Skip to main content

ebm-papst ska fortsätta att vara en föregångare när det gäller energieffektivitet

Nyhet   •   Mar 13, 2018 08:43 CET

Thomas Borst, verkställande direktör för försäljning och marknadsföring på koncernnivå hos ebm-papst. Foto: ebm-papst

2017 var ett år då ebm-papst fortsatte att öka försäljningen, erövrade nya marknadsandelar och lanserade många nya produkter. Under året invigdes också ett nytt logistikcenter i Hollenbach. Thomas Borst, verkställande direktör för försäljning och marknadsföring på koncernnivå hos ebm-papst, blickar tillbaka på det senaste verksamhetsåret och understryker vikten av att fortsätta utvecklingen av energieffektiva produkter. Han betonar också att kundservicen stått i fokus för koncernens satsningar under året. ”En av våra nyckelfrågor förra året var att ytterligare utveckla och förbättra kundservicen. Vårt nya logistikcenter i Hollenbach är ett led i denna strategi. Koncernens tillväxt leder till kraftigt ökade leveransvolymer och med det nya logistikcentret kan vi garantera våra kunder en fortsatt hög servicenivå. Leveranserna ska vara snabba, förpackningarna perfekta och transporterna säkra”.

Att det nya logistikcentret är extremt energieffektivt menar Thomas Borst illustrerar hur viktigt det är att ständigt arbeta vidare med utvecklingen av allt mer energibesparande lösningar. ”Det nya centret understiger energikraven för nya byggnader med 80 procent och att vi lyckats med det visar att vi vill vara en föregångare när det gäller energieffektivitet. Vi kan också konstatera att energifrågorna har mycket hög prioritet i många länder och det gäller både hos våra kunder och på myndighetsnivå. Den tekniska utvecklingen går också fort och det gäller inte bara i Europa utan även i USA och i Asien. I Kina har exempelvis fokus flyttats från en kvantitativ syn på tillväxten till krav på en kvalitativ utveckling inom industrin”.

Thomas Borst menar också att ebm-papst välkomnar de nya krav som kommer att ställas i framtida EU-direktiv. ”Vi stödjer de tuffare krav som ställs på energieffektivitet och även den utveckling som sker mot nya direktiv och lagar. För att uppnå de mål som ställts upp i Parisavtalet behövs produkter och lösningar som är energieffektivare än idag. Kraven måste också ställas ända ner på komponentnivå för att de lösningar som sätts samman ska motsvara nya och strängare energikrav. Därför välkomnar vi nästa steg i EU-direktivet om energirelaterade produkter. Strängare direktiv har en positiv pådrivande effekt både på investeringsviljan och utvecklingen av innovativa energieffektiva produkter. Vår övertygelse är att nya lagkrav främjar betydande tekniska framsteg och det fungerar också som en viktig drivkraft för ebm-papst”.