Media no image

E-hälsa växer snabbt, Dynamic Code tar in kapital, förstärker ledning och styrelse och nyanställer sex personer.

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 08:40 CEST

Carestore.com ger människor möjligheter att vara delaktiga i sin hälsa och vård genom diagnostiska hemtester för olika sjukdomar. Erbjudandet är unikt och består av kvalitativa DNA-tester, egen ackrediterad analysmetodik och eget ackrediterat laboratorium, certifierade provtagningspaket för självprovtagning, värdefulla analyssvar utformade av medicinska specialister och rådgivning med läkare online. Carestore.com kommer att lanseras internationellt och utvecklingen av nya tester och tjänster kommer nu att accelereras.

BackingMinds Invest och Pepins crowdfunding

Investerare är BackingMinds Invest AB, en perfekt partner för en global utveckling inom e-handel och online marketing samt Pepins via sin crowdfounding modell, utmärkt intressant för ett konsumentinriktat bolag som Dynamic Code.

Förstärkt ledning och styrelse

Dynamic Code förstärker också ledning och styrelse samt nyanställer sex medarbetare inom marknadsföring och produktutveckling i Linköping.

Nya styrelseledamöter erfarna inom sjuk- och hälsovård, e-handel och affärsutveckling är:

- Björn Nordenvall, docent och kirurg, utbildad vid Karolinska Institutet, till 2013 partner i private equity-bolaget CapMan med ansvar för investeringar inom Life Science, f d VD på bioteknikbolaget Oxigene samt VD för Sophiahemmet, sedan 2014 styrelseledamot i vårdbolaget Aleris.

- Sara Wimmercranz, började sin e-handelsbana i ledningen på internetpionjären LensWay, var med och grundade Footway, Nordens största online-aktör för skor, samt det nytänkande riskkapitalbolaget BackingMinds, styrelseledamot i mediakoncernen Stampen, börsnoterade Retail and Brands och rankad av DI som en av de mest betydelsefulla tech-investerarna i Sverige.

- Helena Westin, en av eldsjälarna bakom Pridefestivalen i Sverige 1998, marknadschef Svenska spel, marknadsdirektör mobiloperatören 3, i Aftonbladets koncernledning ansvar för affärsutveckling och varumärken, VD reklambyrån Paradiset DDB, styrelseledamot i bl a varumärkes-/designbyrån Identity Works, Cinnober Financial Technology, QX förlag, RFSLs insamlingsstiftelse och Sveriges Television.

Dynamic Codes mål är att bli en ledande aktör internationellt inom E-hälsa, att utveckla och erbjuda ett brett utbud av diagnostiska hälsotest och att göra Carestore.com till en mötesplats för aktiva konsumenter inom hälso- och sjukvård. 

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter. 

Att omsätta den senaste forskningen till produkter och tjänster baserade på modern DNA-teknik, lätt tillgängliga online via carestore.com och göra konsumenten/patienten mer kunnig och delaktig i vården och sin hälsa – att skapa en bättre sjuk- och hälsovård.

Linköpingsföretaget Dynamic Code AB tar in 20 miljoner i nytt kapital för att hårdsatsa på Carestore (carestore.com), ett vårdkoncept online. Samtidigt förstärker de ledning och styrelse med namnkunniga personer.

Läs vidare »
Qnllmuwy77a8ngwxbk0b

Samarbete mellan DNA-tester och hälsoapp ger bättre resultat.

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 09:25 CET

Först kunskap om vilka genetiska egenskaper du har kring muskler, övervikt och träning. Sedan daglig handledning för att sätta mål, sköta kost och träning. En obruten kedja som skapar bättre förutsättningar för att du också ska lyckas med din hälsa och dina hälsomål. Det är idén bakom det nya samarbetet mellan hälsoföretagen dynamichealthcare.se och Lifesum.

Media no image

Klamydia kostar staten 495,7 miljoner* kronor varje år! Varför bara klamydia och inte mykoplasma? Används vårdens resurser rätt?

