Skip to main content

Stort intresse för ebm-papst digitala lösningar och nya varumärket GreenIntelligence på ISH i Frankfurt

Nyhet   •   Apr 03, 2019 09:29 CEST

Foto: ebm-papst

Som världens största mässa inom energi, VVS och förnyelsebar energi är ISH i Frankfurt en självklar mötesplats för många företag. När ISH arrangerades den 11-15 mars förstärktes trenden att mässan lockar allt fler internationella utställare och besökare. Mer än 60 procent av totalt 2.532 utställare kom från andra länder än Tyskland och av de drygt 190 000 besökarna var det nästan 48 procent som kom från andra länder. De länder som förutom Tyskland dominerade bland besökarna var Kina, Italien, Nederländerna, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Polen, Belgien, Österrike och Tjeckien.

Att mässan i allt större utsträckning blir en global angelägenhet förklarade mässarrangören med att det finns ett växande intresse för globala miljömål och att detta också ökar behovet för företag att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter. En stark tekniktrend på årets ISH var det stora antalet digitala lösningar och produkter som integrerade i intelligenta system kan bidra till ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. ”Digitala produkter löser problem som analog teknik inte klarar av”, var ett av ebm-papst budskap i företagets monter och intresset var också stort för bland annat de digitala lösningar som ebm-papst presenterade. Innan mässan hade ebm-papst informerat om att en av nyheterna skulle vara att gasfläktarna i serien RadiMix nu kan integreras i digitala värmekoncept via bussgränssnittet LIN. Möjligheten att integrera gasfläktarna i värmesystem öppnar nya möjligheter till ett förenklat och förebyggande underhåll.

Snabb utveckling mot digitalisering och intelligenta fläktlösningar
Denna kommunikationsmöjlighet illustrerar det som ebm-papst vill erbjuda under det nya varumärket GreenIntelligence som också presenterades i montern. GreenIntelligence signalerar ebm-papst starka stark framtidsambition inom digitalisering och intelligenta fläktlösningar. GreenTech har under de senaste tio åren varit en viktig symbol för de satsningar ebm-papst gör för att uppnå en miljövänlig produktion och även produkter som minskar miljöpåverkan. Det arbetet fortsätter men ebm-papst har samtidigt tagit det ett steg längre och ytterligare höjt ambitionsnivån.

GreenIntelligence kan liknas vid GreenTech plus inom digitalisering. Det nya varumärket visar att en produkt från ebm-papst innehåller nätverksbaserad EC-teknologi vilket skapar stora mervärden för kunderna. Ett exempel är att möjligheterna till integration med nätverk blir betydligt fler. Viktiga data blir på så sätt tillgängliga och användbara oavsett var användaren befinner sig. På detta sätt skapas viktiga mervärden när digitala produkter kan lösa problem på ett sätt som inte är möjligt med analog teknik.

ebm-papst höll i välbesökta föreläsningar
En annan nyhet i ebm-papst monter var också en ny version av centrifugalfläkten RadiPac som klarar så höga tryck som 2 500 pascal. Detta har blivit möjligt genom aerodynamiska optimeringar som ger högre fläkthastigheter och därmed också högre tryck. Ett par exempel på applikationer där det ställs krav på höga tryck är i komplexa och stora ventilationssystem och i luftkanaler med begränsade tvärsnitt som måste anpassas för små utrymmen.

Under mässdagarna arrangerades också många föreläsningar och seminarier. Experter från ebm-papst ansvarade för två välbesökte föreläsningar. En av dessa var på temat ”Lösningar för att undvika vibrationer orsakade av resonans”. När en fläkt installeras uppstår alltid en specifik strukturell resonansfrekvens som orsakar vibrationer, men dessa ligger som regel på en acceptabel nivå som inte skadar en fläkt. Sedan finns det faktorer som leder till oönskade vibrationer vilket kan leda till fläktskador och åhörarna fick flera exempel på hur sådana vibrationer kan undvikas. "Tysta och effektiva fläktlösningar för bostadsventilation" var rubriken på den andra föreläsningen där ebm-papst representant bl a berättade om fördelarna med fläktstyrning och de möjligheter som idag finns att få en energieffektiv och behaglig bostadsventilation.