Skip to main content

Många fördelar med intelligent uppvärmning

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 09:00 CEST

Foto: ebm-papst

Digitalisering och intelligenta kommunikationslösningar har under de senaste åren fått ett genombrott inom värmesystemsektorn. För mindre gaspannor och mer decentraliserade värmesystem i bostadsområden har det dock saknats fläktlösningar som möjliggör en uppbyggnad av intelligenta värmesystem. ebm-papst utveckling av gasfläktar där kommunikation kan ske vid bussgränssnittet LIN har dock öppnat nya möjligheter till smidig digitalisering. Fördelarna är många för bland annat tillverkare av värmesystem, installatörer och även slutanvändare.

Moderna bilar som talar om när de behöver service och tvättmaskiner som kan startas via smartphones. Inom tillverkningsindustrin är automatiserade produktionsprocesser där arbetsstycken kommunicerar med varandra snart något självklart. Det finns knappast någon del av livet och knappast någon applikation som ännu inte har erövrats genom digitalisering - och det inkluderar även värmesystemsektorn. Under några år har användare kunnat utnyttja fördelarna med internet och mobil kontroll över sina värmesystem. Men det finns ändå en stor potential till vidareutveckling. Även om användare, värmesystem och olika komponenter i systemen redan kan interagera har det hittills varit nästan obefintlig digital kommunikation när det gäller systemen för gaskondenspannor. Med det avses kommunikation mellan förbränningsregulatorer, styrsystem, pumpar, ventiler och fläktar. De enskilda komponenterna är välförsedda med intelligens och producerar mycket data, men centralförbränningsregulatorn har inte kunnat utnyttja detta. Allt detta håller nu på att förändras. Lokala nätverk med kommunikationslösningar baserade på LIN (LIN, Local Interconnected Network), som redan har använts inom bilindustrin under många år, etableras nu även för kondenseringskedjor. LIN är standardiserat enligt ISO 17987 vilket garanterar kommunikations-kompatibilitet mellan olika komponenter.

Gasfläktarna integreras i digitala värmekoncept
ebm-papst startade för några år sedan ett tekniskt utvecklingsarbete för att ta fram högeffektiva fläktar för mindre gaspannor som förenklar en övergång till digitala värmekoncept. Resultatet är serien RadiMix och de två gasfläktarna VG 71 och VG 100. En viktig nyhet är att dessa fläktar erbjuder kommunikation via bussgränssnittet LIN. Tidigare har specifika data som exempelvis gasfläktars energiförbrukning, luftflöde och effekt endast kunnat kontrolleras direkt vid en aktuell fläkt. Nu finns istället möjlighet för en värmeproducent att integrera fläktarna i digitala värmekoncept och sammanställa fläktdata med driftdata från andra komponenter i ett värmesystem. VG 71 och VG 100 är avsedda för en- och flerfamiljshus och med hjälp av LIN blir det lättare att producera värme mer energieffektivt och miljövänligt. Fläktarna har också utvecklats i linje med ebm-papst nya utvecklingsfilosofi GreenIntelligence.

För värmeproducenter blir det med de nya gasfläktarna möjligt att kommunicera data från sensorer direkt till en förbränningsregulator. Informationen kan exempelvis bestå av data om strömförbrukning, fäkthastighet och temperatur. En ny funktion är möjligheten till analys av spänningsfluktuationer vilket möjliggör en förenklad utvärdering av nätverkskvaliteten. Programvaran som ebm-papst utvecklat för de nya fläktarna skapar definierade datapaket, så kallade LIN-meddelanden, som kan hämtas av förbränningsregulatorn. Dessa data, liksom ytterligare sensorvärden, kommer i framtiden att göra det möjligt för tillverkarna att ytterligare optimera förbränningen och därigenom göra gaspannorna effektivare. Att LIN-kommunikationen är dubbelriktad har stor betydelse. Detta tjänar inte bara syftet att hämta data utan kan också användas för att överföra kommandon. På detta sätt blir det möjligt att placera hastighetsregulatorn direkt i fläkten. Hastigheten kan därmed regleras snabbare och mer exakt, vilket i sin tur ger utrymme för att utvidga moduleringsområdet.

Förenklat och ett mer proaktivt underhåll
Integrerade lösningar med möjlighet att kunna hämta fläktdata från övergripande nivå innebär stora fördelar även när det gäller underhållsplaneringen. Detta är sedan länge standard i bilar som har automatisk indikering om att motoroljan behöver byta eller att bromsbelägg börjar bli slitna. I händelse av ett fel ansluter verkstadsmekaniker en bärbar dator och läsa ut vad som är fel och diagnostiserar data för att kunna rätta till det specifika problemet. LIN gör det här till ett alternativ även för värmeinstallatörer. De kan identifiera problem direkt på bildskärmen och på så sätt undvika ett slumpmässigt och kanske onödigt byte av komponenter i ett värmesystem. Allt underhåll kan planeras proaktivt vilket har stor betydelse för att reducera underhållskostnaderna samt också för att göra serviceinsatser vid rätt tillfällen och innan det uppstår tekniska problem. Gaspannor kommer att kunna rapportera behovet av att byta komponenter - innan felet faktiskt uppstår. Förbränningsregulatorn mottar sedan ett LIN-meddelande som indikerar att underhåll och utbyte är nödvändigt. Om pannan också är kopplad till internet skickas informationen automatiskt till montören, som sedan kan läsa ut diagnosen och ta med rätt komponent. För de boende kommer detta att ge fördelar i form av en jämnare inomhuskomfort utan plötsliga störningar som till exempel att varmvattnet i duscharna plötsligt blir kallt på grund av ett krånglande värmesystem!

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.