Skip to main content

Staffan Tilly fortsätter sin karriär i vårt bostadsutvecklingsbolag Patriam

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 07:00 CEST

Ebabs bostadsutvecklingsbolag Patriam fortsätter sina satsningar. I stark expansionstakt förstärker bolaget sitt erbjudande mot marknaden med rekryteringen av den erfarne projektutvecklaren Staffan Tilly.

Patriams affärsidé är att erbjuda en helt ny typ av exklusiva och hållbara bostäder i Storstockholm. Planen är att från år 2020 producera minst 300 egeninitierade lägenheter per år till ett värde av närmare 1,5 miljarder svenska kronor. Därför har man nu rekryterat den erfarne Staffan Tilly till rollen som projektutvecklare.

– Ett lyckat projekt kräver en skicklig utvecklare som driver och utformar projekten tillsammans med arkitekt, marknad, försäljning och övriga konsulter. Det är en avgörande funktion när det gäller att skapa sofistikerade och tidlösa boenden för medvetna bostadsköpare. Staffan Tilly har det vi behöver. Han har ett öga för kvalitet och gestaltning och har dessutom lång erfarenhet. Staffan kommer att bli en utmärkt samordnare av våra framtida projekt, säger Andreas Holmberg, VD på Patriam.

Staffan Tilly har under sju år arbetat på Ebab Fastighetsutveckling. Han arbetade där med projekt i tidiga skeden och utveckling av bostäder. Innan dess arbetade han, under 13 år, med bostadsutveckling, kommersiella fastigheter och i olika stabsfunktioner på JM.

– Patriam har en intressant syn på framtidens bostäder och självklart hoppas jag kunna bidra till företagets fortsatta framgångar, säger Staffan Tilly.

Staffan Tilly tillträder sin tjänst 1 maj 2016.

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta.
Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 225 personer.

Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.