Skip to main content

”Fläktbladens geometri har stor betydelse för både verkningsgrad och ljudnivå”

Nyhet   •   Nov 15, 2016 07:43 CET

Dr. Bruno Lindl som är ansvarig för all forskning och utveckling inom ebm-papst ger i en intervju sin syn på teknikutvecklingen och faktorer som bland annat påverkar fläktars verkningsgrad och ljudnivå.

Vilken betydelse har teknikutvecklingen?
En ökad kunskap om geometrins betydelse och utnyttjandet av möjligheterna till fläktstyrning har mycket stor betydelse för att reducera såväl energiförbrukningen som fläktarnas ljudnivåer. Utmaningen är att få ut en så hög verkningsgrad som möjligt från en fläkt i en viss applikation samtidigt som energiförbrukningen och ljudnivåerna blir så låga som möjligt. För att lyckas med detta krävs det en optimal geometri hos bland annat fläktbladen och även inloppskonan. ebm-papst har alltid haft ett nära samarbete med olika forskningsinstitut för att på bästa möjliga sätt ta tillvara den expertkunskap som finns inom aerodynamik och även akustik. Forskningen har haft särskilt stor betydelse för vår utveckling av fläktblad med helt nya aerodynamiska egenskaper.

Omskakande innovationer – vad menas med det?
Ibland händer det att forskning och tekniska utvecklingssatsningar leder till stora tekniksprång och helt nya tekniska lösningar som leder till dramatiska förändringar på marknaden. Ett exempel är övergången från att lagra information på disketter till optisk lagring på CD-skivor. Nästa tekniksprång blev övergången från CD till lagring på flashminnen. Detta kallar jag omskakande innovationer då det är helt ny teknik som utvecklats och som leder till stora förändringar och många gånger också stora förbättringar och fördelar för användarna.

Är det troligt att vi får se omskakande innovationer inom fläkt- och motorområdet i framtiden?
Inom exempelvis fläktområdet har ebm-papst under de senaste åren presenterat ett antal viktiga och branschunika nyheter. Teknikutvecklingen fortsätter givetvis men jag tror inte att vi kommer att få se så stora nyheter att vi kan kalla dem omskakande innovationer. Områden som vår forskning och utveckling kommer att ha fokus på är att ytterligare öka fläktarnas verkningsgrad samt att reducera energiförbrukningen och ljudnivåerna. Sedan tror jag att vi få se en intressant utveckling när det gäller möjligheterna till fläktstyrning och integration av fläktlösningar med övergripande nätverk. IoT, Internet oft Things, är också ett område med stor framtidspotential.

Kommer vi att få se en ökad integration mot centrala system?
Ett allt större innehåll av intelligent elektronik och möjligheter till anslutning till övergripande nätverk av allt från torktumlare till värmepumpar och kylanläggningar kommer att leda till att vi i framtiden får se allt mer uppkopplade lokala lösningar. Det finns också stora fördelar med det. Nya möjligheter öppnas till behovsbaserat effektuttag, driftövervakning och planering av serviceinsatser. Jag tror också att denna utveckling kommer att leda till att vi får se nya affärsmodeller utvecklas.

Vilken betydelse kommer ebm-papst förvärv av företaget IKOR i Spanien att få för utvecklingen av nya elektronik- och systemlösningar?
Ett av de främsta skälen till förvärvet var möjligheten att utnyttja fördelarna med en storskalig global elektronikproduktion. Nu kan vi i ännu större utsträckning förse våra kunder med lokalt producerad elektronik på olika platser i världen enligt vår strategi att ”producera på våra marknader för våra marknader”. IKOR har även teknisk expertis inom viktiga områden som kommer att få stor betydelse i vårt övergripande utvecklingsarbete.

Du är mycket aktiv i arbetet med att starta ett institut för elmotorer. Vad är status?
Forskning inom elektromagnetism och elektronik är viktigt för oss eftersom det har stor betydelse för våra möjligheter att utveckla tekniken både för att styra och kontrollera motordriften. Det gör att vi ständigt kan utveckla exempelvis fläktlösningar så att de blir ännu effektivare än idag. Ett viktigt mål är också att stötta de lokala universiteten och högskolorna. I november 2015 träffade vi en överenskommelse med universitetet i Heilbronn och utbildningsdepartementet i delstaten Baden-Württemberg om det planerade institutet. Institutet kommer att etableras i Künzelsau och kommer att ha utrymmen för laboratorier, utbildningar och även kontor för gästforskare. Planeringsarbetet har kommit långt och ebm-papst kommer också att sponsra en arkitekttävling som ska ge oss olika förslag för utformningen av institutets undervisningslokaler och andra utrymmen.

Inom vilka områden kommer institutet att främst bedriva forskningsarbete?
Det är några områden som står i fokus. Ett område är de elektromagnetiska och mekaniska effekter hos elmotorer som kan uppstå under vissa förhållanden. Även konstruktion och design ingår i det forskningsområdet. Ett annat prioriterat område är kontroll och styrning. Här blir det fokus på bland annat inbyggda system och möjligheterna till integration med omgivande och övergripande system. Ett tredje område som också har hög prioritet handlar om tekniska och ekonomiska aspekter på industriell tillverkning av elmotorer. Vi ser det som viktigt att studenterna får industrirelaterad utbildning och i denna del blir det också mycket praktisk träning i verklig produktionsmiljö. En annan verksamhet inom institutet blir de möjligheter som kommer att erbjudas företag att bedriva tillämpad forskning.