Media-no-image

Inbjudan till telekonferens

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 10:00 CEST

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 14 oktober kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommuniké.

CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för finansiella året 14/15 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar bokslutskommunikén samma morgon kl 08:00.

Telefonnummer:

+44 (0) 1452 55 55 66

+46 (0) 850 33 64 34

Konferenskod:

56137564

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:00 den 8 oktober 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 14 oktober kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommuniké.

Läs vidare »
Media-no-image

Dustin förvärvar svensk leverantör av nätverkslösningar

Nyheter   •   2015-09-24 09:00 CEST

Dustin har tecknat avtal om att förvärva Commsec, en leverantör av nätverks- och säkerhetslösningar på företagsmarknaden.

Genom förvärvet kompletterar Dustin sitt svenska erbjudande inom rådgivning och implementering av avancerade produkter och tjänster för små och medelstora företag.

- Den starka trenden inom mobilitet och molntjänster medför ökande krav på våra kunders nätverk. Vi har ett attraktivt produktutbud, med Commsec stärker vi vår rådgivning för att kunna hjälpa företagen med de bästa lösningarna för deras IT-utmaningar. Det ligger i linje med förvärvet av det finska nätverksbolaget Resolute och blir en del i att skapa ett starkt nordiskt erbjudande, säger Marcus Lindqvist, Sverigechef Dustin.

Commsec grundades 2004 och förvärvas av nuvarande ägare som kommer stanna kvar i bolaget. Idag har bolaget ett 15-tal anställda med kontor i Stockholm, Sala och Borlänge. Under räkenskapsåret 14/15 (maj – april) omsatte bolaget 33 MSEK. Förvärvet förväntas inte ha någon signifikant påverkan på Dustins resultat under innevarande räkenskapsår.

- Som en del i Dustin får vi en möjlighet att nå ut till en bredare kundbas samtidigt som vi kommer kunna erbjuda våra befintliga kunder en helhetslösning säger Fredrik Dahlgren, grundare av Commsec.

Commsec är ett av få företag som är silvercertifierade av Cisco och har utsetts till DI Gasell 2011, 2012 och 2013. Bolaget konsolideras i Dustin från 1 oktober och kommer fortsätta verka under eget namn tillsvidare.

För ytterligare information, kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har tecknat avtal om att förvärva Commsec, en leverantör av nätverks- och säkerhetslösningar på företagsmarknaden. Genom förvärvet kompletterar Dustin sitt svenska erbjudande inom rådgivning och implementering av avancerade produkter och tjänster för små och medelstora företag.

Läs vidare »
Neudhmgqrsboqronmdzr

​Dustin samarbetar med WWF med fokus på cirkulär ekonomi

Nyheter   •   2015-09-17 09:14 CEST

Som ett led i Dustins hållbarhetsarbete inleds ett samarbete med Världsnaturfonden WWF. Syftet är att gemensamt genomföra aktiviteter som bidrar till att minska Dustins och IT-sektorns klimatpåverkan.

Udsryknkzrcwdbtej0fl

Caroline Rudbeck finalist i Årets Marknadschef 2015

Nyheter   •   2015-09-01 17:00 CEST

Dustins Head of Group Communication, Caroline Rudbeck är en av fem nominerade till årets Marknadschef 2015.

Media-no-image

Valberedning i Dustin

Pressmeddelanden   •   2015-07-17 09:30 CEST

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2016 har nu utsetts.

I enlighet med beslut på en extra bolagsstämma i januari 2015 ska Dustins valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserats på ägarförhållandena per den 31 maj 2015 och består av:

 • Fredrik Strömholm, Altor Fund II GP Limited, ordförande i valberedningen
 • Paul Schrotti, Axel Johnson AB/Axmedia AB
 • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
 • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
 • Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till: Dustin Group AB (publ), Attn: Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via e-post till: sara.edlund@dustin.se.

Årsstämman för räkenskapsåret 2014/15 kommer att hållas i Stockholm den 19 januari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef

niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:30 den 17 juli 2015.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2016 har nu utsetts.

Läs vidare »
Media-no-image

God utveckling inom kärnområdet på en utmanande marknad

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 08:00 CEST

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 0,9 procent under kvartalet till 1 919 miljoner kronor (1 902).
  Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var -1,1 procent (25,2).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,2 procent (13,6).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 82 miljoner kronor (80). Jämförelsestörande poster uppgick till -15 miljoner kronor (100).
 • Kvartalets resultat uppgick till 39 miljoner kronor (136).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,51 kronor (2,05).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,51 kronor (2,05).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14 miljoner kronor (120).

