Skip to main content

Med EC-lågenergifläktar slapp stor bostadsrättsförening både störande ljud och onödiga renoveringskostnader

Nyhet   •   Dec 03, 2015 07:13 CET

Skintebodalens bostadsrättsförening ligger ca 1,5 mil söder om centrala Göteborg på gränsen till Hallands län, med bara några hundra meter till havet. Föreningens fastighetsbestånd består av 47 byggnader som uppfördes under åren 1974-1976 och Skintebodalen är med 320 lägenheter och en boyta på drygt 23 000 kvadratmeter en av de största bostadsrättsföreningarna i Sverige. Föreningen har en mycket välordnad förvaltning och en hög boendestandard. För några år sedan höjdes standarden ytterligare en nivå samtidigt som energikostnaderna sänktes. Detta blev följden av att 47 äldre takfläktar ersattes med lika många EC-lågenergifläktar från ebm-papst.

Det var 2009 som föreningen beslutade att ersätta takoriginalfläktarna från mitten av 70-talet med nya fläktar. En viktig anledning var en störande ljudnivå från de äldre fläktarna men önskemål fanns också om att få minskade drifts- och energikostnader. För att få ned ljudnivån gjordes först ett försök att köra de gamla fläktarna på halvfart. Det störande ljudet sjönk marginellt men samtidigt kom klagomål från de boende på dålig ventilation. Beslut togs då om att totalrenovera ventilationssystemet.

Föreningens målsättning var att flytta ner fläktsystemet och installera nya fläktar på fastigheternas vindar. Allt för att slippa de tidigare problemen med störande ljud. Föreningen var övertygad om att det krävdes en sådan omfattande ombyggnation, men företaget ISAB Ventilation i Göteborg visade på en helt annan lösning. Genom att välja EC-lågenergifläktar från ebm-papst skulle det vara möjligt att montera tysta takfläktar, och för föreningen skulle denna lösning innebära kraftigt reducerade renoveringskostnader.

Föreningen stod alltså inför två alternativ. Ett antal installationsföretag lämnade anbud som innebar demontering av befintliga fläktar och montering av boxfläktar på vindarna. En konsekvens av det alternativet var att takgenomföringar skulle rivas, att nya hål för takgenomföringar måste tas upp samt att ett stort antal takluckor flyttas. ISAB Ventilation var det enda företaget som visade på en enklare och betydligt mer ekonomisk lösning; att spara befintliga takgenomföringar samt takluckor och montera ebm-papst EC-lågenergifläktar typ MXRC35M-1740 tryckstyrda med utetemperaturkompensering.

Tänker utanför den traditionella boxen
Patrik Brandt, VD på ISAB Ventilation berättar att ett av företagets kompetensområden är fläktbyten.
- Behovet att byta ut gamla fläktar mot nya och mer energisnåla är stort idag och det finns många möjligheter att med en modernisering både sänka driftskostnaderna och förbättra inomhusklimatet. Samtidigt är det viktigt ett inför ett beslut om en renovering verkligen se över olika alternativ. Vi på ISAB ventilation brukar säga att det gäller att ”tänka utanför den traditionella boxen”, att se möjligheterna i lite annorlunda lösningar. Precis så gjorde vi i Skintebodalen och för föreningen har det inneburit stora besparingar.

För Skintebodalens medlemmar är det givetvis en stor fördel att renoveringen kunde ske till betydligt lägre kostnader jämfört med de omfattande ombyggnationer som en nedflyttning av fläktar på vindarna hade inneburit. Patrik Brandt menar också att de boendes behov alltid ingår i totalbilden när ISAB Ventilation skissar på förslag till moderniseringar av ventilationssystem.
- Vi har som ambition att även omfattande moderniseringar ska kunna ske under drift och när de boende bor kvar i sina lägenheter utan att utsättas för onödiga störningar. Så resonerade vi även i projektet hos Skintebodalen och givetvis är det då också viktigt att vi väljer fläktar som gör att vårt renoveringsarbete förenklas. Vi har valt ebm-papst fläktar i många projekt de senaste åren och en anledning är att vi söker vad som närmast kan liknas vid ett partnerskap med både våra leverantörer och slutkunder. Vi får ett bra stöd från ebm-papst som är proffs på ventilationsfläktar och som kan ge oss bra råd vid besök ute på projektplatserna. När det gäller modernisering av fläktar är det också betydelsefullt att ebm-papst fläktar håller hög kvalitet och är enkla att installera.

Är fläktarna verkligen igång?
Försäljningsingenjör Peter Hammer på ebm-papst lokalkontor i Göteborg är specialist på ventilationsfläktar. Peter berättar att många medlemmar i Skintebodalens bostadsrättsförening säkert har fått en annan uppfattning om takfläktar när det gäller ljudnivå.
- Vid ett besök i samband med en uppföljning en tid efter installationen stod jag två meter från en av fläktarna utan att kunna uppfatta om den var igång. Innan föreningen tog beslut om ISAB Ventilations lösning gav vi också en garanti för att det inte skulle uppstå något störande fläktljud varken utomhus eller inne i lägenheterna. Det löftet har vi verkligen levt upp till och extra glädjande är att våra fläktar också hjälpt föreningen att kraftigt reducera drifts- och energikostnaderna, avslutar Peter Hammer.