Skip to main content

Förskrivare kan enkelt följa upp läkemedel som de skriver ut

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 12:55 CET

– Det kan vara svårt för den enskilde förskrivaren att se sitt eget förskrivningsmönster. Tabeller och grafer från Min förskrivning erbjuder då ett stöd, säger leg läkare Jean-Luc af Geijerstam, tf. stabschef på eHälsomyndigheten. Foto: Magnus Glans.

Nu lanserar eHälsomyndigheten en förbättrad version av Min förskrivning. E-tjänsten Min förskrivning ger förskrivaren kontroll på kvaliteten i och kostnaderna för den läkemedelsbehandling som förskrivaren ordinerat, till exempel antibiotika. Syftet är att hjälpa förskrivare och verksamheter att hitta förbättringsområden och uppnå en effektiv läkemedelsanvändning.

Användbarhet, gränssnitt och säkerhet har förbättrats i nya Min förskrivning utifrån synpunkter från de referensgrupper av förskrivare som eHälsomyndigheten har samarbetat med.

Många äldre får läkemedel som inte passar dem. Socialstyrelsens lista över olämpliga läkemedel till äldre är därför inbyggd i tjänsten Min förskrivning.

– Rätt medicin till rätt patient låter kanske som en självklarhet men det kräver uppföljning, något som kan underlättas med hjälp av vårt digitala verktyg Min förskrivning, säger leg läkare Jean-Luc af Geijerstam, tf. stabschef på eHälsomyndigheten.

eHälsomyndighetens uppdaterade tjänst ger underlag för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av läkemedelsförskrivning. Tjänsten är till för förskrivare och verksamhetschefer.

Några av nyheterna är att en längre tidsperiod visas – ett år mot tidigare tre månader – och att det går att jämföra per specialitet, verksamhetsområde, landsting och riksförskrivning.

Följa upp följsamhet

Det går exempelvis att studera förskrivningsvolymer och försäljningsvärden och jämföra med den egna arbetsplatsen. Förskrivaren kan också se i vilken utsträckning patienterna hämtar ut sina läkemedel.

– Det kan vara svårt för den enskilde förskrivaren att se sitt eget förskrivningsmönster. Tabeller och grafer från Min förskrivning erbjuder då ett stöd. De som vill göra egna diagram och fördjupade analyser kan även ta ut rådata i form av excel-filer, säger Jean-Luc af Geijerstam.

Inloggning till Min förskrivning kan göras med SITS-kort, e-legitimation och mobilt bank-id, vanligt bank-id och sms-biljett. Min förskrivning är en kostnadsfri tjänst.


För mer information kontakta:

Lars Kämpe, t.f. pressansvarig, 010-458 63 82, 076-144 40 82, lars.kampe@ehalsomyndigheten.se

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.