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin har tecknat avtal om att förvärva Idenet, ett svenskt bolag specialiserade på hosting och applikationsdrift.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till presentation av Dustins delårsrapport den 22 april

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 11:00 CEST

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 22 april kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet.

CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för andra kvartalet och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell informationhttp://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00.

Telefonnummer:

+44 (0) 1452 555566

+46 (0) 850336434

Konferenskod:

91008472

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 11:00 den 15 april 2016.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 22 april kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet.

Läs vidare »
Ol3rum2a4eo4nlcwxior

Dustin lanserar e-handel i Finland

Nyheter   •   Apr 06, 2016 07:30 CEST

Dustin breddar sitt nordiska erbjudande genom att exportera sin onlineplattform till Finland och lanserar idag e-handel riktad till företag, offentlig sektor och privatpersoner.

A7cuyabvsz8gvo3ss4g9

Dustin Expo 15-års jubilerar och fyller Globen med prylar

Nyheter   •   Mar 11, 2016 11:45 CET

​Den 17-19 mars går Nordens största IT-mässa av stapeln i Ericsson Globe. De två första dagarna riktar sig till företag och blandar produkter och tjänster med inspirerande föreläsningar. Lördagen den 19 mars fokuserar på konsumenter bland annat med 500 kvadratmeter e-sport.

Media-no-image

Marcus Lindqvist lämnar Dustin Group

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 08:03 CET

Marcus Lindqvist, Head of B2B Sweden & Products, lämnar Dustin Group för en roll som VD och koncernchef på Qliro Group.

Arbetet med att hitta en efterträdare har inletts och Marcus kommer att fortsätta sin tjänst under uppsägningstiden om sex månader.

- Marcus har målmedvetet och med stor drivkraft bidragit till att utveckla och stärka Dustins position på den svenska marknaden. Jag vill rikta ett stort tack till Marcus för hans engagemang och bidrag och önskar honom all framgång i sin nya roll, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef för Dustin.

Marcus Lindqvist anställdes på Dustin 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:03 den 23 februari 2016.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Marcus Lindqvist, Head of B2B Sweden & Products, lämnar Dustin Group för en roll som VD och koncernchef på Qliro Group.

Läs vidare »
Xjo35ajkzycj6buhw4q7

Dustin rekryterar miljöchef från Microsoft

Nyheter   •   Feb 05, 2016 09:00 CET

​Stephanie Forsblom blir miljöchef på Dustin, hon kommer närmast från en roll som hållbarhetschef på Microsoft och dessförinnan på Nokia.

Media-no-image

Ökad bruttomarginal och god tillväxt inom kärnverksamheten

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2016 08:00 CET

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 2,7 procent under kvartalet till 2 124 miljoner kronor (2 068).
  • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 2,5 procent (12,0).
  • Bruttomarginalen ökade till 14,8 procent (14,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 87 miljoner kronor (69).
  • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 105 miljoner kronor (97).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 miljoner kronor (-11).
  • Periodens resultat uppgick till 77 miljoner kronor (31).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 1,01 kronor (0,48).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 199 miljoner kronor (-69).
  • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,3 (2,8).

 • Finansiella nyckeltal

  Alla siffror i miljoner kronor om inte annat anges Kv 1 15/16 Kv 114/15 Kv 2 14/15– Kv 1 15/16 Helår14/15
  Nettoomsättning 2 123,6 2 067,5 7 989,5 7 933,5
  Organisk omsättningstillväxt (%) 2,5 12,0 - 5,7
  Bruttomarginal (%) 14,8 14,2 14,2 14,1
  Rörelseresultat (EBIT) 86,8 68,8 236,0 218,0
  Justerat rörelseresultat (EBITA) 104,8 96,9 361,3 353,5
  Justerad EBITA-marginal (%) 4,9 4,7 4,5 4,5
  Periodens resultat 76,9 31,5 170,4 125,0
  Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor)* 1,01 0,48 2,30 1,75
  Kassaflödet från den löpande verksamheten 199,0 -69,5 327,1 58,6
  Nettoskuld/justerat EBITDA (ggr) - - 2,3 2,8
  Avkastning på eget kapital (%) - - 12,3 9,4

  * Historiska siffror för genomsnittligt beräknat antal aktier har omräknats för att erhålla jämförbarhet mellan perioderna.

  Läs hela rapporten här: Första kvartalet 2015/2016

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 19 januari 2016.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Läs vidare »
  Kkvktqmqwiuejt67cblm

  Dustin blir Cisco guldpartner

  Nyheter   •   Jan 18, 2016 09:00 CET

  ​Dustin Sverige har blivit Cisco Gold Certified Partner och stärker därmed sin position på marknaden för avancerade tjänster och lösningar.

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef
  • dipryxess@dustin.slge
  • +46 70 258 62 94

  • Presskontakt
  • IR-ansvarig
  • at ivzbklgr@dudnstsjdcmxxfdzingrdfoup.xwcorzekfmm
  • +46 70 510 10 22

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Adress

  • Dustin
  • Augustendalsvägen 7
  • 131 52 Nacka Strand