Skip to main content

Individens vilkor i fokus på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa.

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 07:00 CET

Temat för årets konferens är ”Individens vilkor” och fokuserar på individens eget självbestämmande.

För fjärde året i rad arrangeras MVTe 2018 på Kistamässan den 23-24 januari.

Temat för årets konferens är ”Individens vilkor” och fokuserar på individens eget självbestämmande. Idag ifrågasätter vi inte längre en digital utveckling inom vården och omsorgen. Vi ser snarare att utvecklingen är nödvändig för att kunna erbjuda en framtida välfärd av fortsatt god kvalitet och att den behöver ske i samspel med de som nyttjar tjänsterna.

Vi inleder dagarna med att Madeleine Harby Samuelsson, stadssekreterare åt stadsråd Åsa Regnér, kommer att prata om regeringens arbete inom e-hälsa och välfärdsteknik och hur vi tillsammans når Vision e-hälsa 2025 och blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Därefter startar Roger Molin, SKL morgonens första samtal med sitt tydliga budskap att offentlig sektor står inför större utmaningar än på väldigt många år och att man radikalt måste effektivisera och arbeta smartare. Ett budskap som också är grunden för det samtal som förs på scenen med Dagny Carlsson, senior och bloggare samt Carl-Martin Langnér, kommundirektör Karlskrona.

Syftet med konferensen är att ge kommuner energi och kunskap att fortsätta arbetet med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Konferensen har visat att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete i allt fler kommuner som leder till permanent verksamhetsutveckling.

Deltagaren kan bland annat ta del av 60 sessioner med 120 talare från olika delar av landet, som kan dela med sig av sina erfarenheter, samt ta del av tjänster och produkter från över 70 utställande företag.

Några av höjdpunkterna:

* Workshop: 7 stycken workshops. Syftet är att kommunerna delar med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer, samt diskutera och hitta bra lösningar.

* Seminarium i konferensprogrammet att hålla koll på:

”Vad gör vi egentligen?” – I ett gemensamt seminarium presenterar några av våra myndigheterna vilket stöd kommuner kan få i sitt arbete med välfärdsteknik.

”Livslångt lärande i ett interaktionssamhälle” – Carl Heath gläntar på dörren till framtiden.

* Mässan:

70 utställande företag presenterar de senaste lösningarna inom välfärdsteknologi och e-hälsa samt en rad kortare seminarium på mässans scen.

Konferensen arrangeras av SKL, Västerås Stad och Myndigheten för delaktighet i samarbete med Vårdförbundet, Kommunal, IT & Telekomföretagen, Svensk Sjuksköterskeförening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Swedish Medtech och Vision. För det praktiska genomförandet av Mötesplats Välfärdsteknologi & e-hälsa ansvarar Easyfairs.

För mer information besök www.mvte.se eller kontakta:

Pernilla Hörnfeldt, projektledare Easyfairs, pernilla.hornfeldt@easyfairs.com, 08 506 650 93

Linnea Norrvik, programansvarig, Västerås stad linnea.norrvik@vasteras.se 021-398648

Om MVTe

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa gick av stapeln för första gången 2015 och arrangerades av Västerås stad och SKL. Det var en uppskattad och efterlängtad arena för kommunal vård och omsorg. Tidigare hade Sveriges kommuner saknat en arena för kunskap och erfarenhetsutbyte om kommunal välfärdsteknologi och e-hälsa. Befintliga mässor och konferenser fokuserar på landstings- och sjukvårdsfrågor. Nu var det dags att lyfta fram behoven av frågorna kring modern teknik i kommunal vård, omsorg och socialtjänst. MVTe ska ge inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet. Konferensen ska även ge konkret vägledning för kommunernas fortsatta arbete inom området. Läs mer www.mvte.se

Om Artexis Easyfairs
I linje med sin mission ”Visit the future” gör Artexis Easyfairs det möjligt för intressenter att besöka framtiden genom att skapa spännande mötesplatser som uppfyller deras behov och presenterar lösningar i bästa tänkbara format.

Easyfairs arrangerar idag 200 mässor i 19 länder (Algeriet, Belgien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Finland, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike,). 

Artexis driver elva mässanläggningar i Benelux-länderna, Tyskland och Norden (Gent, Antwerpen, två anläggningar i Namur, Mechelen-Bryssel Nord, Mons, Hardenberg, Gorinchem, Venray, Kistamässan i Stockholm och Malmömässan i Malmö).

Under räkenskapsåret 2016–2017 sysselsätter koncernen över 700 personer och beräknas omsätta 167 miljoner Euro.

För mer information, besök vår hemsida www.easyfairs.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.