RFSU breddar sitt erbjudande med Dynamic Codes DNA-tester i sin webbshop

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 11:59 CET

Vården av vår hälsa är mer än en app-fråga

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 09:26 CET

Dynamic Codes DNA-test för laktosintolerans fungerar nu för alla

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 14:17 CET

Lyckad nyemission tillför Dynamic Code 33 miljoner kronor till expansion både i Sverige och internationellt

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 16:33 CET

Den 22 november stängde Dynamic Code AB sin nyemission om 30 miljoner kronor. På grund av det stora intresset från marknaden, tilläts en överteckning på 10 procent, varför Dynamic Code nu tillförs 33 miljoner kronor i nytt eget kapital. Emissionen genomfördes bl a med hjälp av Pepins Group och deras crowdfunding. Emissionen öppnades för allmänheten den 21 november och var fulltecknad ett dygn senare.

Emissionen tecknades av både befintliga ägare och nya investerare och bolaget har idag över 600 aktieägare.

Emissionen ger Dynamic Code de resurser som krävs för att accelerera takten när det gäller utvecklingen och lanseringen av diagnos- och hälsotest-lösningar till både vården och direkt till konsument.

”Vi är nu positionerade för att erbjuda såväl konsumenter som hälso- och sjukvårdens aktörer snabba och säkra diagnos- och hälsotest-lösningar, där patienter, laboratorier och vårdgivare integreras direkt online. En lösning som underlättar vardagen för såväl konsument/patient som vårdgivare”, säger VD Anne Kihlgren.

Dynamic Code har också påbörjat en internationalisering och inlett samarbete med en global internationell vårdaktör. Satsningarna på nya marknader kommer nu att öka ytterligare.
Med egen produktutveckling, tillverkning och försäljning byggd på egenutvecklad skalbar labb-, logistik- och kommunikationsplattform, är bolaget redo för internationell etablering.

”Vi har nu de resurser som krävs för att ta tillvara våra unika möjligheter och stärka organisationen även med internationell kompetens och erfarenhet inom partnerskap, E-commerce och affärsutveckling”, avslutar Anne Kihlgren.

Kort om Dynamic Code

Dynamic Code är ett HealthTech-bolag som vill revolutionera vårdens sätt att ställa diagnoser. Med en egenutvecklad logistik- och kommunikationsplattform erbjuder Dynamic Code diagnos- och hälsotest-lösningar, ofta baserade på DNA teknik, både till vården och direkt till konsument.

Läs vidare »

Dynamic Code och Oriola i nytt samarbete

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 12:51 CEST

Med hjälp av nyemission satsar nu Dynamic Code på ökad tillväxt både i Sverige och internationellt

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 13:38 CEST

Enkel lösning som kan minska spridningen av könssjukdomar bl a gonorré

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 09:58 CEST

Testa för fler könssjukdomar samtidigt i förebyggande hälsovårdsinsats och på köpet spara en halv miljard

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 13:13 CEST

Varför testar vi närmare en halv miljon svenskar varje år för enbart klamydia till en årlig kostnad på, lågt räknat, mellan 800–900 miljoner kronor? Vi vet att varje år är det en halv miljon svenskar som är oroliga för om de har klamydia eller inte, främst på grund av att klamydia är den könssjukdom som man känner till. Dessutom satsar vården på klamydia då statens ersättningsregler är ekonomiskt gynnsammare för klamydiatestning jmf med andra könssjukdomar.

”Nu finns ett säkert, enkelt och snabbt DNA-baserat självtest från Dynamic Code, som testar för fyra könssjukdomar (STI) i ett och samma test. Om detta STI-test skulle användas i dag, skulle inte bara sjukvården minska kostnaderna med över 500 miljoner kronor per år. Man skulle dessutom få tre andra könssjukdomar testade på köpet. Detta är ett nytt och modernt sätt att testa för klamydia, vilket innebär att sjukvården i Sverige inte bara testar brett för klamydia, utan också skulle göra en bred förebyggande hälsovårdsinsats genom att utan extra kostnad testa och motverka smittspridning av ytterligare tre andra könssjukdomar”, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code.

Det nya, moderna STI-testet ger inte bara svar om ev klamydia, utan också om man har någon av könssjukdomarna gonorré, mykoplasma, eller trikomonas. Mykoplasma, även kallad den okända könssjukdomen, och trikomonas är ganska okända i Sverige, men trikomonas är vanligt förekommande i flera andra delar av världen. Samtidigt vet vi att förekomsten av mykoplasma ökar i Sverige. Varför inte testa för dessa och därmed motverka onödig smittspridning? På köpet skulle vi också få kunskap om hur vanliga dessa könssjukdomar faktiskt är i Sverige.

Med detta moderna STI-test-koncept kan vi alltså redan idag, både ge en snabbare och säkrare diagnos och behandling av klamydia och samtidigt förhindra onödig spridning av andra, lika allvarliga könssjukdomar. Och detta till en betydligt lägre kostnad än vad staten idag lägger ut varje år på att enbart testa för klamydia.

”Att testa för flera könssjukdomar samtidigt är ett modernt sätt att testa för klamydia, samtidigt som man gör en förebyggande vårdinsats för folkhälsan”, avslutar Anne Kihlgren.

STI-testet är enkelt att använda. Provtagningen utförs enkelt hemma och svar kommer inom 24 timmar efter att testet mottagits på vårt kvalitetssäkrade laboratorium. De som får ett testsvar med påvisad könssjukdom erbjuds medicinsk rådgivning direkt online och kan få e-recept på rätt antibiotika inom fyra timmar. Allt utan att behöva lämna hemmet!

Fakta om könssjukdomarna klamydia, mykoplasma, gonorré och trikomonas

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige och smittar vid oskyddat sex. Mykoplasma orsakas av bakterien Mycoplasma genitalium. Mykoplasma och klamydia har många likheter, de har ofta samma symptom eller inga symptom alls. Dock skall de behandlas med olika antibiotika.

Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet.

Trikomonas är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av en parasit. Ungefär 70% av de som är infekterade med trikomonas märker inte av några symptom alls. Trikomonas är relativt sällsynt i Sverige och kan vara s. vår att diagnostisera då symptomen liknar andra vanligare könssjukdomar. Internationellt är trikomonas en vanligt förekommande könssjukdom.

Gonorré́ är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av bakterier. En obehandlad gonorréinfektion kan bland annat leda till nedsatt fertilitet hos både kvinnor och män. Det är viktigt att behandla gonorré́ så snart som möjligt för att undvika komplikationer och vidare spridning. För att kunna behandla gonorré krävs det att man gör en odling för att kunna ge rätt antibiotika. Vid positivt provsvar på gonorré erbjuds kunden därför remiss för vidare vård.

Anne Kihlgren, vd Dynamic Code anne.kihlgren@dynamiccode.se 013–4655321; 0708–191621

* Se PM; Staten kan spara en halv miljard kronor per år på bättre klamydia- och gonorrétestning – och förbättra folkhälsan! http://www.mynewsdesk.com/se/dynamiccode/pressreleases/staten-kan-spara-en-halv-miljard-kronor-per-aar-stjaerna-paa-baettre-klamydia-och-gonorretestning-och-foerbaettra-folkhaelsan-2563497?utm_campaign=send_list

Fakta om Dynamic Code

Utvecklingen går framåt och framtidens hälsovård finns redan tillgänglig genom självtester med DNA-analys. Du tar testet själv hemma, skickar det till ett kvalitetssäkrat laboratorium för analys. Inom 24 timmar kan du sedan hämta ditt svar på vår webbplats och där ges du möjlighet till medicinsk rådgivning och e-recept, inom fyra timmar.

Linköpingsföretaget Dynamic Code utvecklar självtester för såväl klamydia, mykoplasma, gonorré, trikomonas, bakteriell vaginos, svamp i underlivet (Candida), hudanalyser, HPV (livmoderhalscancer), laktos- och glutenintolerans, vinterkräksjuka, anlag för övervikt och blodfetter för att nämna några. Alla analyser utförs i det kvalitetssäkrade laboratoriet i Linköping där säkerheten är minst lika hög som i vården.

Dynamic Code har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Alla våra tester och analyser bygger på modern DNA-teknik och analyseras i eget kvalitetssäkrat laboratorium.

Företagets grundare och nyckelpersoner har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analys i rutinförfarande och metodutveckling. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Företagets hälsotest säljs främst via apotek. Företagets säte är i Linköping.

Närmare en halv miljon svenskar testar varje år för klamydia. Det är endast en liten del, 6–9 %, som är smittade vilket är bra. Men man kan, utan att veta om det, bära på någon annan könssjukdom, då de ofta inte ger några tydliga symptom, men kan ge allvarliga komplikationer och skall behandlas med olika antibiotika.

Läs vidare »

Staten kan spara en halv miljard kronor per år* på bättre klamydia- och gonorrétestning – och förbättra folkhälsan!

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:58 CEST

Används vårdens resurser rätt? Idag lägger vården, lågt räknat, mellan 800 - 900 miljoner kr per år på att bekämpa klamydia och gonorré genom bland annat gratis test och smittspårning [i]. Trots dessa åtgärder ligger klamydia på en fortsatt hög nivå och gonorré ökar, enligt Folkhälsomyndigheten.

Dynamic Code expanderar med DNA-baserade hälsotest på den europeiska marknaden

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 14:14 CEST

Målet för Dynamic Code har varit att revolutionera svensk sjukvård genom att låta kunderna testa sig hemma först och sen få digital vårdgivning vid behov utifrån testsvaret. Nu har man kommit långt i den utvecklingen och intresset för självtest med DNA-teknik växer snabbt i Sverige. Genom samarbeten på den svenska marknaden med ledande digitala vårdaktörer och de stora apotekskedjorna har man skapat en stark position och ett helt nytt sätt för kunderna att hantera sin egen vårdkedja. Under 2017 har företaget också fullt ut lanserat sina hälsotest och onlinetjänster i bland annat Danmark med goda resultat. Nu fortsätter etableringen ut i Europa tillsammans med DDC.

”På DDC såg vi direkt en potential i den plattform Dynamic Code har byggt upp för att hantera kundens hela vårdkedja från test och testsvar till läkarhjälp. Det här samarbetet ger oss nya möjligheter att utveckla vårt utbud och vår affärsmodell. , säger Connie Hallquist, VD DDC”

För Dynamic Code är det nya samarbetet en möjlighet att först expandera till den europeiska marknaden och därefter vidare till en global marknad. DDC arbetar med släktskapsanalys och DNA-baserade hälsotest i Europa, USA och Mellanöstern, både gentemot kliniker, distributörer och apotek. DDC har också ett brett produktsortiment inom DNA-teknik, som gör möjliggör ett fördjupat samarbete när det gäller exempelvis produktutveckling.

”Vi är mycket glada över detta samarbete. Vi har med våra DNA-test, vår digitala plattform med onlinetjänster som läkarbesök och recept, fått en mycket positiv respons. Nu har också DDC, ett av världens största DNA-bolag, fått upp ögonen för oss. Samarbetet är ett viktigt steg för Dynamic Codes fortsatta internationella utveckling och vi ser stor potential i detta samarbete. Genom DDC och deras kanaler över hela världen, kan vårt koncept för hälsotest snabbt komma ut på nya marknader”, säger Anne Kihlgren, VD Dynamic Code.

Marknadspotentialen för testen bedöms som stor och en global etablering kommer succesivt att inledas. Till en början kommer fokus ligga på test inom nagelsvamp, fot- och hudsvamp, laktosintolerans, anlag för övervikt, muskelanalys, könssjukdomar och bakteriell vaginos/candida. 

Om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag grundat år 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskningsbakgrund och omfattande erfarenhet av DNA-analys, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bland annat Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken för att kunna tillhandahålla flexibla och säkra hälsotester och släktskapsanalys för individer, företag och myndigheter. Dynamic Code har idag, förutom själva testen också sin egen digitala plattform som binder ihop hela vårdkedjan, vilket gör att ett testsvar kan skickas direkt till de digitala vårdgivarna MediCheck och Min Doktor som tillhandahåller behandling eller tillhandahåller e-recept på testsvaret.

Om DDC

DNA Diagnostics Center (DDC) är en av världen största företag inom DNA-test med kontor i Fairfield, Ohio och London. Sen 1995 har DDC hanterat över 10 miljoner DNA-test för släktskapsanalys, forensiska tester, hälsotester och djursläktskapsanalys i 168 länder.

Dynamic Code ingår nu samarbete med ett av världens största företag inom DNA-teknik, det amerikanska företaget DNA Diagnostics Center (DDC). Fokus ligger till en början på en Europeisk etablering och fortsätter sedan med etablering globalt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd
  • anftnefn.kwhiheilgtereten@dldyklnaxemiolccawodxue.gksepd
  • 013-465 53 21

Om Dynamic Code

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa.

Dynamic Code är ett svenskt företag som startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). Anne och Björn såg tidigt möjligheterna med den senaste DNA-tekniken och att kunna erbjuda smidiga och säkra hälso- och miljötester samt släktskapsbestämningar för såväl privatpersoner och sjukvård som för företag och myndigheter.

Vår drivkraft är att omsätta den senaste forskningen till användbara produkter för ökat välmående och bättre hälsa. Vår specialkompetens är att tillämpa de senaste vetenskapliga rönen inom DNA-teknik och molekylärbiologisk forskning tillsammans med nytänkande inom logistik och kommunikation. Resultatet är tester och helt nya koncept som erbjuder snabbare och säkrare svar och diagnoser till lägre kostnader för alla inom hälso- och sjukvården.

Testerna analyseras i eget kvalitetssäkrat laboratorium, certifierat av SWEDAC, Statens Provningsanstalt. Vi har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar.
Men våra tester ska ge mer än ett korrekt svar. De ska också förkorta tiden till rätt åtgärd och behandling. Med hög metodologisk säkerhet och genom samarbeten med vårdgivare ligger därför testerna till grund för recept och medicinsk rådgivning.

Våra test med E-recept och medicinsk rådgivning online når du via hemsidan www.dynamichealthcare.se.

Adress

  • Dynamic Code
  • Westmansgatan 47
  • 582 16 LINKÖPING
  • Vår hemsida

Länkar