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2015 11:47 CEST

Idag lägger vården 495,7 miljoner kr per år, lågt räknat (se beräkning nedan), på att bekämpa klamydia. Trots de åtgärder som görs med att erbjuda gratis test och smittspårning, ligger klamydia på en fortsatt hög nivå jämfört med övriga sexuellt överförbara infektioner, enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt testades drygt 426 000 personer för klamydia 2014 och ca 91,5 % av dessa är INTE smittade enligt Folkhälsomyndigheten. Samtidigt “blundar” staten för mykoplasma genitalium som är i princip lika farlig för den enskilde, med liknande symptom och troligen minst hälften så vanlig som klamydia1 (finns inga säkra siffror då mykoplasma inte ingår i smittskyddslagen). Klamydia och mykoplasma behandlas med olika antibiotika. Det är viktigt att testa för både klamydia och mykoplasma.

Utvecklingen går framåt och framtidens hälsovård finns redan tillgänglig genom självtester med DNA-analys. Ett test som man tar hemma och därefter skickar för analys i laboratorium och som man får tillbaka inom 3 arbetsdagar. Det är både säkert och kostnadseffektivt. Linköpingsföretaget Dynamic Code utvecklar självtester för såväl klamydia, mykoplasma genitalium, bakteriell vaginos, svamp i underlivet (Candida), laktosintolerans, vinterkräksjukan, anlag för övervikt och blodfetter för att nämna några. Alla analyser utförs i det kvalitetssäkrade laboratoriet i Linköping där säkerheten i dessa test är 99,5%, med andra ord minst lika säker som vården.

Ett självtest med DNA-analys från Dynamic Code som testar både klamydia och mykoplasma genitalium (ett s.k. kombitest) kostar, för konsumenten, 319 kr exkl. moms. Detta kombitest finns bl a. att köpa på apoteken och kunden hämtar sitt testsvar på Dynamic Codes hemsida. De som får ett testsvar med påvisad klamydia alternativt mykoplasma genitalium erbjuds medicinsk rådgivning för 300 kr via en digital vårdcentral och kan där få e-recept på antibiotika för behandling inom 24 timmar. Konsumenten väljer dessa tjänster och bekostar dem själv idag. Men, om 426 000 personer skulle testa sig med detta kombitest (dvs både klamydia och mykoplasma) och få medicinsk rådgivning/e-recept vilket inkluderar partnerspårning vid positiva testsvar,6 skulle kostnaden uppgå till ca 161 miljoner kronor6 vilket är mindre än 1/3-del av statens befintliga kostnad som då enbart gäller för klamydia. Frågan vi ställer oss är varför staten lägger så mycket pengar på något som har ett billigare och bättre alternativ?

*Så här har vi räknat fram dessa siffror vilka gäller för enbart Klamydia

Ca 426 000 test per år2. och ett antagande att 50% sker via klinikbesök i vården och 50% via ”webb, klamyditest.nu/klamydia.se”

Ett läkarbesök i vården kostar 1 650 kr (ca 1800 minus 150 kr i patientavgiften3, exkl. kostnad för byggnader/avskrivningar etc). (426 000x0,5 x 1650 kr) för de som väljer läkarbesök för att testa klamydia (Antag 50% sker via klinikbesök och 50% via webb). Till denna kostnad tillkommer även lab-analys 200 kr5 för dessa besök (200*426000*0,5). 351,4 
42,6 milj  
Kostnaden för smittspårning av klamydia uppgår enligt MSB till ca 59,1 mkr(4)
för att det lyder under Smittskyddslagen (ersättning för smitt-spårningsarbete enligt MSB ”Samhällets kostnader för förebyggande av smittsamma sjukdomar ”)

59,1 milj
För tester via klamydia.se/webb har bara kunnat räkna på landstingens labbkostnad som är 200 kr/test5, dvs inga materialkostnader eller administrativa kostnader. Vi räknar med att 50% av besöken sker via webb, vilket då ger ytterligare minst 42,6 miljoner.
42,6 milj

SUMMA
495,7 miljoner


Om könssjukdomarna klamydia och mykoplasma

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige och smittar vid oskyddat sex. Ofta får man inga symtom alls och märker inte av att man har klamydia eller mykoplasma genitalium. Mykoplasma genitalium har många likheter med könssjukdomen klamydia. Dock skall de behandlas med olika antibiotika.

Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet.

FAKTA om Dynamic Code

Vi är ett modernt hälsoföretag som levererar smidiga, säkra och effektiva tester för t ex laktosintolerans, klamydia, mykoplasma och hussvamp. Testerna säljs via webbshop och apotek. Vi har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Alla våra tester och analyser bygger på modern DNA-teknik och analyseras i eget ackrediterat laboratorium.

Företagets grundare och nyckelpersoner har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analys i rutinförfarande och metodutveckling. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Företagets hälsotest säljs främst via apotek. Företagets säte är i Linköping.

Mer information:

VD Anne Kihlgren, Dynamic Code
E-post: anne.kihlgren@dynamiccode.se
Tel: 013-465 53 21, 0708-19 16 21

www.dynamiccode.se www
mynewsdesk.com/se/dynamiccode


KÄLLOR

1.http://www.liv.se/Global/För%20vårdgivare%20och%20samarbeten/Vårdprogram%20och%20vårdrutiner/STI/Mycoplasma%20genitalium.pdf

2.http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/klamydiainfektion/?t=com

3.http://www.lul.se/Global/Landsting_politik/Ekonomi/Årsredovisning_LUL_2014_webb_150611.pdf

4.https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26185.pdf

5.http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Urinprov-vid-diagnostik-av-klamydia-hos-kvinnor/

6.Uppskattar prevalensen för klamydia och mykoplasma genitalis till totalt 20% vilka behandlas medicinskt och smittsäkras.

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code har laboratorium i Linköping. Från 2004 har man utfört faderskapsbestämning baserat på kindgnuggsprov till bl.a. svenska kommuner. Grundarna i Dynamic Code har tidigare arbetat på Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Laboratoriet är ackrediterat av den svenska myndigheten Swedac. Förutom faderskaps- och släktskapsanalyser omfattas verksamheten även av forensiska analyser (vid brottsplatsutredningar) samt olika test inom hälsa och välmående som bl.a. säljs på apotek.

Idag lägger vården 495,7 miljoner kr per år, lågt räknat (se beräkning nedan), på att bekämpa klamydia. Trots de åtgärder som görs med att erbjuda gratis test och smittspårning, ligger klamydia på en fortsatt hög nivå jämfört med övriga sexuellt överförbara infektioner, enligt Folkhälsomyndigheten.

Läs vidare »
Media no image

Nytt samarbete revolutionerar tiden för diagnos för glutenintoleranta

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 09:05 CET

DNA-analysföretaget Dynamic Code har utvecklat ett nytt test för celiaki, glutenintolerans och inleder ett samarbete med digitala vårdgivaren MediCheck kring specialistläkarvård för Celiaki. Testet köps online och ger patienten ett svar inom sex dagar. Testsvaret har en säkerhet som är högre än 99%, och analysen kan både utesluta och användas för diagnosticering av celiaki.

Samarbetet mellan Dynamic Code och MediCheck innebär att patienter efter testsvar kan boka tid för ett videomöte med en specialistläkare inom mag- och tarmsjukdomar för vidare hjälp och rådgivning inom 48 timmar. En celiakidiagnos ska alltid ställas av en läkare. Skillnaden är att nu har man möjlighet att testa först och ha med sitt testsvar vid första läkarbesöket online. Detta är övertygade att vi kan minska onödig oro och väntetid för diagnos säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

– Det är mycket positivt att det kommer sådana här tester. Inte minst för den som har långt till sin vårdcentral eller av någon anledning har svårt att få genomföra ett sådant här test hos husläkaren. Möjligheten som finns idag att konsultera specialistläkare online genom MediCheck gör också att man kan följa upp testresultatet med att få professionella råd utan att behöva lämna hemmet eller arbetet, säger Bengt Lavö, specialistläkare i gastroenterologi.

Skulle testsvaret visa att patienten inte har celiaki kan specialistläkaren också utreda patientens mag- och tarmrelaterade besvär, ge råd kring lindring av symptom eller skriva en remiss åt patienten för vidare undersökning och vård.

