Skip to main content

Akustik/ljudnivå och verkningsgrad

Nyhet   •   Nov 30, 2016 08:27 CET

Ljud från fläktar är något som både kan irritera, engagera och leda till nya forskningssatsningar och tekniska innovationer. De fläktar som idag installeras i olika typer av kylanläggningar är betydligt tystare än för femton år sedan. Ändå finns det mycket kvar att göra. ebm-papst bedriver mycket forskning för att bidra till utvecklingen av tystare fläktar.

En annan utmaning är att få ut en så hög verkningsgrad som möjligt från en fläkt i en viss applikation samtidigt som energiförbrukningen och ljudnivåerna blir så låga som möjligt. ebm-papst har alltid haft ett nära samarbete med olika forskningsinstitut för att på bästa möjliga sätt ta tillvara den expertkunskap som finns inom aerodynamik och även akustik. Forskningen har haft särskilt stor betydelse för vår utveckling av fläktblad med helt nya aerodynamiska egenskaper.

Läs mer i våra artiklar samt om våra lyckade installationer med EC-fläktar som inte bara gett våra kunder en minskad energiförbrukning utan även en lägre ljudnivå.