 • September 2014 – maj 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 7,7 procent under perioden till 6 175 miljoner kronor (5 734).
  Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 5,7 procent (22,0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,0 procent (14,3).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 286 miljoner kronor (283).
  Jämförelsestörande poster uppgick till -64 miljoner kronor (48).
 • Periodens resultat uppgick till 95 miljoner kronor (184).
 • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 1,36 kronor (2,79).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,36 (2,79).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 miljoner kronor (282).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,6 (3,2 helåret 13/14).
 • Verksamheten

  Alla siffror i miljoner kronor om inte annat anges Kv 3 14/15 Kv3 13/14 Kv 1-Kv3 14/15 Kv 1-Kv3 13/14 Kv 4 13/14– Kv 3 14/15 Helår 13/14
  Nettoomsättning 1 919 1 902 6 175 5 734 7 812 7 371
  Organisk omsättningstillväxt (%) -1,1 25,2 5,7 22,0 - 21,0
  Bruttomarginal (%) 14,2 13,6 14,0 14,3 14,2 14,4
  Justerat rörelseresultat (EBITA) 82 80 286 283 356 353
  Justerad EBITA-marginal (%) 4,3 4,2 4,6 4,9 4,6 4,8
  Periodens resultat 39 136 95 184 75 164
  Resultat per aktie före utspädning* 0,51 2,05 1,36 2,79 1,09 2,48
  Resultat per aktie efter utspädning* 0,51 2,05 1,36 2,79 1,09 2,48
  Kassaflödet från den löpande verksamheten 14 120 81 282 - 256
  Nettoskuld/justerat EBITDA (ggr) - - - - 2,6 3,2
  Avkastning på eget kapital (%) - - - - 9,6 22,0

  *För att erhålla jämförbarhet mellan perioderna har resultat per aktie omräknats baserat på justerat antal aktier.

  För hela rapporten se pdf.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00den 7 juli 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Inbjudan till telekonferens

  Pressmeddelanden   •   2015-06-30 10:02 CEST

  Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 juli kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

  CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för tredje kvartalet och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

  Dustin Group publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00.

  Telefonnummer:

  +44 (0) 1452 555566

  +46 (0) 850336434

  Konferenskod:

  75129385

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 10:00 den 30 juni 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 juli kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Dustin vinner nytt ramavtal med norska HINAS

  Pressmeddelanden   •   2015-06-09 08:00 CEST

  Dustin Norge har vunnit ett nytt ramavtal för servrar med Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) som ansvarar för IT-inköp till Norges fyra stora hälsoregioner. Avtalet löper under ett år och beräknas ha ett värde på 35 MNOK. Dustin har sedan tidigare tecknat ramavtal för klienter respektive skrivare med ett sammanlagt beräknat årligt avtalsvärde på 100 MNOK.

  Ramavtalet för servrar löper under ett år med möjlighet till förlängning om totalt två år. Det innebär att Dustin har totalt tre av HINAS ramavtal inom IT med ett sammanlagt beräknat årligt ordervärde om 135 MNOK. Avtalen kan avropas av samtliga fyra hälsoregioner i Norge.

  -  Avtalet är en kvalitetsstämpel och innebär att vi förstärker vår position i Norge framför allt inom offentlig sektor, samtidigt som vi växer på servermarknaden. Vårt konkurrenskraftiga erbjudande och breda utbud gör att vi nu har tre stora ramavtal inom den norska hälsosektorn, säger Georgi Ganev, VD Dustin.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, 070 824 40 88

  Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 9 juni 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum (Finland) och IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till cirka 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små- och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Dustin Norge har vunnit ett nytt ramavtal för servrar med Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) som ansvarar för IT-inköp till Norges fyra stora hälsoregioner. Avtalet löper under ett år och beräknas ha ett värde på 35 MNOK. Dustin har sedan tidigare tecknat ramavtal för klienter respektive skrivare med ett sammanlagt beräknat årligt avtalsvärde på 100 MNOK.

  Läs vidare »
  Fnbb3rlrh35fogmyf9rq

  Dustin öppnar konceptbutik

  Nyheter   •   2015-06-03 09:00 CEST

  ​Dustin Concept Store samlar hela Dustins erbjudande under ett tak precis som på webben. Fokus ligger på rådgivning för att hjälpa kunderna att hitta rätt kombination av produkter och lösningar.

  Ww0y4wzwj3ux8audghsn

  Dustin rekryterar ny Sverigechef till IT-Hantverkarna

  Nyheter   •   2015-05-21 10:00 CEST

  Andreas Boo blir ny Sverigechef för Dustins bolag IT-Hantverkarna som fungerar som en outsourcad IT-avdelning för små- och medelstora företag med regelbunden och lättillgänglig IT-hjälp. Andreas kommer närmast från en roll som VD för Tele2 och Telenors nätbolag Net4Moblity.

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef
  • press@dustin.se
  • 070-258 62 94

  • Presskontakt
  • IR-chef
  • press@dustin.se
  • 070-8244088

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Förutom Dustin och Dustin home ingår Businessforum och Resolute (Finland) samt IT-Hantverkarna (Sverige) i koncernen.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2013/14 uppgick till ca 7,4 miljarder SEK. Cirka 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Adress

  • Dustin
  • Augustendalsvägen 7
  • 131 52 Nacka Strand