– För patienter med diffusa magbesvär är det ofta en lång kamp för att få rätt hjälp och diagnos. Samarbetet med mellan Dynamic Code och MediCheck ger patienter direkttillgång till specialistläkare inom mage och tarm, och en vårdkedja som är snabb, säker och bekväm, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Dynamic Codes celiakitest kostar 1 850 kr och specialistrådgivningen hos MediCheck 450 kr. Båda erbjuds på carestore.com till konsument. Samarbetet avser att fördjupas inom fler områden på sikt.

Kontaktuppgifter Dynamic Code

Mia Bengtsson, Affärsutvecklare, Dynamic Code
mia.bengtsson@dynamiccode.se

Anne Kihlgren, VD, Dynamic Code
anne.kihlgren@dynamiccode.se

Kontaktuppgifter MediCheck

Thomas Ehrengren, VD, MediCheckthomas.ehrengren@medicheck.se

*Nordström et al. Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life, BMC Gastroenterology 2011; 11:118.

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Att diagnostisera glutenintolerans, tar i genomsnitt 5,8 år i Sverige*. Med Dynamic Codes nya hemtest för celiaki kan den tiden reduceras till 6 dagar för analyssvar och därefter möte med specialistläkare inom 48 timmar. Genom ett samarbete med MediCheck kan patienter nu även träffa specialistläkare inom mag- och tarmsjukdomar som kan utreda besvär, ge råd och ställa diagnos utifrån provsvaret.

Läs vidare »
Avplkieze4s6qdybmbbs

Äntligen ett snabbt och säkert test för alla som misstänker att de lider av celiaki - glutenintolerans!

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 13:07 CEST

Det finns studier som visar att det tar i genomsnitt 5,8 år att få en diagnos i Sverige*. Med Dynamic Codes nya hemtest för celiaki får du ett testsvar inom sex dagar. ”Det är inte en dag för tidigt att de som misstänker att de lider av celiaki, äntligen kan få en säker diagnos snabbt”, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Media no image

​Äntligen ett snabbt och säkert test för alla som misstänker att de lider av celiaki, glutenintolerans!

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 12:15 CEST

Celiaki drabbar ca 140 000 personer bara i Sverige, varav flertalet ännu inte har fått diagnosen fastställd. Många har vant sig vid besvären och söker inte vården, men värre är att även de som söker vården ofta får vänta åratal på diagnosen. Det finns studier som visar att det tar i genomsnitt 5,8 år att få en diagnos i Sverige*. Med Dynamic Codes nya hemtest för celiaki får du ett testsvar inom sex dagar. ”Det är inte en dag för tidigt att de som misstänker att de lider av celiaki, äntligen kan få en säker diagnos snabbt”, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Celiaki (glutenintolerans) är en sjukdom som är svår att upptäcka

Celiaki kan yttra sig på många olika sätt och är en sjukdom som kan starta när som helst i livet, från småbarnsåren till ålderdomen. Besvären kan vara allt ifrån väldigt vaga till mycket besvärliga, t.ex. trötthet, orolig mage, diarré eller förstoppning, nedstämdhet och blodbrist. Men ett problem är också svårigheten att få rätt uppmärksamhet inom vården. Därför är väntan på rätt diagnos ofta oacceptabelt lång med många turer fram och tillbaka i vården och ofta med besvär i onödan under lång tid.

Vårt hemtest – ett komplement till vården

Dynamic Codes nya hemtest ger personer som misstänker att de har celiaki möjlighet att testa detta med ett säkert svar inom sex dagar och därefter hjälp med snabb diagnos. Testet är därmed ett utmärkt komplement till den allmänna vården. ”Dynamic Codes hemtest för celiaki kommer sannolikt att bidra till att fler personer får diagnosen fastställd eller avfärdad, med ökat välmående som följd. Testet kombinerar flera analyser som sedan vägs samman till en rekommendation och dessutom finns möjlighet att boka in tid för medicinsk rådgivning online”, säger Anneli Ivarsson, legitimerad läkare, specialist i pediatrik och professor vid Umeå universitet.

Enkelt och säkert med uppföljning och rådgivning

Hemtestet köper du via Dynamic Codes hemsida Carestore.com. Provtagningen genomförs enkelt hemma och proverna skickas sedan till Dynamic Codes laboratorium i ett frankerat och adresserat svarskuvert. När analyserna är klara, hämtas resultaten via en unik analyskod på Carestore.com. Test- svaret inkluderar medicinska rekommendationer framtagna i samarbete med specialister inom celiaki. Du ges även möjligheten att direkt boka kontakt med läkare online för samråd.

För mer information om Dynamic Codes hemtest för celiaki, tag kontakt med:

Mia Bengtsson Affärsutvecklare, Dynamic Code
mia.bengtsson@dynamiccode.se 

Anne Kihlgren VD, Dynamic Code
anne.kihlgren@dynamiccode.se 

Anneli Ivarsson, rådgivare till Dynamic Code Legitimerad läkare, specialist i pediatrik, professor vid Umeå universitet anneli.ivarsson@umu.se

Fotnot:

* Nordström et al. Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life, BMC Gastroenterology 2011; 11:118. 

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Det finns studier som visar att det tar i genomsnitt 5,8 år att få en diagnos i Sverige*. Med Dynamic Codes nya hemtest för celiaki får du ett testsvar inom sex dagar. ”Det är inte en dag för tidigt att de som misstänker att de lider av celiaki, äntligen kan få en säker diagnos snabbt”, säger Anne Kihlgren, grundare och VD på Dynamic Code.

Läs vidare »
C0nifdxaemoxujpkewwx

​Carestore lanserar ett hemtest för fyra könssjukdomar

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 15:48 CEST

Carestore erbjuder nu ett hemtest för fyra könssjukdomar. Ett test som ger svar på om du har klamydia, mykoplasma, gonorré samt trikomonas. Gemensamt för dessa könssjukdomar är att de smittar via oskyddat sex och de har liknande symptom eller, i många fall, inga symptom alls. De har också gemensamt att de måste behandlas med antibiotika, men av olika sort. Testet säljs på carestore.com.

Media no image

Dynamic Code lanserar säkert hemtest för Gonorré med svar inom 24 timmar*

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2016 14:09 CEST

Sedan flera år erbjuder Dynamic Code hemtest för både klamydia och mykoplasma. Likaså möjligheten till såväl e-recept som medicinsk rådgivning – allt online och du kan påbörja din antibiotika behandling inom 2-3 dagar, utan att ens lämna hemmet.

Nu lanserar Dynamic Code även ett säkert hemtest för gonorré. Gemensamt för dessa könssjukdomar är att de smittar via oskyddat sex och de har liknande symptom eller, i många fall, inga symptom alls. De har också gemensamt att de måste behandlas med antibiotika, men av olika sort.

”Vi har sett att gonorré ökar i samhället och det krävs enkla och säkra möjligheter för folk att testa sig”, säger Anna Sävneby, projektledare och teknisk specialist på Dynamic Code.

Det är viktigt att man testar sig om man misstänker att man kan ha blivit smittad. Framför allt för att snabbt få behandling, men också för att minska spridningen av gonorré. Många gånger ger gonorré inte några symptom men kan ge svåra konsekvenser såsom nedsatt fertilitet hos både kvinnor och män.

”Vi erbjuder nu en mer komplett serie av hemtest för könssjukdomar som har liknande eller ibland inga symptom alls”, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code. ”Idag behöver du inte gå till en STI-klinik eller vårdcentral för att testa dig. Med våra hemtester går det snabbare och är minst lika säkert som vården, samtidigt som både testsvar och E-recept fås online”, avslutar Anne Kihlgren.

Testet för gonorré samt övriga hemtest från Dynamic Code finns att köpa på www.dynamichealthcare.se


* Efter att provet inkommit till vårt lab

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Dynamic Code lanserar ett säkert hemtest för gonorré och erbjuder nu en mer komplett serie av hemtest för könssjukdomar som har liknande eller, ibland, inga symptom alls.

Läs vidare »
Media no image

​Var 5:e svensk är immun mot vinterkräksjukan – är du en av dem?

