Enkel lösning som kan minska spridningen av könssjukdomar bl a gonorré

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 09:58 CEST

Testa för fler könssjukdomar samtidigt i förebyggande hälsovårdsinsats och på köpet spara en halv miljard

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 13:13 CEST

Varför testar vi närmare en halv miljon svenskar varje år för enbart klamydia till en årlig kostnad på, lågt räknat, mellan 800–900 miljoner kronor? Vi vet att varje år är det en halv miljon svenskar som är oroliga för om de har klamydia eller inte, främst på grund av att klamydia är den könssjukdom som man känner till. Dessutom satsar vården på klamydia då statens ersättningsregler är ekonomiskt gynnsammare för klamydiatestning jmf med andra könssjukdomar.

”Nu finns ett säkert, enkelt och snabbt DNA-baserat självtest från Dynamic Code, som testar för fyra könssjukdomar (STI) i ett och samma test. Om detta STI-test skulle användas i dag, skulle inte bara sjukvården minska kostnaderna med över 500 miljoner kronor per år. Man skulle dessutom få tre andra könssjukdomar testade på köpet. Detta är ett nytt och modernt sätt att testa för klamydia, vilket innebär att sjukvården i Sverige inte bara testar brett för klamydia, utan också skulle göra en bred förebyggande hälsovårdsinsats genom att utan extra kostnad testa och motverka smittspridning av ytterligare tre andra könssjukdomar”, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code.

Det nya, moderna STI-testet ger inte bara svar om ev klamydia, utan också om man har någon av könssjukdomarna gonorré, mykoplasma, eller trikomonas. Mykoplasma, även kallad den okända könssjukdomen, och trikomonas är ganska okända i Sverige, men trikomonas är vanligt förekommande i flera andra delar av världen. Samtidigt vet vi att förekomsten av mykoplasma ökar i Sverige. Varför inte testa för dessa och därmed motverka onödig smittspridning? På köpet skulle vi också få kunskap om hur vanliga dessa könssjukdomar faktiskt är i Sverige.

Med detta moderna STI-test-koncept kan vi alltså redan idag, både ge en snabbare och säkrare diagnos och behandling av klamydia och samtidigt förhindra onödig spridning av andra, lika allvarliga könssjukdomar. Och detta till en betydligt lägre kostnad än vad staten idag lägger ut varje år på att enbart testa för klamydia.

”Att testa för flera könssjukdomar samtidigt är ett modernt sätt att testa för klamydia, samtidigt som man gör en förebyggande vårdinsats för folkhälsan”, avslutar Anne Kihlgren.

STI-testet är enkelt att använda. Provtagningen utförs enkelt hemma och svar kommer inom 24 timmar efter att testet mottagits på vårt kvalitetssäkrade laboratorium. De som får ett testsvar med påvisad könssjukdom erbjuds medicinsk rådgivning direkt online och kan få e-recept på rätt antibiotika inom fyra timmar. Allt utan att behöva lämna hemmet!

Fakta om könssjukdomarna klamydia, mykoplasma, gonorré och trikomonas

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige och smittar vid oskyddat sex. Mykoplasma orsakas av bakterien Mycoplasma genitalium. Mykoplasma och klamydia har många likheter, de har ofta samma symptom eller inga symptom alls. Dock skall de behandlas med olika antibiotika.

Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet.

Trikomonas är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av en parasit. Ungefär 70% av de som är infekterade med trikomonas märker inte av några symptom alls. Trikomonas är relativt sällsynt i Sverige och kan vara s. vår att diagnostisera då symptomen liknar andra vanligare könssjukdomar. Internationellt är trikomonas en vanligt förekommande könssjukdom.

Gonorré́ är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av bakterier. En obehandlad gonorréinfektion kan bland annat leda till nedsatt fertilitet hos både kvinnor och män. Det är viktigt att behandla gonorré́ så snart som möjligt för att undvika komplikationer och vidare spridning. För att kunna behandla gonorré krävs det att man gör en odling för att kunna ge rätt antibiotika. Vid positivt provsvar på gonorré erbjuds kunden därför remiss för vidare vård.

