Skip to main content

Ebab Installationsteknik växer med sin ISO-certifiering

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 06:15 CET

Charlotte Burmester, vd på Ebab Installationsteknik AB.

Som ett led att stärka bolaget och attrahera nya kunder, skapas tydligare rutiner, processer och mål genom sin nya ISO-certifiering för ledningssystemet kvalitet och miljö.

Under våren 2016 togs beslutet att genomföra en ISO-certifiering av ledningssystemet för kvalitet och miljö – ett ambitiöst mål som med gemensamma krafter lyckades. I koncernen finns redan stor kompetens där en tidigare certifiering genomfördes 2013, för Ebab i Stockholm AB.

Charlotte Burmester, vd på Ebab Installationsteknik AB säger: - Vår ISO-certifiering betyder mycket för oss. Vi växer kraftigt och anser att en certifiering hjälper oss bättre nå våra mål. Genom detta system kan vi förbättra servicen till våra kunder, bättre integrera miljöarbetet och även leverera i enlighet till den hållbarhetspolicy som koncernen just antagit. Och, vi får ett starkt verktyg som skapar bättre tydlighet i våra rutiner och processer.

-Vi vill attrahera nya kunder och vet att det är ett krav från många av dem. Certifieringen öppnar nya dörrar inte minst till den offentliga sektorn. Dessutom uppskattar medarbetare ordning och reda i komplexa processer, avslutar Charlotte Burmester.

Ebab Installationsteknik AB är ett av bolagen inom Ebab-koncernen. De erbjuder lösningar för ett energisnålt och optimalt inomhusklimat och installationsledning av avancerade fastighetsinstallationer. Dessutom verktyg för effektiv drift och förvaltning för att hjälpa sina kunder öka värdet på sitt fastighetsbestånd.

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta.
Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer.

Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.