Nyheter   •   Jan 27, 2016 16:11 CET

Februari har i folkmun blivit omdöpt till ”vabbruari” och säsongen för vinterkräksjukan är här. Just nu sprids vinterkräksjukan som en löpeld på dagis, skolar och arbetsplatser och både vuxna och barn blir ordentligt sjuka. Men visste du att ca 20%, dvs var 5:e svensk, har ett ärftligt skydd mot vinterkräksjukan? De kan därmed inte få detta virus. Idag är det enkelt att själv testa sig med ett hemtest och få svar på om du har detta skydd.

– Det finns flera anledningar att testa om man har ett medfött skydd mot vinterkräksjukan. Utöver de nyfikna och vetgiriga, förenklar testet livet för högriskpatienter som vid smitta kan behöva sjukvårdsbehandling. Eller för familjer som vill kunna planera för vård av barn samt för arbetsplatser som under perioden för vinterkräksjukan kan underlätta personalplaneringen. Med 99,5 procent metodologisk säkerhet kan nu de personer som vill veta enkelt få ett snabbt svar, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code.

Dynamic Code har utvecklat fram ett självprovtagningstest, ett hemtest, där privatpersoner kan testa om de är immuna mot vinterkräksjukan, utan att behöva besöka en vårdcentral eller sjukhus. Detta test säljs både via partners såsom www.apoteket.se, www.yesnotest.se samt på egen e-handelssida dynamichealthcare.se.

Testet är enkelt att ta genom ett sk. kindgnuggsprov. Provet skickas in till Dynamic Codes laboratorium, som har samma höga kvalitet och säkerhet som vården. Svaret hämtar du inom 5 dagar på företagets hemsida www.dynamichealthcare.se/hamta-testsvar med hjälp av en personlig kod som finns i provtagningspaketet. Helt anonymt och utan att behöva besöka platser där många redan är sjuka.

De personer som är immuna bär på en speciell genvariant som ger ett skydd mot det vanliga vinterkräksjukeviruset och det är just denna gen (FUT2) som nu enkelt kan analyseras med testet.

Vinterkräksjuka är en av våra vanligaste tarmsjukdomar. Sjukdomen orsakas av norovirus, som tillhör familjen Calicivirus. Sjukdomen är extremt smittsam och kännetecknas av ett snabbt insjuknande. Inkubationstiden, dvs. tiden mellan smittotillfället och insjuknande, är vanligen 12-48 timmar. De vanligaste symptomen är kräkningar, diarré och magont, men man kan också drabbas av feber, muskelvärk och huvudvärk. Det är dock viktigt att känna till att det finns flera andra infektioner som har symptom som liknar vinterkräksjukan, men som inte orsakas av norovirus. Vinterkräksjuka är den enda sjukdom som man känner till som människor kan vara naturligt immuna mot. De flesta blir annars immuna efter att ha haft en sjukdom eller blivit vaccinerad mot den.

Säsongen för vinterkräksjukan är här och smittar många, både vuxna och barn. Men 20% av Sveriges befolkning, var 5:e svensk, är immuna mot vinterkräksjukan. Med ett enkelt DNA-test som du själv tar hemma kan du få svar om du är en av dessa. Kanske är du bara nyfiken eller så kan svaret hjälpa dig att planera allt ifrån vem som bör stanna hemma för vård av barn till bemanning av en arbetsplats.

Läs vidare »
Media no image

DNA-tester en del i framtidens sjukvård - Svenska Dynamic Code får innovationsfinansiering från Vinnova för utveckling av hemtester.

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2016 12:11 CET

Den statliga myndigheten Vinnova har tilldelat svenska Dynamic Code ett innovations stöd på drygt 3 miljoner kronor för att utveckla det nya digitala affärsområdet www.dynamichealthcare.se. Det är ett helhetskoncept för framtidens hälsotester som enkelt kan göras hemma.