Anne Kihlgren, vd Dynamic Code anne.kihlgren@dynamiccode.se 013–4655321; 0708–191621

* Se PM; Staten kan spara en halv miljard kronor per år på bättre klamydia- och gonorrétestning – och förbättra folkhälsan! http://www.mynewsdesk.com/se/dynamiccode/pressreleases/staten-kan-spara-en-halv-miljard-kronor-per-aar-stjaerna-paa-baettre-klamydia-och-gonorretestning-och-foerbaettra-folkhaelsan-2563497?utm_campaign=send_list

Fakta om Dynamic Code

Utvecklingen går framåt och framtidens hälsovård finns redan tillgänglig genom självtester med DNA-analys. Du tar testet själv hemma, skickar det till ett kvalitetssäkrat laboratorium för analys. Inom 24 timmar kan du sedan hämta ditt svar på vår webbplats och där ges du möjlighet till medicinsk rådgivning och e-recept, inom fyra timmar.

Linköpingsföretaget Dynamic Code utvecklar självtester för såväl klamydia, mykoplasma, gonorré, trikomonas, bakteriell vaginos, svamp i underlivet (Candida), hudanalyser, HPV (livmoderhalscancer), laktos- och glutenintolerans, vinterkräksjuka, anlag för övervikt och blodfetter för att nämna några. Alla analyser utförs i det kvalitetssäkrade laboratoriet i Linköping där säkerheten är minst lika hög som i vården.

Dynamic Code har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Alla våra tester och analyser bygger på modern DNA-teknik och analyseras i eget kvalitetssäkrat laboratorium.

Företagets grundare och nyckelpersoner har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analys i rutinförfarande och metodutveckling. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Företagets hälsotest säljs främst via apotek. Företagets säte är i Linköping.

Närmare en halv miljon svenskar testar varje år för klamydia. Det är endast en liten del, 6–9 %, som är smittade vilket är bra. Men man kan, utan att veta om det, bära på någon annan könssjukdom, då de ofta inte ger några tydliga symptom, men kan ge allvarliga komplikationer och skall behandlas med olika antibiotika.

Läs vidare »

Staten kan spara en halv miljard kronor per år* på bättre klamydia- och gonorrétestning – och förbättra folkhälsan!

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:58 CEST

Används vårdens resurser rätt? Idag lägger vården, lågt räknat, mellan 800 - 900 miljoner kr per år på att bekämpa klamydia och gonorré genom bland annat gratis test och smittspårning [i]. Trots dessa åtgärder ligger klamydia på en fortsatt hög nivå och gonorré ökar, enligt Folkhälsomyndigheten.

Dynamic Code expanderar med DNA-baserade hälsotest på den europeiska marknaden

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 14:14 CEST

Målet för Dynamic Code har varit att revolutionera svensk sjukvård genom att låta kunderna testa sig hemma först och sen få digital vårdgivning vid behov utifrån testsvaret. Nu har man kommit långt i den utvecklingen och intresset för självtest med DNA-teknik växer snabbt i Sverige. Genom samarbeten på den svenska marknaden med ledande digitala vårdaktörer och de stora apotekskedjorna har man skapat en stark position och ett helt nytt sätt för kunderna att hantera sin egen vårdkedja. Under 2017 har företaget också fullt ut lanserat sina hälsotest och onlinetjänster i bland annat Danmark med goda resultat. Nu fortsätter etableringen ut i Europa tillsammans med DDC.

”På DDC såg vi direkt en potential i den plattform Dynamic Code har byggt upp för att hantera kundens hela vårdkedja från test och testsvar till läkarhjälp. Det här samarbetet ger oss nya möjligheter att utveckla vårt utbud och vår affärsmodell. , säger Connie Hallquist, VD DDC”

För Dynamic Code är det nya samarbetet en möjlighet att först expandera till den europeiska marknaden och därefter vidare till en global marknad. DDC arbetar med släktskapsanalys och DNA-baserade hälsotest i Europa, USA och Mellanöstern, både gentemot kliniker, distributörer och apotek. DDC har också ett brett produktsortiment inom DNA-teknik, som gör möjliggör ett fördjupat samarbete när det gäller exempelvis produktutveckling.

