Skip to main content

Miljötemaveckan Every Day is a Green Day hos ebm-papst i Sverige där alla medarbetare också ska ta Miljökörkortet

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 08:20 CET

Sista veckan i november hade ebm-papst i Sverige en miljötemavecka kallad "Every Day is a Green Day". Alla ebm-papst bolag runtom i världen har haft eller kommer att ha sin egen temavecka och kampanjen, som startades under våren, avslutas i Korea i mars 2013. Som en förlängning på kampanjveckan hos ebm-papst i Sverige kommer alla medarbetare att gå en interaktiv miljöutbildning och ta Miljökörkortet.

ebm-papst är med cirka 10 000 medarbetare och ett stort antal bolag runt om i världen ledande inom fläktar och elmotorer. Målsättningen med Every Day is a Green Day är att öka miljömedvetandet hos koncernens alla medarbetare men också att genomföra konkreta åtgärder som kan leda till exempelvis energieffektiviseringar. Som en del av kampanjveckan ingår att varje bolag och enhet genomför egna aktiviteter. Några exempel är att ebm-papst i Brasilien planterar ett träd för varje EC-fläkt som säljs under kampanjåret, i ett par länder har de anställda parkerat sina bilar och istället cyklat till jobbet och i Polen placerades cyklar ut under fotbolls-EM.  Även hos ebm-papst i Sverige genomfördes egna aktiviteter och en av dessa är att alla medarbetare ska genomgå en interaktiv utbildning och ta Miljökörkortet.

-  Ett viktigt mål med Every Day is a Green Day-kampanjen är att förstärka personalens medvetenhet om att ebm-papst är ett företag med en uttalad profilering för hållbar utveckling. Vi fortsätter självklart vårt arbete för att spara energi och minska vår miljöpåverkan även efter vår kampanjvecka och utbildningssatsningen där alla våra medarbetare tar Miljökörkortet är ett led i det, säger Bengt Knutsson som är VD på ebm-papst AB.

Miljökörkortet är en grundläggande interaktiv miljöutbildning som behandlar miljöområdena växthuseffekten, försurning, övergödning, brutna kretslopp, luftföroreningar, ozonskiktet, metaller, miljögifter, strålning samt hållbar utveckling. Fler än 180 000 personer i Sverige har tagit Miljökörkortet och Ingrid Bråtman som är kvalitets- och miljöchef på ebm-papst i Sverige ser utbildningen som ett bra sätt att skapa ett miljömedvetande som inte begränsas till arbetet.

-  Att tänka på miljön blir mer och mer en livsstilsfråga och som en del av utbildningen ingår att varje deltagare gör en personlig handlingsplan över vad man kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle.  Utbildningen innehåller ett övningsfält med tio övningsmoduler och varje modul innehåller en introduktion och därefter övningar som ska lösas innan man kan gå vidare till en ny modul. Övningarna är upplagda på ett pedagogiskt och roligt sätt som ska stimulera deltagarna att söka vidare kunskap inom miljöområdet, förklarar Ingrid Bråtman.

Även många andra aktiviteter genomfördes när ebm-papst i Sverige hade sin kampanjvecka. Energispartips för minskad elförbrukning på kontoret i Järfälla delades ut till personalen, alla anställda fick en energimätare för att hitta energitjuvar i hemmet och resultaten av de energisparåtgärder som genomförts vid ebm-papsts fastigheter i Sverige under de senaste åren presenterades för samtliga medarbetare.

För mer information kontakta:

Ingrid Bråtman, kvalitets- och miljöchef, 010-454 44 14, ingrid.bratman@ebmpapst.se
Anders Carlsson, marknadsinformatör, 010-454 44 32, anders.carlsson@ebmpapst.se


Bifogade filer

Word-dokument