Skip to main content

EU:s ekodesigndirektiv och energisnåla fläktar ska spara tre Sverige om året

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:17 CEST

Även om Ekodesigndirektivet getts namnet ErP2015 (ErP, Energy related Products) är det redan den 1 januari 2013 som den första nivån införs. Då måste alla motordrivna fläktar som säljs på marknaden och som har en ineffekt på mellan 0.125 kW och 500 kW uppfylla den första miniminivån i direktivet.

Det betyder att det bara är några månader bort innan verkningsgraden för fläktar stramas åt betydligt och det är hög tid att agera och förbereda sig för de nya kraven. Konsekvensen av att den första nivån införs i början av 2013 är att ca 30 % av alla fläktar som idag finns på marknaden inte uppfyller Ekodesigndirektivets krav på verkningsgrad. När nivå två med ännu tuffare krav träder i kraft i augusti 2015 är det ytterligare 20 % av dagens fläktar som inte hållet måttet.  EU räknar med att de ekodesignkrav som fastställts för 13 olika produktgrupper, varav fläktar alltså är en, ska ge en energibesparing på 383 TWh per år 2020. Det är nästan lika mycket el som tre Sverige använder varje år (Sveriges elanvändning 2010 var 132 TWh). För produktgruppen Fläktar är energisparmålet 34 TWh per år (motsvarande 16 miljoner ton CO2-utsläpp) för EU:s idag 27 medlemsländer från och med 2020. 

Nästan alla ebm-papst EC-fläktar uppfyllde ERP2015 redan 2010

Företaget ebm-papst har aktivt medverkat i arbetet med Ekodesigndirektivet, och vetskapen om de nya kraven ledde till att företaget redan för många år sedan startade ett intensivt utvecklingsarbete. Äldre fläktar har fasats ut och ersatts av fläktar med EC-motorer. Arbetet har skett inom ramarna för ebm-papst utvecklingsstrategi GreenTech och under mottot ”Ready for ErP2015”.

Redan år 2010 hade ebm-papst kommit så långt i utvecklingsarbetet att i princip alla företagets EC-fläktar då uppfyllde kraven i ErP2015. Tystare, högre verkningsgrad, lägre vikt och helt nya möjligheter till energibesparingar är några av EC-fläktarnas fördelar. I Sverige finns flera projekt med dokumenterade energibesparingar på mellan 40–60 %. Energisparpotentialen visar att det är fler än miljön som vinner på ErP2015!

För mer information kontakta:

Anders Carlsson, Marknadsinformatör, tel 010-454 44 32, anders.carlsson@ebmpapst.se

För tekniska frågor kontakta:

Pär-Johan Sandberg, Teknisk chef/Marknadschef, tel 010-454 44 12, e-post:

par-johan.sandberg@ebmpapst.se

Mer information om ebm-papst finns på: www.ebmpapst.se

Bifogade filer

Word-dokument