Skip to main content

​Ebab leder utvecklingen av 137 nya seniorbostäder med trygghetskoncept

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 10:21 CET

I ett utmärkt läge i Liseberg Älvsjö, 10 minuter från Gullmarsplan och i närheten till Årstafältet, utvecklas nu ytterligare seniorbostäder i hyresrättsform. Bostäderna kommer utgöra en del av Blomsterfondens trygghetskoncept för äldre. Fastighets- och projektutvecklaren Ebab har tillsammans med Blomsterfonden utvecklat moderna seniorbostäder och inleder nu byggnationen.

Projektet omfattar 137 hyreslägenheter som seniorbostäder i Blomsterfondens trygghetskoncept för äldre. Konceptet innebär att man erbjuder en sammanhållen omsorgsprocess som utgår från den äldres individuella behov och önskemål. Det ska vara möjligt att flytta in i ett seniorboende och sedan kunna välja anpassade tjänster för att får en värdig omsorg.

Första inflyttning beräknas ske runt årsskiftet 2016/17 och projektet är en viktig del i Blomsterfondens långsiktiga satsning att bygga fler bostäder för äldre.

Nu uppförs fem punkthus på sex till nio våningar som ligger i anslutning till Blomsterfondens befintliga seniorboenden i Liseberg, Älvsjö.

Thomas Järlö, ansvarig affärsutvecklare på Ebab Fastighetsutveckling;

-Det är otroligt roligt att få fortsätta utveckla projekt för Blomsterfonden. Målgruppen seniorer utvecklas ständigt vilket innebär att vi behöver möta upp nya generationers förväntningar på sitt boende. I projektet tittar vi särskilt på hur vi ökar tryggheten för de äldre. Det är självklart att moderna seniorbostäder är hållbara, funktionella och fungerar för kommande generationer.

Den 1 februari 2016 kl. 13.00 tas ett första spadtag för Blomsterfondens seniorbostäder i Liseberg, Älvsjö. Stockholms Stadsbyggnads- och kulturråd Roger Mogert (S) kommer tillsammans med Blomsterfondens Ordförande Lennart Francke och VD Ulf Thörnevik att inviga bygget.

För mer information kontakta gärna:

Thomas Järlö, Fastighetsutvecklare, Ebab Fastighetsutveckling AB, tel 070-834 30 79, thomas.jarlo@ebab.se
Lennart Berg, VD, Ebab Fastighetsutveckling AB, tel 070-604 20 14, lennart.berg@ebab.se
Karin Giertta, Marknads- och kommunikationsansvarig, Ebab AB, tel. 072-200 11 23, karin.giertta@ebab.se

Om Ebab

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta. Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och har ca 160 medarbetare.