Paamirczvyonqjvnwr0v

Pontus Willquist ny VP SMB & B2C

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 08:30 CET

Pontus Willquist blir ny medlem av Dustins koncernledning som VP SMB & B2C med ansvar för bland annat Dustins onlineplattform. Han efterträder Göran Lindö som lämnar bolaget för att bli VD på ett norskt mjukvarubolag.

Media no image

Q1: Positiv inledning av verksamhetsåret

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:00 CET

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 13,5 procent till 2 592 miljoner kronor (2 284). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 8,8 procent (4,4).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,6 procent (14,9).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 131 miljoner kronor (116).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 108 miljoner kronor (98), inklusive jämförelsestörande poster om -3 miljoner kronor (-2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 76 miljoner kronor (68).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,00 kronor (0,89).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 453 miljoner kronor (305).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,0 (1,4).

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till presentation av Dustins delårsrapport den 10 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2018 15:40 CET

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 10 januari kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet.

CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet det första kvartalet 2017/18 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+46 (0) 8 503 364 34

+44 (0) 145 255 55 66

Konferenskod:

2089459

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 10 januari kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet.

Läs vidare »
Media no image

Dustin säljer IT-Hantverkarna

Nyheter   •   Dec 05, 2017 08:25 CET

Dustin har avyttrat IT-Hantverkarna till Pegital som äger och utvecklar tjänstebolag. Syftet är att renodla Dustins erbjudande och fokusera på standardiserade IT-driftstjänster samt mer avancerade tjänster och lösningar.

Samtliga drygt 80 medarbetare på IT-Hantverkarna följer med till den nya ägaren. Pegital förvärvar och vidareutvecklar tjänsteverksamheter och är via bolag delägare i Fortner, HomeMaid och Veteranpoolen.

- Genom att sälja IT-Hantverkarna kan Dustin renodla erbjudandet och fullt ut fokusera på standardiserade IT-driftstjänster för mindre företag och mer avancerade tjänster och lösningar för större företag. De delar inom IT-Hantverkarna som arbetat med standardiserade tjänster har integrerats i Dustin. Samtidigt får IT-Hantverkarna en ny ägare med fokus på att utveckla deras erbjudande av mer skräddarsydda lösningar för mindre företag, säger Jens Haviken VP Services & Solutions.

- IT-Hantverkarna passar väl in i vår grupp av tjänstebolag. Kombinationen av erbjudandet och de engagerade och kompetenta medarbetarna gör att vi ser stora möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten, säger Andreas Gindin styrelseordförande Pegital.

Avyttringen bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har avyttrat IT-Hantverkarna till Pegital som äger och utvecklar tjänstebolag. Syftet är att renodla Dustins erbjudande och fokusera på standardiserade IT-driftstjänster samt mer avancerade tjänster och lösningar.

Läs vidare »
Media no image

Dustin presenterar ny segmentsrapportering

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:45 CET

Dustin håller idag den 30 november kapitalmarknadsdag på logistikcentret i Rosersberg. Dagens fokus är att presentera bolagets nya segmentsrapportering samt ge en detaljerad redogörelse för bolagets strategi och marknadsposition.

Dustin presenterar en ny segmentsrapportering där nuvarande segment B2B, som under verksamhetsåret 2016/17 svarade för cirka 94 procent av bolagets totala försäljning, delas upp i två nya segment. Bolaget rapporterar från och med det första kvartalet 2017/18 de tre segmenten SMB, små och medelstora företag, som under senaste verksamhetsåret representerade cirka 38 procent av försäljningen, LCP, stora företag och offentlig sektor, med en försäljningsandel som motsvarade cirka 56 procent samt som tidigare B2C, som representerade cirka 6 procent av försäljningen under samma period. Segmentsmarginalen för respektive segment uppgick under verksamhetsåret 2016/17 till 10,7 procent för SMB, 6,9 procent för LCP och 4,1 procent för B2C.

Den övergripande ambitionen är att Dustin i linje med bolagets finansiella mål ska fortsätta driva organisk lönsam tillväxt, om 8 procent över en cykel, kompletterad med 3-5 förvärv per år, samt nå en justerad EBITA-marginal inom målintervallet 5-6 procent. Lönsamheten kommer över tid främst att stärkas genom fortsatta förvärv av bolag med spetskompetens inom utvalda kategorier av mer avancerade produkter och tjänster, en ökad andel tjänsteförsäljning och återkommande intäkter, en fortsatt expansion av produkter under egna varumärken samt en mer balanserad mix mellan segmenten SMB och LCP.

