Skip to main content

EC-fläktar reducerade energikostnaderna med 50 % i danskt köpcenter

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 08:20 CET

I Nordjyllands största köpcenter har ett byte till ebm-papst EC-fläktar reducerat energikostnaderna för luftkonditioneringssystemet med 50 procent.

Aalborg Storcenter är med 75 butiker och en yta på nästan 30 000 kvm Nordjyllands största köpcenter. Fler än 6 miljoner besökare kommer hit varje år för att handla och luftkonditioneringssystemet är viktigt för att innemiljön i köpcentret ska bli behagligt. Systemet har också utnyttjats optimalt för att miljön ska svara upp mot högt ställda krav men effekten har blivit mycket höga energikostnader. När ebm-papst i Danmark tillsammans med installationsföretaget Kemp & Lauritzen anordnade ett kundevenemang på temat ”Energibesparingar genom modernisering” bestämde sig Claus Münster från köpcentrets ägare ATP Real Estate att delta. Hos ATP Real Estate fans också en ambition att kraftigt sänka energikostnaderna för luftkonditioneringssystemet och man var intresserade av att titta på alternativa fläktlösningar.

EC-fläktar ersatte 102 fläktar från 1996
Representanter från ebm-papst och Kemp & Lauritzen kunde snabbt se att köpcentret hade en stor energisparpotential. I centret fanns 102 fläktar som installerats 1996 vilket också var det år då köpcentret invigdes. Efter mötet hos ebm-papst beslutade Claus Münster att en EC-fläkt skulle installeras så att en jämförelse kunde göras med de gamla fläktarna. Testet visade att energikostnaderna skulle reduceras med 50 %. ”När de såg hur stor besparingen skulle bli togs beslut om en total och mycket snabb modernisering”, säger Niels Knokgård som är marknadschef hos ebm-papst i Danmark. EC-fläktarna installeras under tre månader efter sommaren och i god tid innan julhandeln skulle starta.

Har sänkt de årliga energikostnaderna med 25 000 euro
”Det enda som stör mig är att vi inte gjorde moderniseringen betydligt tidigare. Genom fläktbytet spar vi 20,000 kilowattimmar varje månad vilket innebär en kostnadsreducering på cirka 25 000 euro under ett år. Dessutom har köpcentret fått en bättre innemiljö eftersom de nya fläktarna cirkulerar luften betydligt effektivare. De är också betydligt tystare”, säger Claus Münster. Köpcentrets ventilationssystem tar in frisk luft via köpcentrets tak och den blandas sedan med den uppvärmda luften från köpcentret.

Lösningen minskar behovet av uppvärmning och varje butik har också möjlighet att själva avgöra hur varmt det ska vara i butikerna. I en elektronikbutik där datorer och TV-apparater avger värme kan värmen sänkas medan den kanske behöver vara högre i klädbutikerna där besökarna ska prova kläder. Inställningen sker med ett enkelt och användarvänligt system. Styrningen av fläktarna sker via köpcentrets övergripande fastighetsautomationssystem. ”De här möjligheterna till styrning fanns inte hos de äldre fläktarna. Hos de nya EC-fläktarna är tekniken för varvtalsstyrning inbyggd vilket är en stor fördel. Styrningen är också enkel och kan göras väldigt exakt vilket bidrar till energieffektiviteten och den förbättrade innemiljön i köpcentret”, avslutar Claus Münster.

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.