”Vi är mycket glada över detta samarbete. Vi har med våra DNA-test, vår digitala plattform med onlinetjänster som läkarbesök och recept, fått en mycket positiv respons. Nu har också DDC, ett av världens största DNA-bolag, fått upp ögonen för oss. Samarbetet är ett viktigt steg för Dynamic Codes fortsatta internationella utveckling och vi ser stor potential i detta samarbete. Genom DDC och deras kanaler över hela världen, kan vårt koncept för hälsotest snabbt komma ut på nya marknader”, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code.

Marknadspotentialen för testen bedöms som stor och en global etablering kommer succesivt att inledas. Till en början kommer fokus ligga på test inom nagelsvamp, fot- och hudsvamp, laktosintolerans, anlag för övervikt, muskelanalys, könssjukdomar och bakteriell vaginos/candida. 

Om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag grundat år 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskningsbakgrund och omfattande erfarenhet av DNA-analys, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bland annat Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken för att kunna tillhandahålla flexibla och säkra hälsotester och släktskapsanalys för individer, företag och myndigheter. Dynamic Code har idag, förutom själva testen också sin egen digitala plattform som binder ihop hela vårdkedjan, vilket gör att ett testsvar kan skickas direkt till de digitala vårdgivarna MediCheck och Min Doktor som tillhandahåller behandling eller tillhandahåller e-recept på testsvaret.

Om DDC

DNA Diagnostics Center (DDC) är en av världen största företag inom DNA-test med kontor i Fairfield, Ohio och London. Sen 1995 har DDC hanterat över 10 miljoner DNA-test för släktskapsanalys, forensiska tester, hälsotester och djursläktskapsanalys i 168 länder.

Dynamic Code ingår nu samarbete med ett av världens största företag inom DNA-teknik, det amerikanska företaget DNA Diagnostics Center (DDC). Fokus ligger till en början på en Europeisk etablering och fortsätter sedan med etablering globalt.

Läs vidare »

Fotkliniker får tillgång till Dynamic Codes tester för nagel-, fot- och hudsvamp genom Fotspecialisten

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 07:00 CEST

Nagel-, hud- och fotsvamp är problem som ofta behandlas på fel sätt eftersom rätt diagnos inte ställts. Nagelsvamp går inte att med ögat att säkert skilja från andra liknande åkommor ens för en tränad läkare eller medicinska fotterapeuter. För att ställa en korrekt diagnos behöver behandlaren ett korrekt test som berättar vad anledningen bakom förändringen i nageln eller huden är.

Dynamic Code har sedan tidigare tagit fram test för både nagelsvamp och hud- och fotsvamp. Testet kan tas hemma eller på klinik och skickas sedan till det Dynamic Codes lab för analys där man med hjälp av DNA-teknik letar efter spår av eventuella svampar och sporer.

Testet säljs nu också till medicinska fotterapeuter av Carola Richardson genom Grossistföretaget Fotspecialisten. Carola, som själv är medicinsk fotterapeut, har specialiserat sig och sin verksamhet på just svampinfektioner av hud och naglar.

- Jag blev tidigt frustrerad på att medicinska fotterapeuter inte hade några verktyg för att kunna ställa rätt diagnos för att kunna sätta in korrekt behandling. Jag har också tagit emot patienter som fått felaktig behandling av läkare som inte gjort någon provtagning. säger Carola Richardson.

Det är allvarlig med tanke på att tabletterna som läkarna skriver ut för behandling av nagelsvamp är så stark att den bara får tas två gånger under en livstid. De här åkommorna är heller inte bara ett kosmetiskt problem eftersom svampen om den får sprida sig gör att kundens hud blir tunnare och skörare vilket leder till att det blir lättare att få bakterieinfektion eftersom skyddsbarriären mot mikroorganismer blir sämre, fortsätter Carola.

En fördel med DNA-test jämfört med exempelvis odling är att testet är mycket specifik och en annan fördel är att det behövs mycket lite material från patienten vilket gör provtagning både enklare och mindre smärtsam. Det också snabbt att få svaret, vilket är kritiskt då svampinfektionerna är lättare att behandla ju tidigare behandlingen sätts in.

Testerna säljs nu, som tidigare via dynamiccode.com till konsument, men nu också via Fotspecialisten till återförsäljare och fotvårdskliniker. 

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Dynamic Code har sedan tidigare tagit fram test för både nagelsvamp och hud- och fotsvamp. Testet kan tas hemma eller på klinik och skickas sedan till det Dynamic Codes lab för analys där man med hjälp av DNA-teknik letar efter spår av eventuella svampar och sporer. Testet säljs nu också till medicinska fotterapeuter av Carola Richardson genom Grossistföretaget Fotspecialisten.

Läs vidare »

Nu kan du som laktosintolerant få intyg via Dynamic Codes och MediChecks samarbete

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 07:00 CEST

Uppsvälld mage, diarré och gaser är några av de vanligaste symptomen på laktosintolerans. Men eftersom symptomen är svårtydda och även kan orsakas av andra magproblem, är det viktigt att ta reda på fakta. Dynamic Codes test för adult (vuxen) laktosintolerans är snabbt, smidigt och säkert. Du tar testet själv hemma genom att topsa insidan av kinden, skickar provet till Dynamic Codes laboratorium och hämtar ditt svar online efter några dagar.

Du får inte bara ett testsvar. Dynamic Code samarbetar också med specialistläkare på mag- och tarmproblem. Du kan alltså direkt online prata med en specialist om ditt svar och få medicinsk rådgivning.

Laktosintolerans är problematiskt för den som är drabbad. Därför kan det också vara viktigt att kunna få specialkost i exempelvis skolan. Ett muntligt läkarutlåtande om att man lider av laktosintolerans är tyvärr inte alltid tillräckligt för att få hjälp med att justera sin kost. Med Dynamic Codes test som bas kan man nu få ett intyg för laktosintolerans som utfärdas av Medichecks läkare till patienten.

- Vi är mycket glada för att våra test kan ligga till grund för att läkaren kan ge diagnos och även, i de fall det behövs, ge intyg till patienter. Vi hoppas detta skall underlätta för många så att de kan få en bättre fungerande vardag. Anne Kihlgren, VD, Dynamic Code.

Att man nu baserat på svaren från Dynamic Codes test kan ställa en diagnos utan att träffa patienten i fysiskt möte gör att patienten genom hela vårdkedjan kan hantera allt från hemmet dvs ta sitt test och sköta kontakten med vården på tid och plats som passar in i vardagen.

- Det här är ett fint exempel på ett samarbete som kompletterar befintlig vård genom nya angreppssätt. Det bidrar tydligt till att personer med laktosintolerans får en snabbare väg till att må bra, säger Thomas Ehrengren, VD, MediCheck.

Den viktigaste åtgärden vid laktosintolerans är att anpassa sin kost på rätt sätt. Ett intyg som hjälper patienterna att säkerställa att de får rätt specialkost är därför ett viktigt steg för bättre välmående för den som lider av laktosintolerans.

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

​Uppsvälld mage, diarré och gaser är några av de vanligaste symptomen på laktosintolerans. Men eftersom symptomen även kan orsakas av andra magproblem, är det viktigt att ta reda på fakta. Dynamic Codes test för adult laktosintolerans är snabbt, smidigt och säkert. Du tar testet själv hemma genom att topsa insidan av kinden, skickar provet till Dynamic Codes labb och hämtar svaret online.

Läs vidare »

Dynamic Code i nytt samarbete kring moderna hälsotest

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 13:48 CET

Med moderna hälsotest baserade på DNA-teknik och lättillgängliga onlinetjänster ges nya möjligheter att ta kontrollen över sin hälsa och bli mer delaktig i den egna vården.

Nu erbjuder fler apotek dessa test och tjänster till sina kunder genom ett nytt samarbete med Dynamic Code.

Fördelarna för dig är påtagliga. Du tar provet själv hemma, du hämtar testsvar online, där du också direkt träffar läkare och får E-recept – allt utan att behöva lämna hemmet. Du kan alltså testa först och ha med ditt testsvar vid första läkarbesöket online. Inga väntetider, mindre stress och onödig oro, snabbare och säkrare diagnoser.

”En av de stora fördelarna med våra hälsotest är att du tar testen själv hemma och får medicinsk rådgivning direkt online, när det passar dig. Genom samarbetet med Apoteket Hjärtat blir nu våra test och tjänster ännu enklare att nå för våra kunder”, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code.

Dynamic Code arbetar kontinuerligt med att utveckla nya test, ett arbete som sker i nära samarbete med forskare, digitala vårdgivare, specialistkliniker och de större apoteksbolagen. Dessa test säljs dels via de egna kanalerna men också via bland annat apotek. Företaget har nu inlett samarbete med Apotek Hjärtat för att sälja sina tester både i den fysiska butiken och deras e-handel.

”Målsättningen är att erbjuda ett batteri med säkra test inom några år och då med fokus inom flera kategorier”, avslutar Anne Kihlgren.

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter. Dynamic Code har idag förutom själva testen även en egen digital plattform som kopplar samman hela vårdkedjan för kunderna, vilket gör att ett testsvar direkt kan skickas till de digitala vårdgivarna MediCheck och Min Doktor som ger behandling eller ger e-recept utifrån testsvaret. 

​Med moderna hälsotest baserade på DNA-teknik och lättillgängliga onlinetjänster ges nya möjligheter att ta kontrollen över sin hälsa och bli mer delaktig i den egna vården.

Läs vidare »

Snabbt självtest och rådgivning från specialistläkare online minskar lidande för laktosintoleranta

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 15:40 CET

Symptomen för laktosbesvär är i regel väldigt jobbiga för den som är drabbad. Uppsvälld mage, diarré, gaser och ont i magen är några av de vanligaste. Laktosbesvär kan bli värre med tiden och det är viktigt att uppmärksamma symtomen och få hjälp att ställa en diagnos. Då kan man få behandling och börja utesluta rätt matvaror och få tillbaka en fungerande vardag.

Idag kan det ta tid att både få en diagnos och att få rätt hjälp att leva med den. Nu fördjupar Dynamic Code samarbetet med MediCheck för att kunna erbjuda säker diagnos och rådgivning från specialistläkare till våra tester för laktosintolerans. MediCheck, som erbjuder videosamtal med specialistläkare utan krav på remiss, är sedan tidigare en viktig samarbetspartner för oss på Dynamic Code. Sedan tidigare erbjuder vi testsvar, diagnos och dialog för celiaki med specialistläkare inom 6 dagar, vilket har minskat väntetiden radikalt för den drabbade.

Fördelen med våra test är att du kan testa först hemma och därefter få hjälp hos läkare i den digitala plattformen. Vi ser ett stort värde i att tillsammans med Medicheck nu kunna erbjuda specialistläkarråd för laktosintolerans säger Anne Kihlgren, vd på Dynamic Code.

Den som misstänker laktosintolerans kan enkelt beställa hem laktostestet. Testet skickas sedan till ett laboratorium för analys. När provsvaret kommer finns möjlighet att direkt prata med en specialistläkare via MediCheck. Specialistläkaren ställer diagnos och ger råd för hur patienten bör förhålla sig till laktos för att må så bra som möjligt.

För våra kunder innebär det att de snabbt och bekvämt kan få rätt hjälp direkt utan att ens lämna hemmet. Ett mycket bra vårdalternativ för att få ökad livskvalitet om man har problem med laktos, säger Thomas Ehrengren, vd på MediCheck. 

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Nu erbjuder vi specialisthjälp till våra tester för laktosintolerans. Genom vårt samarbete med specialistläkare hos MediCheck kan vi minska ovisshet och lidande och hjälper den drabbade att må så bra som möjligt.

Läs vidare »

Tillsammans med Min Doktor levererar vi hela vårdkedjan

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 15:23 CET

Beroende på besvär hamnar man hos en läkare och/eller barnmorska som utan tidsbokning hjälper till med diagnos och behandling.

Dynamic Code erbjuder självtester som du enkelt tar hemma. Det innebär att du kan ta med ditt testsvar redan vid första läkarbesöket för en snabbare och säkrare diagnos.

Från och med årsskiftet samarbetar Dynamic Code med Min Doktor och för våra gemensamma kunder innebär det här att man med ett enkelt knapptryck tar sig från testsvar till Min Doktors digitala mottagning. Beroende på besvär hamnar man hos en läkare och/eller barnmorska som utan tidsbokning hjälper till med diagnos och behandling.

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare. Sedan 2013 har Min Doktors över 100 läkare, barnmorskor och sjukgymnaster hjälpt 200 000 patienter över nätet. Tjänsten är öppen dygnet runt och både barn och vuxna kan få hjälp med ett fyrtiotal åkommor. Som patient får man i lugn och ro besvara läkarens frågor om sina symptom i ett skriftligt formulär som man skickar in med bifogade bilder vid behov. Sedan är kommunikationen igång - patienten behöver inte boka tid. I de fall Min Doktors läkare och barnmorskor behöver provsvar för att ställa diagnos, så kan de antingen skicka självtest till patienten eller remittera för provtagning eller röntgen på fysiska vårdinrättningar.

”Självtest innebär en smidigare vårdprocess för de av Min Doktors patienter som inte kan eller vill uppsöka vårdcentralen för provtagning. Är man sjuk så vill man stanna hemma i sängen. Har man besvär som är lite genanta så vill man inte heller skylta med det på den lokala vårdcentralen. Med dagens vårdköer är det också en fördel ju fler som väljer hemtest och digital vård, då de lämnar plats på vårdcentralen för dem som verkligen behöver de fysiska vårdbesöken”, säger Henrik Kangro, Medicinskt ansvarig Min Doktor.

”För Dynamic Code är samarbetet med Min Doktor mycket värdefullt då nu fler kan få del av en säker och smidig vård direkt från hemmet. Det är viktigt för oss att erbjuda meningsfulla självtest och bra verktyg för diagnos. Vi kan nu fokusera på att utveckla fler test, då vi tillsammans med Min Doktors läkare och barnmorskor hittat en bra och skalbar vårdlösning med kundens behov i centrum”, säger Anne Kihlgren, VD på Dynamic Code.

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Dynamic Code erbjuder självtester som du enkelt tar hemma. Det innebär att du kan ta med ditt testsvar redan vid första läkarbesöket för en snabbare och säkrare diagnos. Från och med årsskiftet samarbetar Dynamic Code med Min Doktor och för våra gemensamma kunder innebär det här att man med ett enkelt knapptryck tar sig från testsvar till Min Doktors digitala mottagning.

Läs vidare »

Ny DNA-teknik tillsammans med världsledande hälsoapp hjälper användarna att nå sina kost- och träningsmål

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 09:00 CET

Genom ny teknik och psykologi hjälper Lifesum sina 20 miljoner användare att hålla koll på kost och träningsrutiner utifrån användarens individuella mål, oavsett om det är att gå ned i vikt, bygga muskler eller leva ett hälsosammare och lyckligare liv. En av flera faktorer som påverkar resultatet är individens gener då kroppen reagerar olika på olika typer av fett och träningsformer

Om två personer tränar och äter exakt lika mycket så kan deras muskler, prestation och vikt utvecklas väldigt olika beroende på vilken typ av gener de bär på. Att få kunskap om sina genetiska förutsättningar är därför ett viktigt steg på vägen för att få en djupare inblick över vad som krävs för påverka livsstil och nå uppsatta mål.

Hälsoföretagen Lifesum och Dynamic Code tar nu steget in i ett strategiskt samarbete för att erbjuda sina kunder kunskap om sig själva med enkla verktyg. Bland testerna som erbjuds finns bl.a. tester som visar anlag för övervikt och klassificering av muskelegenskap.

"På Dynamic Code hjälper vi människor att få kontroll över sin egen hälsa. Med snabba och säkra testsvar och diagnoser, dramatiskt kortare vänte- och kötider minskar onödig stress och oro. Och allt sköter du från hemmet via en smartphone. Här tänker Lifesum och Dynamic Code lika. Lifesum har stor erfarenhet av att befinna sig i och förstå människors vardag och att just ge bra stöd så att människor kan fatta rätt beslut om sin hälsa på ett smidigt och enkelt sätt. Genom våra DNA-test får våra och Lifesums kunder ännu bättre kunskap om hur deras hälsa påverkas av kost och träning. Det lyfter e-hälsa till en helt ny nivå och vi ser med förväntan fram emot ett långsiktigt samarbete som börjar i Sverige med vidare sikte på Europa och Ryssland”, säger Anne Kihlgren, VD och grundare på Dynamic Code.

Kunskapen om vilka gener en person bär på ger ett försprång för personer som vill förändra sin livsstil när det gäller träning och kost. Med Lifesum kan användarna sedan agera på DNA-informationen efter sina egna förutsättningar, exempelvis genom att anpassa sin kost till intag av vissa fetter i maten eller satsa på viss typ av träning utifrån kunskapen om hur musklerna svarar på explosivitet och uthållighet. Tillsammans blir de nyttiga verktyg för ett hälsosamt liv.

–“Vi jobbar med att hitta nya och innovativa lösningar för att underlätta och förbättra användarens resa till ett hälsosammare liv. DNA-test för konsumenter är ett relativt nytt område där vi ser en stor potential för att öka förståelsen kring individens olika förutsättningar. Dynamic Code är ett spännande bolag som ligger långt fram i utvecklingen och en bra samarbetspartner för Lifesum”.

Testerna Klassificering av muskelegenskap och Anlag för övervikt kostar 399 kr och ger svar inom 5 dagar. De kan köpas via Lifesums app eller direkt via Dynamic Codes webbplats carestore.se.


Kontaktuppgifter för mer information och test ?


Presskontakt Dynamic Code

Jörgen Stock, Sälj- och marknadschef

Jorgen.stock@dynamiccode.se

073 – 914 40 03


Presskontakt Lifesum (UK)

Emma Sundin

emma@deliberate-pr.com

+44 (0)207 221 1540 /

Andrew Skinner

andrew@deliberate-pr.com

+44 (0)7792 072 453

Fakta om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Den som har koll på sina gener har också ett försprång i att förstå hur den egna kroppen reagerar på kost och träning. Det svenska bolaget Lifesum, som är ledande inom digital hälsa, erbjuder nu sina kunder DNA-baserade hälsotest från Dynamic Code. Samarbetet är ett steg i att skapa bättre förutsättningar för användarna att leva ett hälsosamt liv och nå sina mål kring kost och träning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd
  • anyfnekj.kiyihptlgjareqqn@szdyddnakkmifecczsodxme.rpseak
  • 013-465 53 21

Om Dynamic Code

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa. Vår specialkompetens är att tillämpa de senaste vetenskapliga rönen inom DNA-teknik och molekylärbiologisk forskning tillsammans med nytänkande inom logistik och kommunikation. Resultatet är tester och helt nya koncept som erbjuder snabbare och säkrare svar och diagnoser till lägre kostnader för alla inom hälso- och sjukvården.

Testerna analyseras i eget kvalitetssäkrat laboratorium, certifierat av SWEDAC, Statens Provningsanstalt. Vi har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar.
Men våra tester ska ge mer än ett korrekt svar. De ska också förkorta tiden till rätt åtgärd och behandling. Med hög metodologisk säkerhet och genom samarbeten med vårdgivare ligger därför testerna till grund för recept och medicinsk rådgivning.

Våra test med E-recept och medicinsk rådgivning online når du via hemsidan www.dynamichealthcare.se.

Adress

  • Dynamic Code
  • Westmansgatan 47
  • 582 16 LINKÖPING
  • Vår hemsida

Länkar