Bolaget presenterar vidare initiativen inom managerade och molnbaserade tjänster samt ger en bild av Dustins starka position online och hur dessa utvecklar den totala affären. Dessutom belyses förvärvsstrategin och bolagets starka finansiella ställning samt låga kapitalbehov.

- Vi har en tydlig strategi och en stark onlineposition där vi gynnas av underliggande marknadstrender, vilket skapar goda förutsättningar att leverera i enlighet med våra finansiella mål, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef för Dustin.

Kapitalmarknadsdagen äger rum idag, den 30 november kl 10.00-15.00, på Dustins logistikcenter i Rosersberg och innefattar presentationer av VD och koncernchef; Georgi Ganev, CFO & VP Business Support; Johan Karlsson, VP Services & Solutions; Jens Haviken, Director Solution Sales Sweden; Andreas Boo och VP SMB & B2C; Göran Lindö. Dustins tillträdande VD och koncernchef Thomas Ekman kommer att presenteras medan Hållbarhetschef Stephanie Forsblom samt VP Private Label Robert Pap kommer att presentera Dustins arbete inom hållbarhet respektive egna märkesvaror. I programmet ingår också en rundvandring på logistikcentret.

Presentationen från kapitalmarknadsdagen finns tillgänglig från klockan 10.00 på: http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer

Historiska jämförelsesiffror i miljoner kronor

Q1 16/17 Q2 16/17 Q3 16/17 Q4 16/17 FY 16/17
SMB (nytt segment)*
Nettoomsättning 893,2 909,2 897,2 831,1 3 530,8
Segmentsresultat 97,6 97,0 92,3 90,6 377,5
Segmentsmarginal, % 10,9 10,7 10,3 10,9 10,7
LCP (nytt segment)*
Nettoomsättning 1 219,8 1 440,7 1 228,0 1 296,1 5 184,6
Segmentsresultat 88,9 106,1 83,9 76,5 355,4
Segmentsmarginal, % 7,3 7,4 6,8 5,9 6,9
B2B (tidigare segment)
Nettoomsättning 2 113,0 2 349,9 2 125,3 2 127,2 8 715,4
Segmentsresultat 186,5 203,1 176,2 167,1 732,9
Segmentsmarginal, % 8,8 8,6 8,3 7,9 8,4
B2C
Nettoomsättning 170,6 153,0 132,0 135,2 590,8
Segmentsresultat 5,5 5,9 4,9 8,1 24,6
Segmentsmarginal, % 3,3 3,9 3,7 6,0 4,2
Centrala funktioner -76,2 -84,9 -86,8 -83,3 -331,3
Justerad EBITA 115,8 124,1 94,3 91,9 426,1

* Oreviderade siffror

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin håller idag den 30 november kapitalmarknadsdag på logistikcentret i Rosersberg. Dagens fokus är att presentera bolagets nya segmentsrapportering samt ge en detaljerad redogörelse för bolagets strategi och marknadsposition.

Läs vidare »
Media no image

Förändring i Dustins koncernledning

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:45 CET

Jens Haviken, VP Services & Solutions, har meddelat att han lämnar Dustin för att tillträda tjänsten som VD för Techstep. Han fortsätter i sin roll under uppsägningstiden om sex månader.

Arbetet med att rekrytera en ersättare påbörjas omedelbart.

- Jens har lagt grunden för Dustins fortsatta utveckling inom tjänster och lösningar. Både genom att sätta en stabil organisation, utveckla våra egna erbjudanden och bredda portföljen genom förvärv. Jag vill tacka Jens för hans bidrag till att ta Dustin dit vi är idag där vi är väl positionerade att fortsätta utvecklas inom tjänster och lösningar, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef Dustin.

Jens Haviken anställdes på Dustin 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Jens Haviken, VP Services & Solutions, har meddelat att han lämnar Dustin för att tillträda tjänsten som VD för Techstep. Han fortsätter i sin roll under uppsägningstiden om sex månader.

Läs vidare »
Media no image

Dustin bjuder in till julhandel på Black Friday

Nyheter   •   Nov 22, 2017 11:19 CET

Dustin upprepar succén och rivstartar även årets julhandel med Black Friday och extra bra erbjudanden från fredag till söndag, både för privatpersoner och företagskunder.

Black Friday vänder sig traditionellt sett i första hand till konsumenter men från fredag morgon ger Dustin även företagskunder möjligheten till extra förmånliga priser. Privatpersoner kan börja fynda redan efter midnatt mot fredag.

- Vi ser fram emot att även i år kunna presentera extra bra erbjudanden. Våra lojala kunder är viktiga för oss, därför erbjuder vi de privatpersoner som anmält sig till vårt nyhetsbrev möjlighet till VIP-shopping där de får tillgång till ett urval av Black Friday-utbudet före alla andra, säger Göran Lindö, VP SMB & B2C.

I Stockholm är det även möjligt att besöka Dustins konceptbutik på Sveavägen 44 som firar Black Friday genom särskilt framtagna erbjudanden och förlängda öppettider. Gör man sin beställning i konceptbutiken innan kl 13:00 är det möjligt att få sina produkter levererade direkt till butiken redan samma eftermiddag.

För att få tillgång till Black Friday-erbjudandena först kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här.

För mer information kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef Dustin, 070 258 6294

​Dustin upprepar succén och rivstartar även årets julhandel med Black Friday och extra bra erbjudanden från fredag till söndag, både för privatpersoner och företagskunder.

Läs vidare »
Media no image

Dustin Group: Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman för 2016/17

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:00 CET

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsearvode till årsstämman den 13 december 2017

Valberedningen för Dustin Group AB (”Dustin”) föreslår följande:

 • Styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter (dagordningens punkt 11).
 • Arvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande (2016/2017: 750 000 kronor) och 300 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (2016/2017: 250 000 kronor). Arvode ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (2016/2017 utgick inget arvode för arbete i styrelsens utskott) (dagordningens punkt 12). Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete och arbetet inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 2 720 000 kronor (2016/2017: 2 500 000 kronor).
 • Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av Caroline Berg (omval), Mia Brunell Livfors (omval), Gunnel Duveblad (omval), Johan Fant (omval), Tomas Franzén (omval), Mattias Miksche (omval) och Morten Strand (nyval). Fredrik Cappelen och Maija Strandberg har avböjt omval (dagordningens punkt 13).
 • Som tidigare offentliggjorts föreslår valberedningen att Mia Brunell Livfors ska väljas till ny styrelseordförande (dagordningens punkt 14).

Morten Strand, föreslagen ny ledamot, är född 1965 och har en BA i Business and Information Management från University of San Francisco i USA. Morten är sedan 2015 verkställande direktör för Cint AB, som utvecklar och driver online-plattformar och via den erbjuder en automatiserad marknadsplats och supply-chain lösning för marknadsundersökningsbolag. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. Morten Strand var operativ chef för det norska bolaget Visma Software mellan 2009-2014 och dessförinnan hade han olika chefsbefattningar på IBM där han arbetade inom segmentet software med inriktning mot Europa, Mellanöstern och Afrika mellan 2001-2008, var Nordic Manager på Lotus Professionals 1996-2000 samt management konsult på Integrated Control Systems 1990-1996. Morten Strand kommer att bidra till styrelsen med teknisk kompetens och operativ erfarenhet inom IT, tjänsteutveckling och försäljning från sin tid som verkställande direktör på Cint, operativ chef på Visma Software samt genom sina chefsbefattningar på IBM, samt et stort antal interna styrelser i Vismas hel och delägda bolag.

Valberedningen har bedömt att Morten är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Valberedningen i Dustin består av Caroline Berg, utsedd av Axel Johnson AB/Axmedia AB, Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, Jan Särlvik, Nordea fonder och Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, val av revisor och arvode till revisorn samt förfarande för tillsättande av valberedningen finns presenterade i kallelsen till Dustins årsstämma.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse vid årsstämman 2016/17

Dustins valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2015/16 består valberedningen av medlemmar utsedda av de största aktieägarna i Dustin Group AB (”Bolaget” eller ”Dustin”); Caroline Berg, utsedd av Axel Johnson AB/Axmedia AB, Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, Jan Särlvik, Nordea fonder och Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse.

Caroline Berg, som utsetts av Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB/Axmedia AB, är ordförande i valberedningen.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

 • Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter
 • Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, utom Fredrik Cappelen och Maija Strandberg som avböjt omval
 • Nyval av Morten Strand

Valberedningen föreslår således att följande personer väljs till styrelseledamöter i Dustin, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

 • Caroline Berg
 • Mia Brunell Livfors
 • Gunnel Duveblad
 • Johan Fant
 • Tomas Franzén
 • Mattias Miksche
 • Morten Strand

Valberedningens arbete

I enlighet med punkt 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande yttrande inför årsstämmans val av styrelse.

Valberedningen sammankallades under våren 2017 och har sedan dess arbetat med att ta fram beslutsförslag inför årsstämman. Valberedningen har hållit sex protokollförda möten inför årsstämman 2016/17 samt har haft ytterligare kontakter och genomfört kandidatintervjuer mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning med syfte att stärka den blandning av erfarenheter och kompetenser som finns i styrelsen för att i än högre utsträckning matcha de utmaningar och möjligheter som Dustin står inför.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på den till följd av Dustins nuvarande position och framtida inriktning har valberedningen träffat och intervjuat utvalda styrelseledamöter, var för sig. Valberedningen har dessutom tagit del av den utvärdering som har genomförts i styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Valberedningens bedömning av styrelsens arbete är att samarbetet i styrelsen fungerar mycket bra, vilket även bekräftas av styrelsens självutvärdering. Förutom Fredrik Cappelen och Maija Strandberg, som avböjt omval, föreslås samtliga nuvarande styrelseledamöter till omval. För att ytterligare förstärka styrelsen föreslår valberedningen nyval av Morten Strand. Valberedningen anser att Morten med sin tekniska kompetens, erfarenhet med den nord Europeiska SMB marknaden och operativa erfarenhet inom IT, tjänsteutveckling och försäljning har kompletterande kompetenser som matchar Dustins prioriteringar.

Morten Strand är född 1965 och har en BA i Business and Information Management från University of San Francisco i USA. Morten Strand är sedan 2015 är verkställande direktör i Cint AB, som utvecklar och driver online-plattformar och via den erbjuder en automatiserad supply-chain lösning gör marknadsundersökningsbolag. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. Morten Strand var operativ chef för det norska bolaget Visma Software mellan 2009-2014 och dessförinnan hade han olika chefsbefattningar på IBM där han arbetade inom segmentet software med inriktning mot Europa, Mellanöstern och Afrika mellan 2001-2008, var Nordic Manager på Lotus Professionals 1996-2000 samt management consultant på Integrated Control Systems 1990-1996.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter önskvärda kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för Bolaget, såsom branschexpertis, finansiell och operativ expertis, erfarenhet av bolagsstyrning och kapitalmarknad. I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av mångfald i styrelsen, innefattande kön, ålder och nationalitet, samt erfarenheter och yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser de olika aspekterna av mångfald och kommer fortsätta eftersträva en hög grad av mångfald samt en jämn könsfördelning i sitt arbete med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen.

Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Dustin, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns bifogat till detta dokument.

___________

Stockholm i november 2017

Valberedningen

Dustin Group AB (publ)

Information om föreslagna styrelseledamöter

Caroline Berg

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1968.

Utbildning: BA media och psykologi vid Middlebury College, USA.

Nyckelkompetens: Caroline Berg har en bred styrelseerfarenhet från både noterade och onoterade bolag inom handel- och tjänstesektorn. Caroline har en djup kunskap från handel samt inom kommunikation, hållbart företagande och HR från sina år i Axel Johnsons koncernledning.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Axel Johnsson samt Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Vice ordförande för Nordstjernan. Styrelseledamot i Axfood, Martin & Servera, Axfast, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och Handelshögskolans Advisory Board.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Direktör för Human Development och Kommunikation och medlem i Axel Johnsons koncernledning.

Aktieinnehav1: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Mia Brunell Livfors

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1965.

Utbildning: Ekonomi vid Stockholms universitet.

Nyckelkompetens: Mia Brunell Livfors har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade bolag. Mia bidrar till styrelsen med erfarenhet från handel, e-handel, telekom och media.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Axel Johnson. Styrelseordförande i Axel Johnson International, Axfood, Kicks, Novax och Åhléns. Styrelseledamot i Martin & Servera, Stena, Svensk Handel och Efva Attling Stockholm.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD för Kinnevik AB.

Aktieinnehav1: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Gunnel Duveblad

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1955.

Utbildning: Systemvetare från Umeå universitet.

Nyckelkompetens: Gunnel Duveblad bidrar med bred styrelseerfarenhet genom sina nuvarande och tidigare styrelseuppdrag samt värdefulla kompetenser inom IT-sektorn där hon bland annat har haft flera ledande befattningar på IBM samt VD för EDS i norra Europa.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i bl.a. Team Olivia, Global Scanning A/S, Stiftelsen Ruter Dam och HiQ International. Styrelseledamot i bl.a. PostNord och Sweco.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i bl.a. Anoto Group, Aditro Holding och SAM Headhunting Group A/S.

Aktieinnehav1:

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Johan Fant

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Nyckelkompetens: Johan Fant tillför en bred erfarenhet av handel genom sina styrelseuppdrag i bl.a. Åhléns, Martin & Servera och Axel Johnson International. Johan har även omfattande finansiella kunskaper genom sina roller som CFO på Axel Johnson och Boliden.

Övriga nuvarande befattningar: VD för AltoCumulus AB. Styrelseledamot i AltoCumulus Asset Management, Novax och AxFast.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CFO Axel Johnson, CFO Boliden, Senior Vice President Group Treasurer Electrolux, Corporate Controller Ericsson och CFO Assa Abloy.

Aktieinnehav1:

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Tomas Franzén

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1962.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Nyckelkompetens: Tomas Franzén har, bl.a. genom sin nuvarande roll som VD på Bonnier och tidigare roll som VD på Com Hem, omfattande och bred erfarenhet att leda stora företag samt gedigen finansiell kunskap.

Övriga nuvarande befattningar: VD i Bonnier.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD och styrelseordförande i UPC Digital och Com Hem Holding.

Aktieinnehav1: 57 686

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Mattias Miksche

Styrelseledamot sedan 2006

Född: 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Nyckelkompetens: Mattias Miksche bidrar med bred erfarenhet inom digitalt företagande, genom sina roller som VD och styrelseledamot på Stardoll och SoMarketplaces. Styrelseledamot i Avanza Bank Holding, PriceRunner och Euroflorist Intressenter.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Glorious Games Group (tidigare Stardoll) och SoMarketplaces. Styrelseledamot i Avanza Bank Holding, PriceRunner och EuroFlorist Intressenter.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Eniro och Sportamore.

Aktieinnehav1: 169 188

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Morten Strand

Föreslagen ny styrelseledamot

Född: 1965.

Utbildning: BA, Business and Information Management, University of San Francisco, USA.

Nyckelkompetens: Morten Strand bidrar med teknisk kompetens och operativ erfarenhet inom IT, tjänsteutveckling och försäljning från sin tid som verkställande direktör på Cint och operativ chef på Visma Software samt genom sina chefsbefattningar på IBM.

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör Cint AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Operativ chef Visma Software.

Aktieinnehav1: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

¹ Eget eller närstående j

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har närmare 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsearvode till årsstämman den 13 december 2017

Läs vidare »
Media no image

Dustin publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2016/17

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 11:00 CET

Dustins fullständiga årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2016/17 finns nu tillgängliga både på svenska och engelska på bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

Dustins årsstämma hålls onsdagen den 13 december 2017 klockan 14.00 på Playhouse Teater, Drottninggatan 71A i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 11:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har närmare 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustins fullständiga årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2016/17 finns nu tillgängliga både på svenska och engelska på bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

Läs vidare »
Media no image

Dustin Group AB (publ) kallelse till årsstämma

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 10:00 CET

Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), org. nr. 556703-3062 ("Bolaget" eller "Dustin") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 december 2017 klockan 14.00 på Playhouse Teater, Drottninggatan 71A, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 7 december 2017 (den s.k. "avstämningsdagen"), och
  • dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 7 december 2017.
 • Anmälan kan ske med e-post till gm@dustingroup.com, på telefonnummer 08-553 44 000 eller med post till Dustin Group AB (publ), Att: Bolagsstämma, Box 1194, 131 27 Nacka Strand. Aktieägare ska i anmälan uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste – utöver att anmäla sig – tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före avstämningsdagen (d.v.s. i god tid före den 7 december 2017) hos förvaltaren. Aktieägare har rätt att delta vid årsstämman genom ombud eller företrädare. Aktieägare som vill utnyttja denna möjlighet bör i god tid innan stämman, helst senast den 7 december 2017, ha skickat fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar till Bolaget på adressen ovan. På http://www.dustingroup.com/sv/arsstamma1617 finns ett fullmaktsformulär tillgängligt.

  Förslag till dagordning

  1. Årsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid årsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner.
  6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  8. Anförande av den verkställande direktören och frågestund.
  9. Beslut om

  (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  (b) disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelning, och

  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.

  10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
  11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
  13. Val av styrelse.
  14. Val av styrelseordförande.
  15. Fastställande av antalet revisorer och val av revisor.
  16. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedning.
  17. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.
  18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2018 (LTI 2018), emission och överlåtelse av teckningsoptioner samt utgivande av syntetiska optioner.
  19. Årsstämmans avslutande.

  Valberedningens beslutsförslag

  Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

  Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Cappelen väljs till ordförande vid stämman.

  Fastställande av antalet styrelseledamöter, arvode åt styrelsen, val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande (punkterna 11-14)

  Valberedningen har inte kunnat slutföra sitt arbete med att ta fram förslag till val av styrelse i sådan tid att förslagen kan tas med i kallelsen. Valberedningens arbete med att ta att ta fram förslag till val av styrelse pågår och valberedningen har låtit meddela att förslag enligt punkterna 11-13 (antalet styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och val av styrelseledamöter) kommer att tillställas Bolaget så snart förslagen är klara. Bolaget kommer därefter att offentliggöra förslagen genom pressmeddelande och hålla dem tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande avseende val av styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna.

  Som tidigare offentliggjorts föreslår valberedningen att Mia Brunell Livfors ska väljas som ny styrelseordförande.

  Arvode åt revisorn och fastställande av antalet revisorer och val av revisor (punkterna 12 och 15)

  Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

  Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017/18. Ernst & Young har informerat Dustin om att den auktoriserade revisorn Jennifer Rock Baley kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Ernst & Young omväljs till revisor.

  Förfarande för tillsättande av valberedning (punkt 16)

  Valberedningen föreslår att Bolagets valberedning ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de, per den sista handelsdagen i mars, största aktieägarna som önskar utse en ledamot. Fler än de åtta största aktieägarna behöver inte tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av aktieägare. Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen, och ska även vara adjungerad till valberedningen, förutom då valberedningen ska behandla frågan om ordförande i styrelsen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren.

  Valberedningen ska lämna förslag till:

  • val av ordförande i styrelsen,
  • val av övriga ledamöter i styrelsen,
  • arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av ledamöterna,
  • val och arvodering av revisorer, samt,
  • ordförande vid årsstämman.

  Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag till ändringar i denna instruktion.

  Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas.

  Om en ledamot, eller en aktieägare som utsett en ledamot, meddelar valberedningen att ledamoten önskar avgå, eller att aktieägaren önskar att ledamoten ska bytas ut, ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot förutsatt att aktieägaren fortsatt är bland de fyra största aktieägarna. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i ägandet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna till följd av en mera väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska ha rätt att närvara vid valberedningens sammanträden. Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds utse en ledamot avstår från detta, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte har utsett en ledamot till valberedningen.

  Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

  Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för utredningar, rekryteringskonsulter och resor relaterade till uppdraget, om det bedöms lämpligt.

  Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess beslut om ändring av instruktionen för valberedningen fattas av bolagsstämman.

  Styrelsens beslutsförslag

  Vinstutdelning (punkt 9 (b))

  Styrelsen föreslår en utdelning om 2,80 kronor per aktie och att fredagen den 15 december 2017 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna betalas ut till aktieägarna onsdagen den 20 december 2017.

  Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (punkt 17)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande.

  Den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Dustin ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

  Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning (STI) som är knuten till för Dustin uppnådda finansiella mål och individuella prestationsmål, samt långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram (LTI), utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

 • Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde. Den fasta lönen ska ses över årligen.
  • STI ska baseras på resultat i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella, mätbara samt kopplade till Dustins finansiella resultat och till specifika prestationer och processer (individuella mål). STI kan maximalt uppgå till 100 procent av den fasta lönen för Dustins verkställande direktör och maximalt 60 procent av den fasta lönen för övriga ledande befattningshavare.
  • Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska vara kopplade till vissa förutbestämda finansiella och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade prestationskrav och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling.
  • Övriga förmåner kan utgöras av sjukförsäkring och andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.
  • Ledande befattningshavare ska erbjudas individuella pensionsplaner uppgående till maximalt 30 procent av den fasta lönen eller premiebaserade pensionslösningar.
  • I händelse av uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden för ledande befattningshavare maximalt uppgå till 12 månader.
 • Under särskilda omständigheter kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. I sådant fall är styrelsen skyldig att redogöra för orsaken till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

  För mer information om de befintliga riktlinjerna för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare för 2016/17, se not 7 för koncernen i årsredovisningen för 2016/17.

  I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2016/17 har följts. Både ersättningsutskottets utvärdering och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Dustin under 2016/17 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.

  Långsiktigt incitamentsprogram 2018 (LTI 2018), emission och överlåtelse av teckningsoptioner samt utgivande av syntetiska optioner (punkt 18)

  Syftet med LTI 2018 är att koppla en större andel av nyckelpersoner i Dustin Groups ersättning till Dustin Groups och Dustinaktiens långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. LTI 2018 kommer vara ett viktigt program för att Dustin ska kunna motivera och behålla de bästa talangerna, något som är viktigt för att Dustin ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. LTI 2018 har samma struktur som det incitamentsprogram som antogs vid årsstämman 2015/16.

  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 1 017 956 teckningsoptioner, varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie, i en serie, samt utgivande av 142 040 syntetiska optioner som berättigar till en kontantutbetalning, inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner inom Dustin. LTI 2018 omfattar högst 35 personer. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTI 2018.

  Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Dustin AB. Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 15 januari 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Dustin AB ska överlåta optionerna till deltagarna i LTI 2018. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (premien). Deltagarna i LTI 2018 har totalt rätt att förvärva det totala antalet teckningsoptioner som vid utnyttjande för teckning av nya aktier motsvarar cirka 1,32 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Överteckning kan inte ske.

  Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 31 januari 2021 till och med den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i Dustin Group AB (publ) till en teckningskurs om 88,90 kronor (vilket motsvarar 120 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Dustinaktien på Nasdaq Stockholm under perioden tio handelsdagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén 2016/17, 19 oktober – 1 november 2017, avrundat till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt). Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 089 780,20 kronor.

  För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, http://www.dustingroup.com/sv/arsstamma1617.

  Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna

  Följande villkor ska tillämpas vid överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2018.

  Dustin AB ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till koncernledningen och nyckelpersoner inom Dustinkoncernen som ska delta i programmet. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten (premien), beräknat med en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell (Black Scholes). Beräkningen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta teckningsoptioner (hembud).

  Fördelning av teckningsoptioner

  Rätt att köpa teckningsoptioner ska tillkomma koncernledningen och vissa nyckelpersoner i Dustin-koncernen som ingått hembudsavtal med Bolaget. Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som årsstämman fastställt. LTI 2018 kommer att omfatta högst följande antal teckningsoptioner för de olika kategorierna av deltagare:

 • Dustins verkställande direktör kan, till marknadsvärde, förvärva högst 189 387 teckningsoptioner, och
  • övriga deltagare kan, till marknadsvärde, tillsammans förvärva högst 828 569 teckningsoptioner, det högsta antalet teckningsoptioner som varje deltagare kan förvärva ska baseras på deltagarens kompetens och ansvarsområde.
 • Syntetiska optioner

  Styrelsen föreslår att anställda i Norge ska kunna erbjudas att delta i LTI 2018 utan att göra en investering i teckningsoptioner och istället erbjudas kontantavräkning genom en investering i s.k. syntetiska optioner med samma ekonomiska struktur som teckningsoptionerna. För att kunna genomföra det syntetiska optionsprogrammet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om följande huvudsakliga villkor.

  En syntetisk option ger optionsinnehavaren rätt att från Dustin få utbetalt ett kontantbelopp motsvarande skillnaden mellan teckningskursen enligt ovan, d.v.s. 88,90 kronor och genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Dustinaktien på Nasdaq Stockholm under perioden tio handelsdagar innan dagen den syntetiska optionen utnyttjas.

  Deltagarnas förvärv av de syntetiska optionerna ska ske till marknadsvärde. Värdet (premien) ska beräknas enligt samma principer som teckningsoptionerna och varje deltagare ska ha rätt att förvärva samma antal syntetiska optioner som det antal teckningsoptioner som deltagaren annars hade haft rätt att förvärva. De syntetiska optionerna ska kunna utnyttjas under tiden från och med den 31 januari 2021 till och med den 30 juni 2021.

  Styrelsen ska besluta om innehållet i de optionsavtal som ska ingås med de deltagare som vill köpa syntetiska optioner. Bolaget kommer att förbehålla sig rätten att (i) återköpa de syntetiska optionerna om deltagaren skulle överlåta de syntetiska optionerna (hembud) och (ii) begränsa det belopp, per syntetisk option, som varje deltagare kan få utbetalt till 204,65 kronor.

  Påverkan på viktiga nyckeltal

  Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av teckningsoptionerna eller syntetiska optionerna då nuvärdet av teckningskursen överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen respektive utgivandet.

  Kostnader

  Överlåtelse av teckningsoptioner och syntetiska optioner ska ske till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överlåtelsetidpunkten respektive tidpunkten för utgivande, vilket innebär att det inte uppkommer sociala avgifter för koncernen i samband med emissionen och överlåtelsen av teckningsoptionerna eller utgivande av de syntetiska optionerna. Enligt en preliminär värdering, baserat på aktiekursen för Bolagets aktie den 1 november 2017, är marknadsvärdet för teckningsoptionerna och de syntetiska optionerna 3,85 kronor per option. Black Scholes-modellen har använts för värderingen med antagande om en lösenkurs om 88,90 kronor per aktie, en riskfri ränta om -0,47 procent och en volatilitet om 23 procent.

  Övriga kostnader för incitamentsprogrammet är kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av LTI 2018.

  Utspädning av befintliga aktier och röster

  Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i Bolaget innebär det föreslagna LTI 2018, vid utnyttjande av samtliga 1 017 956 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande ca 1,32 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,78 procent.

  Beredning av förslaget

  LTI 2018 har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av Bolagets ledningsgrupp och externa rådgivare samt behandlats av ersättningsutskottet samt vid styrelsesammanträden i november 2017.

  Beslutsmajoritet

  Beslut om antagande av LTI 2018 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  ÖVRIG INFORMATION

  Antal aktier

  Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 76 173 115 aktier med en röst vardera, således totalt 76 173 115 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

  Bemyndigande

  Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

  Handlingar

  Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter kommer finnas tillgängliga när valberedning meddelat Bolaget om sitt förslag till styrelse. Årsredovisningen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och villkoren för teckningsoptionerna kommer finnas tillgängliga från den 17 november 2017.

  Nämnda handlingar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, http://www.dustingroup.com/sv/arsstamma1617, hos Bolaget på adress Augustendalsvägen 7 i Nacka Strand samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. För att beställa handlingarna kan samma adress, e-postadress och telefonnummer användas som för anmälan till årsstämman, se ovan.

  Aktieägares frågerätt

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

  Stockholm i november 2017

  Dustin Group AB (publ)

  Styrelsen

  ___________

  Övrigt

  Program vid årsstämman:

  13.00 - Entrén till stämmolokalen öppnas.

  14.00 - Årsstämman öppnas.

  Non-Swedish speaking shareholders

  A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Dustin Group AB (publ), to be held on Wednesday 13 December 2017 at 2 p.m. at Playhouse Teater, Drottninggatan 71A, Stockholm, Sweden, is available on http://www.dustingroup.com/en/agm1617.

  Kontaktperson:

  Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), org. nr. 556703-3062 ("Bolaget" eller "Dustin") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 december 2017 klockan 14.00 på Playhouse Teater, Drottninggatan 71A, Stockholm.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 11 bilder

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef
  • press@dustin.se
  • +46 70 258 62 94

  • Presskontakt
  • IR-ansvarig
  • qi iwvr@dustingroulwp.comcm
  • +46 70 510 10 22

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Adress

  • Dustin
  • Augustendalsvägen 7
  • 131 52 Nacka Strand