Skip to main content

AxiCool – fläktar utvecklade för krävande kylapplikationer

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 08:15 CET

ebm-papst har under många år bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram fläktlösningar anpassade för kraven i olika kylapplikationer. Ett område där det finns en betydande potential till energioptimering är i kyl- och frysdiskar. Det finns många fall där ebm-papst visar hur rätt kombination av motorer och fläktar kan reducera energiförbrukningen med upp till 70 %. Ett annat aktuellt område med stor potential till energibesparingar är kylrum och andra kylapplikationer inom exempelvis livsmedelsindustrin. Fläktarna i ebm-papst AxiCool-serie har utvecklats för de specifika krav och behov som finns inom detta område. Här handlar det om mycket mer än att fläktlösningar ska vara energieffektiva. Fläktarna har också stor betydelse för hygien och bibehållen livsmedelskvalitet. 

Snabb och enkel installation med Plug-and-play

ebm-papst filosofi är att det ska vara enkelt att installera även en avancerad fläktlösning. Fläktarna utvecklas därför enligt principen ”Plug-and-play”. En fläktinstallation kan knappast bli enklare och så är också fallet med AxiCool. Ingen tid behöver läggas på att göra tidskrävande anpassningar och speciallösningar. AxiCool monteras snabbt med endast fyra skruvar och även de elektriska anslutningarna är enkla och går snabbt. 

Hög verkningsgrad som överträffar ErP 2015

Det så kallade Ekodesigndirektivet ErP 2015 trädde i kraft i augusti 2015 och innebär en ytterligare skärpning av kraven på fläktars verkningsgrad jämfört med ErP 2013. ebm-papst program med EC-fläktar uppfyllde eller överträffade kraven i direktiven långt innan de trädde i kraft. För våra kunder innebär det att man i flera år haft möjlighet att kraftigt minska energi- och driftskostnaderna i exempelvis kylrum. Med AxiCool blir dessa möjligheter ännu större och jämfört med fläktar försedda med AC-motorer kan effektförbrukningen reduceras med upp till 25 %. Dessutom gör tillgången till avancerad fläktstyrning att effekten enkelt kan anpassas till det aktuella kylbehovet. Att både kyl- och upptiningscyklerna kan optimeras har också stor betydelse för att reducera energikostnaderna. 

AxiCool och GreenTech ger verklig hållbarhet

För ebm-papst är ekologi, hållbarhet och optimal driftsekonomi oskiljaktiga frågor. GreenTech-konceptet utgör en viktig del av vår företagskultur och utvecklingsfilosofi, och konceptet genomsyrar produkternas hela livscykel. Det står för maximal återvinning, undvikande av onödigt avfall, användande av ekologiska material, låga utsläppsnivåer samt minskad energiförbrukning i kombination med högre effektivitet. Fläktarna i AxiCool-serien är utrustade med EC-motorer utvecklade enligt GreenTech-konceptet och är därför just så effektiva som fläktar ska vara för att uppfylla de tuffaste hållbarhetskraven. De olika möjligheterna till flexibel styrning gör det möjligt att minimera energiförbrukningen och fläktarna har också mycket lång livslängd och minimalt underhållsbehov. Att fläktarna har en design och konstruktion med släta ytor underlättar rengöring och reducerar därför användandet av vatten. 

Från standard till high-end

Hur bra de enskilda komponenterna i en fläkt än är så är det balansen mellan komponenterna som slutligen avgör hur effektiv en fläktlösning är i en viss applikation. Komponenterna bildar tillsammans ett system och målet är att nå en optimal systemeffektivitet. Fläktarna i AxiCool-serien har utvecklats efter just den principen.

Oavsett vilken av fläktarna man väljer så blir valet rätt eftersom slutresultat alltid blir perfekt. AxiCool finns i fyra versioner: en standardversion, en version med gångjärn för enklare rengöring, en version med luftstyrningsfunktion när kraven på idealisk kyleffekt och luftcirkulation är extra höga samt en high-end version som har både gångjärn och luftstyrningsfunktion. 

AxiCool-fläktarna finns i storlekarna 300, 350 samt 450 mm och kan utrustas med både GreenTech EC-motorer och AC-motorer. Flexibiliteten gör det möjligt att optimera fläktlösningen till olika behov krav på kylning. AxiCool finns dessutom i en version när det finns behov av en fläkt som klarar båda luftflödesriktningarna. Med EC-tekniken är det också möjligt att välja mellan att styra fläkten genom att ha två effektlägen eller steglös reglering via ett linjärt gränssnitt.

Maximal hygien och bibehållen livsmedelskvalitet

Fläktarna i AxiCool-serien har en mycket viktig funktion när det gäller att skapa de bästa förutsättningarna för det livsmedel som förvaras i ett kylrum. AxiCool har också utvecklats för att kylrum alltid ska ha idealiska förhållanden med fokus på hygien, säkerhet och kvalitet.

En hög standard på kylningen och kylrummen är ett absolut krav för att förvarade produkter ska bibehålla sin kvalitet. Endast minimala temperaturvariationer och mycket liten utfrysning av exempelvis vätska i nedfrysta produkter är tillåtet och ett krav är också att upptiningsgcykeln är kort.

För att samtliga dessa krav ska vara uppfyllda krävs det en perfekt cirkulation av den kalla luften i ett kylrum. AxiCool hjälper till att optimera förutsättningarna och ett exempel är genom designen på den patenterade väggringen. Fläktarna i AxiCool-serien har också utvecklats för att tillgodose de speciella utmaningar som det innebär att kylförvara exempelvis ost under mognadsprocessen samt lagring av känslig frukt och grönsaker. När det gäller hygien har AxiCool utvecklats för att skapa förutsättningar för bästa möjliga hygieniska förhållanden. Fläktarna tål att utsättas för mycket vatten i samband med rengöring (skydd motsvarande kapslingsklass IP 54) och de har en slät yta utan synliga skruvar. En viktig fördel med den släta ytan är att risken för att smuts ska få fäste minimeras. Fläktarna med gångjärn underlättar också rengöring av fläktförångare och värmeväxlare enligt specifikationerna för HACCP. När det är dags för rengöring är det är bara att lossa på skruvarna och öppna fläkten.

Läs nyheten i sin helhet här!

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.