Här erbjuds privatpersoner olika hälsotest, tillsammans med medicinsk rådgivning och e-recept online. Kunden/patienten är bara några få knapptryckningar från sitt testsvar och en säker videokontakt med en legitimerad läkare. På tre dagar kan kunden påbörja sin behandling, dvs. få hem ett provtagningskit, ta provet hemma, hämta sitt testsvar och vid behov få ett e-recept och börja sin medicinbehandling. Allt snabbt och säkert utan att lämna hemmet. Resultatet är en kortare tid från svar och diagnos till rätt åtgärd och behandling.

Med affärsområdet Dynamichealthcare.se knyter vi ihop utveckling av användarvänliga hemtest, modern labteknik, med den digitala vårdkedjan. Detta är framtidens hemtest dvs ”Hemtest 2.0” säger Anne Kihlgren, VD för Dynamic Code.

I dagsläget erbjuder Dynamichealthcare.se detta helhetskoncept för testerna klamydia, mykoplasma och bakteriell vaginos (bakterier i underlivet hos kvinnor) men planen är att redan under 2016 erbjuda e-recept och medicinsk rådgivning för fler tester samt till fler marknader.

Dynamichealthcare.se är en naturlig fördjupning och utökning av Dynamic Codes hemtester och utgör en viktig del i vår strategi, säger Anne Kihlgren, VD och grundare av Dynamic Code. Det innebär att vi inte lämnar kunden med bara ett analyssvar. Baserat på våra testsvar kan privatpersonen få e-recept och rätt behandling direkt online. Med VINNOVAS stöd kan vi nu skynda på utveckling av fler test och mer specialiserad medicinsk rådgivning online samt även fokusera på fler marknader i en snabbare takt, säger Anne Kihlgren.

Med tanke på att många människor idag har svårt att ta sig till, eller avsätta den tid som krävs för att besöka en vårdklinik idag, är vårt erbjudande ett modernt komplement till den vanliga vården, fortsätter Anne Kihlgren. Vi ser även detta som en möjlighet att avlasta primärvården inte minst viktigt utifrån de stora utmaningar som vården står inför. Med detta koncept kan vi hjälpa till att avlasta vårdapparaten med en bibehållen hög och säker kvalité samtidigt som det underlättar för patienterna.

Vinnova är en statlig myndighet under Näringslivsdepartementet som utlyser innovationsprojekt i företag. Vinnova finansierar innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden och Dynamic Code har fått en del av dessa pengar för att utveckla konceptet dynamichealthcare.se med utveckling av fler hemtester, samarbete med fler specialister och att utvärdera fler marknader i Europa för detta koncept. 

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Idag erbjuder Dynamic Code produkter inom fyra produktområden: hälsotest till människor, tester för inomhusmiljö, faderskaps- och släktskapsbestämningar samt djuranalyser och härstamningskontroller. 

Provtagning hemma, tydligt svar, diagnos, kontakt med läkare och behandling inom tre dagar. Genom den nya generationens hemtester är detta möjligt och nu beviljar den statliga myndigheten Vinnova det svenska företaget Dynamic Code 3 miljoner för att utveckla framtidens hemtester.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd
  • anxfkznexv.kihlxailgoyfzren@gjdyuthwoincgresnamioelxopccodqculnxwve.ztftwgcjse
  • 013-465 53 21

Om Dynamic Code

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa. Vår specialkompetens är att tillämpa de senaste vetenskapliga rönen inom DNA-teknik och molekylärbiologisk forskning tillsammans med nytänkande inom logistik och kommunikation. Resultatet är tester och helt nya koncept som erbjuder snabbare och säkrare svar och diagnoser till lägre kostnader för alla inom hälso- och sjukvården.

Testerna analyseras i eget kvalitetssäkrat laboratorium, certifierat av SWEDAC, Statens Provningsanstalt. Vi har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar.
Men våra tester ska ge mer än ett korrekt svar. De ska också förkorta tiden till rätt åtgärd och behandling. Med hög metodologisk säkerhet och genom samarbeten med vårdgivare ligger därför testerna till grund för recept och medicinsk rådgivning.

Våra test med E-recept och medicinsk rådgivning online når du via hemsidan www.dynamichealthcare.se.

Adress

  • Dynamic Code
  • Westmansgatan 47
  • 582 16 LINKÖPING
  • Vår hemsida