Skip to main content

170 kommuner deltar på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa på Kistamässan

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 09:00 CET

Den 3-4 februari arrangeras årets enda nationella mötesplats med fokus på kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Det är andra året i rad som Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa arrangeras på Kistamässan i Stockholm. Till mötesplatsen väntas dubbelt så många utställare och 60 fler kommuner än under premiäråret. I konferensprogrammet finns över 150 talare och 50 sessioner bestående av föreläsningar, paneldebatter samt workshops. Mässans höjdpunkter är bland annat guidade visningar i Telias intressanta visningsmiljöer.

MVTe 2016 arrangeras på Kistamässan den 3-4 februari och ska ge inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen, med fokus på det egna boendet och individens perspektiv. Konferensen ska även ge konkret vägledning för kommunernas fortsatta arbete inom området. Deltagaren kan bland annat ta del av 50 sessioner med talare från olika delar av landet, som kan dela med sig av sina erfarenheter, samt ta del av tjänster och produkter från ett 80-tal utställare.

Några av höjdpunkterna:
* Workshop: 6 stycken workshops utan talare! Syftet är att kommunerna delar med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer, samt diskutera och hitta bra lösningar.
* Session: Vad är egentligen e-hälsa och välfärdsteknik? På denna session får du träffa myndigheter som redogör begreppet välfärdsteknologi och vad det är.
* Seminarium: Våga prova innovationer i äldreomsorgen! Om hur kommunala testbäddar arbetar för att möjliggöra att fler efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden.
* Fördjupning: Juridik - När kommunen börjar arbeta med välfärdsteknologi i vård och omsorg behöver de juridiska frågorna också vara en del av det arbetet.
* Mässan: Telia bygger upp fyra olika visningsmiljöer, där besökarna får möjlighet att se hur man på ett konkret sätt kan arbeta med och utveckla välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg.


Konferensen arrangeras av SKL, Västerås Stad och VINNOVA i samarbete med Vårdförbundet, Kommunal, IT & Telekomföretagen, Svensk Sjuksköterskeförening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Swedish Medtech och Vision. För det praktiska genomförandet av Mötesplats Välfärdsteknologi & e-hälsa ansvarar Easyfairs.


För mer information besök www.mvte.se eller kontakta:
Maria Gill, Myndigheten för delaktighet, maria.gill@mfd.se, 08-600 84 40
Rosanna Zalbo Lundgren, projektledare, rosanna.lundgren@easyfairs.com, 08-506 650 63
Marika Metsola Renström, pressansvarig Kistamässan, marika.renstrom@artexis.com, 08-506 650 35


Om MVTe
Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa gick av stapeln för första gången 2015 och arrangerades av Västerås stad, SKL och VINNOVA. Det var en uppskattad och efterlängtad arena för kommunal vård och omsorg. Tidigare hade Sveriges kommuner saknat en arena för kunskap och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Befintliga mässor och konferenser fokuserar på landstings- och sjukvårdsfrågor. Nu var det dags att lyfta fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst. MVTe ska ge inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet. Konferensen ska även ge konkret vägledning för kommunernas fortsatta arbete inom området. 

Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 8 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna, Kistamässan och Malmömässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige. På Easyfairs mässor får du möjligheten att besöka framtiden. Läs mer om Easyfairs.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy