Skip to main content

HyBlade sätter en ny standard för axialfläktar

Nyhet   •   Mar 23, 2016 09:55 CET

Väldigt tysta, mycket hög verkningsgrad och låg vikt - Med HyBlade sätter ebm-papst en ny standard för stora axialfläktar! Fläktbladens innovativa hybridkonstruktion och kombinationen av aluminium samt glasfiberförstärkt plast ger HyBlade överlägsna egenskaper jämfört med många andra fläktar på marknaden. Fläktbladens aerodynamiska utformning ger exempelvis en betydligt lägre ljudnivå och en avsevärt högre effekt jämfört med konventionella fläktblad. 

Ett stort utvecklingssteg med imponerande resultat
De många fördelarna med ebm-papst stora axialfläktar är egentligen inget nytt i applikationer där det ställs högra krav på effektiv kylning och bra inomhusklimat. När allt kommer omkring har ebm-papst en ledande marknadsposition som bygger på att axialfläktarna erbjuder högsta kvalitet och bästa prestanda. Ständigt stigande applikationskrav gör dock att vi aldrig får stanna av i våra utvecklingssatsningar för att göra fläktarna ännu effektivare. Utvecklingen bedrivs med målsättningen att ständigt optimera luftflödet samtidigt som ljudnivån ska bli så låg som möjligt. Dessutom sätter ebm-papst utvecklingsavdelningar egna mål avseende fläktarnas verkningsgrad, korrosionsskydd, vikt samt även när det gäller att effektivisera tillverkningen för att ständigt minska dess miljöpåverkan. Detta är också anledningen till att ebm-papst aldrig nöjer sig med att vare sig göra små kosmetiska förändringar i produktprogrammet eller mindre standardmässiga förbättringar. Det gäller exempelvis HyBlade som innebär ett mycket stort utvecklingssteg framåt. Resultatet är imponerande och HyBlade sätter i många avseenden en ny nivå och standard för axialfläktar och fläktsektorn i stort.

HyBlade fördelar:

 • Låg vikt 
 • Högeffektiva fläktblad
 • Drastisk sänkning av ljudnivån 
 • Kraftigt ökad verkningsgrad 
 • Miljövänlig tillverkning 
 • Finns både med AC- och EC-motorer

 • Läs mer:
  • Kombinerar materialfördelar med GreenTech EC-teknologi
  • Många faktorer talar för HyBlade
  • Tuffast möjliga testförhållanden 
  • Många kombinationsmöjligheter