Media-no-image

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Dustin

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 10:00 CET

Innan börsnoteringen och förändringarna i aktiekapitalsturkturen hade Dustin Group AB 161 601 214 utestående aktier, fördelade på tre serier – A, B och C. 

Efter sammanläggningen av aktier, i en så kallad omvänd split (5:1), samt omvandling av samtliga utestående aktier till stamaktier, nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner och nyemissionerna av aktier i samband med börsintroduktionen, uppgick det totala antalet utestående aktier till 76 173 115, samtliga stamaktier av samma serie, vilket också är antalet aktier vid månadens slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:00 den 27 februari 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Innan börsnoteringen och förändringarna i aktiekapitalsturkturen hade Dustin Group AB 161 601 214 utestående aktier, fördelade på tre serier – A, B och C.

Läs vidare »
Media-no-image

Dell prisar Dustin

Nyheter   •   2015-02-16 14:00 CET

Dell har utsett Dustin Sverige till årets infrastrukturpartner. Dustin får priset inom området server, lagring och nätverk för att ha gjort resan från onlinemotor till respekterad infrastrukturpartner.

- Vi är glada och stolta över att bli årets intrastrukturpartnern hos Dell. Under året har vi jobbat för att utveckla vårt gemensamma erbjudande där vi kombinerar hårdvara med tillhörande tjänster och lösningar, säger Marcus Lindqvist ansvarig för företagsförsäljning Dustin Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin, telefon: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår IT-Hantverkarna (Sverige) och Businessforum (Finland) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. Mer information hittar du på dustingroup.com och dustin.se.

​Dell har utsett Dustin Sverige till årets infrastrukturpartner. Dustin får priset inom området server, lagring och nätverk för att ha gjort resan från onlinemotor till respekterad infrastrukturpartner.

Läs vidare »
Media-no-image

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie - handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 08:00 CET

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Läs mer: http://dustingroup.com/sv/borsnotering

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår IT-Hantverkarna (Sverige) och  Businessforum (Finland) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14  uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin har huvudkontor i Nacka, Stockholm.  Mer information hittar du på dustin.se.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. Läs mer: http://dustingroup.com/sv/borsnotering

Läs vidare »
Ntxqa0dwhvpr3y1bvynz

Dustin årets partner hos HP

Nyheter   •   2015-02-06 11:00 CET

​Dustin Sverige blev dubbelt prisade på årets Guldmyregala och utsågs både till Årets Partner och vann kategorin Print Solutions.

Media-no-image

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 09:15 CET

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Läs mer: http://dustingroup.com/sv/borsnotering

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. Läs mer: http://dustingroup.com/sv/borsnotering

Läs vidare »
X2sgtx8yiq1sih5lnpa3

Juha Kivikoski ny landschef för Dustin Finland

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 10:26 CET

​Juha Kivikoski blir ny landschef för Dustin i Finland och ansvarig för den finska verksamheten Businessforum. Han kommer närmast från Intel Security där han varit vice president med ansvar för global försäljning. Dessförinnan har han bland annat arbetat på Stonesoft, Cisco och Microwarehouse.

Media-no-image

Norsk Data Senter integreras i Dustin

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 09:30 CET

Norsk Data Senter byter namn till Dustin. Bolaget förvärvades 2012 och tar nu nästa steg genom att fullt ut integreras in i Dustinkoncernen.

Dustin har sin kärna i e-handel och erbjuder IT-produkter, tjänster och lösningar med fokus på små och medelstora företag. Med Norsk Data Senter adderas över 30 års erfarenhet av att utveckla och sälja tjänster och lösningar till företag i Norge. Erfarenheter som kommer exporteras till hela koncernen.

- Namnbytet och integrationen är ett viktigt steg i Dustins utveckling. Med Norsk Data Senter fullt integrerat i Dustin kommer vi kunna utveckla vårt tjänsteerbjudande på samtliga marknader. Samtidigt kommer vi bredda vårt erbjudande i Norge genom att exportera lösningar från våra övriga marknader till den norska marknaden, säger Georgi Ganev, koncernchef Dustin

För mer information kontakta:
Eva Ernfors, informationschef Dustin, telefon: 070-258 62 94

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår IT-Hantverkarna (Sverige) och  Businessforum (Finland) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14  uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin ägs av Altor Fund II och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.  Mer information hittar du på dustin.se.

​Norsk Data Senter byter namn till Dustin. Bolaget förvärvades 2012 och tar nu nästa steg genom att fullt ut integreras in i Dustinkoncernen.

Läs vidare »
Media-no-image

Allra effektiviserar med Dustin

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:00 CET

Allra, ett av Sveriges ledande företag för privatekonomisk rådgivning, har valt Dustin för att skapa en ny IT-infrastruktur.

Dustin levererar en helhet med infrastruktur- och molnlösning med Office 365. I leveransen ingår dessutom konsulter för installation samt licenshantering.

– Vi har genomgått en expansiv fas med flera förvärv och hade ett behov av att skapa en ny struktur som fungerar för vår nya verksamhet och som vi kan fortsätta växa med. Genom Dustin kan vi kombinera molnmiljö i Office 365 med en lokal infrastruktur och få ett helhetsgrepp om vår IT, säger Alexander Friberg, kontorschef på Allra.

– Det här är ett exempel när vi får möjligheten att hjälpa ett företag att bygga en hybridlösning för molnet för att de ska få en enklare vardag och kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Uppdraget omfattar allt från molnlicenser till hårdvara med tillhörande tjänster, säger Marcus Lindqvist, Sverigechef Dustin.

För mer information kontakta:
Eva Ernfors, informationschef Dustin, telefon: 070-258 62 94

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter och tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Norsk Data Senter (Norge), Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har cirka 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2012/13 uppgick till ca 5,5 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin ägs av Altor Fund II och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.  Mer information hittar du på dustin.se.

​Allra, ett av Sveriges ledande företag för privatekonomisk rådgivning, har valt Dustin för att skapa en ny IT-infrastruktur. Dustin levererar en helhet med infrastruktur- och molnlösning med Office 365. I leveransen ingår dessutom konsulter för installation samt licenshantering.

Läs vidare »
Bsik8tim3tpebl6jbsvr

Dustin förfirar julen med Black Friday och Cyber Monday

Nyheter   •   2014-11-27 11:07 CET

​Dustin rivstartar julhandeln med Black Friday, det amerikanska fenomenet med sänkta priser för konsumenter under ett dygn några veckor före jul.

Media-no-image

Dustin störst hos Kammarkollegiet andra kvartalet i rad

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 09:55 CET

Dustin är största leverantör i Kammarkollegiets Klientramavtal under tredje kvartalet 2014 med drygt 38 procent av försäljningen. Det är andra kvartalet i rad som Dustin tar förstaplatsen.

Ramavtalet omfattar bärbara och stationära datorer samt tjänster och är ett av Sveriges största ramavtal.

-  Vi har lång erfarenhet av effektiv e-handel. Att vi är i topp hos Kammarkollegiet två kvartal i följd är ett gott betyg och ett kvitto på att vår satsning gentemot offentlig sektor gett resultat. Vi ser också att våra kunder värdesätter förmågan att kombinera ett brett utbud av produkter med tillhörande tjänster och lösningar samt effektiva leveranser, säger Marcus Lindqvist, Sverigechef på Dustin.

Ramavtalet heter "Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör".

För mer information kontakta:
Eva Ernfors, informationschef Dustin, telefon: 070-258 62 94

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta rätt lösning utifrån deras behov.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Norsk Data Senter (Norge), BusinessForum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har cirka 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2012/13 uppgick till cirka 5,5 miljarder kronor. Cirka 85 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Fonden Altor Fund II är huvudägare och Dustin har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Mer information hittar du på dustin.se.

Dustin är största leverantör i Kammarkollegiets Klientramavtal under tredje kvartalet 2014 med drygt 38 procent av försäljningen. Det är andra kvartalet i rad som Dustin tar förstaplatsen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • rupritbvess@duhzrystvxinuw.se
 • 070-258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-chef
 • press@dustin.se
 • 070-8244088

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand