Media no image

Dustins CFO säljer aktier för nyttjande av optioner i incitamentsprogram

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 08:30 CEST

Dustins CFO Johan Karlsson har sålt 139 499 av de aktier han innehar i bolaget. Försäljningen har genomförts för att finansiera teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från det incitamentsprogram som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015. Efter försäljning av aktier och nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer Johan Karlsson ha ett totalt innehav om 282 734 aktier i bolaget, vilket kommer motsvara samma innehav som före aktuell försäljning. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner kommer ske inom två veckor.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

​Dustins CFO Johan Karlsson har sålt 139 499 av de aktier han innehar i bolaget. Försäljningen har genomförts för att finansiera teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från det incitamentsprogram som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015.

Läs vidare »
Media no image

Nytt antal aktier och röster i Dustin Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 10:00 CEST

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2018. Under april 2018 har totalt 219 238 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 76 404 428 aktier och röster i bolaget. Per den 30 april 2018 finns det totalt 76 623 666 aktier och röster i bolaget.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 10:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2018. Under april 2018 har totalt 219 238 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet.

Läs vidare »
Media no image

Dustin blir starkare inom audio/videolösningar och konferenssystem

Nyheter   •   Apr 23, 2018 08:30 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva DAV Partner AB som är specialiserade på audio/videolösningar med fokus på offentlig sektor.

Förvärvet är en komplettering till JML System som förvärvades hösten 2017. DAV Partner AB har sitt huvudkontor i Göteborg.

- Behovet av kvalitativa audio/videolösningar ökar och med DAV Partner stärker vi vår position inom ett område som växer. Kombinationen av DAV Partner och JML System gör att vi kan leverera smarta möteslösningar till alla våra kundgrupper, säger Andreas Boo ansvarig för tjänster och lösningar på Dustin i Sverige.

DAV Partner AB grundades 2001 och omsatte under räkenskapsåret 2017 cirka 74 MSEK. Bolaget har 11 medarbetare och förvärvas från Scandinavian Photo AB. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår. Bolaget beräknas konsolideras i Dustin under maj 2018 och kommer att verka under eget namn tillsvidare. Avtalet är villkorat av att vissa förutsättningar uppfylls.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har tecknat avtal om att förvärva DAV Partner AB som är specialiserade på audio/videolösningar med fokus på offentlig sektor.

Läs vidare »
Bmo4yl6bl6yzrbmvshon

Dustin rekryterar Alexandra Drevenlid som VP Services & Solutions

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:00 CEST

Alexandra Drevenlid tar plats i Dustins koncernledning med ansvar för erbjudandet inom tjänster och lösningar.

Media no image

Q2: Fortsatt marginalförstärkning och stark utveckling inom SMB

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 08:00 CEST

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 8,8 procent till 2 723 miljoner kronor (2 503). Den organiska tillväxten var 1,7 procent (8,7) varav SMB 10,9 procent (5,6), LCP -5,0 procent (13,4) och B2C 10,8 procent (-10,4).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,4 procent (14,9).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 143 miljoner kronor (124) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,3 procent (5,0).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 131 miljoner kronor (106), inklusive jämförelsestörande poster om 0,3 miljoner kronor (-).
 • Kvartalets resultat uppgick till 92 miljoner kronor (75).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 kronor (0,99).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 miljoner kronor (-55).

September 2017–februari 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent till 5 315 miljoner kronor (4 787). Den organiska tillväxten var 5,1 procent (6,6) varav SMB 10,2 procent (4,6), LCP 1,1 procent (8,5) och B2C 9,6 procent (2,4).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,5 procent (14,9).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 274 miljoner kronor (240) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,2 procent (5,0).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 239 miljoner kronor (204), inklusive jämförelsestörande poster om -3 miljoner kronor (-2).
 • Periodens resultat uppgick till 168 miljoner kronor (143).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,20 kronor (1,88).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 468 miljoner kronor (250)
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,5 (1,9).

Läs hela rapporten r.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till presentation av Dustins delårsrapport den 11 april

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 10:45 CEST

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 11 april kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet.

CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det andra kvartalet 2017/18 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+46 (0) 8 506 921 80

+44 (0) 2071 928 000

Konferenskod:

5390178

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 11 april kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet.

Läs vidare »
G0ileq6datwy2wdwquo0

Globen fylls med IT och e-sport

Nyheter   •   Mar 19, 2018 10:00 CET

​Den 22-24 mars intar Nordens största IT-mässa Ericsson Globe. Under tre dagar kan besökarna titta på och testa produktnyheter från cirka 100 varumärken samt lyssna på seminarier om allt från AI och GDPR till cybersäkerhet och e-sportens framtid.

Media no image

Stephanie Forsblom vikarierande VP Group Communication

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:45 CET

Under Caroline Rudbecks föräldraledighet kommer Stephanie Forsblom vikariera som VP Group Communication och vara en del av Dustins koncernledning. Stephanie Forsblom är idag Head of Corporate Responsibility på Dustin. Vikariatet påbörjas den 27 mars.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

D

​Under Caroline Rudbecks föräldraledighet kommer Stephanie Forsblom vikariera som VP Group Communication och vara en del av Dustins koncernledning. Stephanie Forsblom är idag Head of Corporate Responsibility på Dustin. Vikariatet påbörjas den 27 mars.

Läs vidare »
Media no image

Nytt antal aktier och röster i Dustin Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 08:30 CET

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2018. Under februari 2018 har totalt 231 313 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 76 173 115 aktier och röster i bolaget. Per den 28 februari 2018 finns det totalt 76 404 428 aktier och röster i bolaget.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid en extra bolagsstämma den 30 januari 2015 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier i bolaget under det första halvåret 2018. Under februari 2018 har totalt 231 313 aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet.

Läs vidare »
Paamirczvyonqjvnwr0v

Pontus Willquist ny VP SMB & B2C

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 08:30 CET

Pontus Willquist blir ny medlem av Dustins koncernledning som VP SMB & B2C med ansvar för bland annat Dustins onlineplattform. Han efterträder Göran Lindö som lämnar bolaget för att bli VD på ett norskt mjukvarubolag.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • press@dustin.se
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • ir@dustingroup.com
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand