Skip to main content

Takfläktar som förenklar varje installationssteg och ger lägre installationskostnader

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2019 08:57 CET

När det är dags att välja nya takfläktar till en fastighet finns det ett antal krav som de flesta fastighetsägare, förvaltare och installatör ställer på fläktarna. Både vid nybyggnation och moderniseringar vill man att takfläktarna ska vara energieffektiva, tysta, driftsäkra och att de ska kunna anpassas estetiskt till utseendet på ett tak. ebm-papst har gått i täten för den tekniska utvecklingen av en uppdaterad generation takfläktar som sätter standard för de krav som ställs. Så har det varit i många år och det är också därför våra takfläktar installerats på tusentals tak runt om i landet. De finns på bostadshus, kontorsfastigheter, industribyggnader, skolor och många andra byggnader.

Att välja ebm-papst takfläktar är ett tryggt val. Våra takfläktar är bevisat energieffektiva och driftsäkra, och de är precis så tysta som det krävs att takfläktar ska vara för att inte störa omgivningen. Fläktarna har också utvecklats och konstruerats för att göra installationsarbetet så enkelt som möjligt. Det gäller både den fysiska installationen av själva takfläkten samt det arbetet som följer efter med konfigurering och driftsättning. För en installatör gör det att arbetet går enklare och snabbare, men vinsterna är också stora för fastighetsägare och förvaltningsföretag som ansvarar för fastighetsskötsel och drift.

Ett genomtänkt fläktkoncept som gör installatörer glada
ebm-papst har utvecklat och tillverkat takfläktar i närmare 20 år. Vårt tekniska försprång har gjort
att det finns andra fläkttillverkare som gärna vill ta del av våra innovationer och försöka efterlikna våra konstruktioner. ebm-papst ambition är dock att alltid ligga steget före och helt enkelt erbjuda det absolut bästa som marknaden har att erbjuda av takfläktar. MXRC II heter vår senaste takfläktsgeneration och den visar att det med tekniska innovationer går att bland annat göra redan enkla installationer ännu enklare, och smartare. Det handlar om ett genomtänkt fläktkoncept som gör både installatörer och fastighetsägare glada när de insett fördelarna.

Att installera en takfläkt från ebm-papst ställer minimala krav på ombyggnationer och det betyder kostnadseffektiva installationer med minimala störningar på en verksamhet och för de som vistas i en fastighet. ebm-papst utvecklingsmål är att förenkla i alla steg från det att ett en diskussion startar om ett moderniserings- eller nybyggnadsprojekt där nya takfläktar ska installeras, fram till att fläktarna är på plats och klara att tas i drift. Vi har programvaror som förenklar fläktvalet, våra ingenjörer ger råd och stöd i samband med fläktvalet, fläktarna levereras kompletta med integrerad elektronik och kan även levereras förkonfigurerade och uppmärkta för ett visst projekt. Här ska vi lyfta fram lite mer om fläktarnas fördelar sett ur installatörens synvinkel.

Bara att ta isär och bära upp delarna till taket
Härifrån dit upp, hur ska det gå till? Frågan känns säkert igen av många installatörer som ställts inför uppgiften att få en ny takfläkt på plats uppe på ett yttertak. I ebm-papst program med takfläktar finns 25 olika modeller med effekter från 27 W till 2,75 kW. På exempelvis bostadshus är det ofta takfläktar i mittensegmentet som blir aktuella, och dessa fläktar kan väga mellan cirka 30-70 kg. Det finns många starka installatörer men att transportera upp en fläkt via trappor, kanske trånga utrymmen på vindar och slutligen upp genom en taklucka till yttertaket är något få klarar av och som man också bör avstå ifrån av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl.

ebm-papst har lösningen på problemet då fläktarna enkelt kan tas isär. De fyra sidopanelerna är demonterbara och det går även att lossa hörnprofilerna så att takfläkten blir både smidigare och lättare att bära upp då det bara återstår bottenram och bottenplåten med fläkthjul och motor. Även utblåsgallret är enkelt att demontera. När alla delar är uppburna på yttertaket går det snabbt och enkelt att sätta panelerna och profilerna på plats då montering görs med en vanlig skruvdragare. De demonterbara panelerna på de större modellerna förenklar också när det är dags för rengöring och service då fläkthjulet blir lättåtkomligt.

Med plan undersida behövs sällan en ny övergång till befintlig takgenomföring
ebm-papst nya generation av takfläktar har utvecklats och konstruerats för att förenkla installationerna oavsett om fläktarna ska monteras på befintliga takgenomföringar, nyinstallerade takgenomföringar eller på annan befintlig takstos. Många takfläktar kräver ofta att det tillverkas övergångar mellan fläktar och olika typer av takgenomföringar. Så är det inte med ebm-papst takfläktar.

Fläktarna i MXRC II programmet har en plan undersida, montageplatta, vilket gör det mycket enkelt för en installatör att få till en övergång mellan en fläkt och en befintlig takgenomföring. Den släta montageplattan gör att det i normalfallet inte krävs någon konstruktion och tillverkning av en övergång mellan takfläkten och en befintlig takgenomföring utan fläkten kan direktmonteras. Detta betyder mycket för att förenkla, spara tid och givetvis också kostnader. Takfläktarna fällbara bottenram bidrar också till att underlätta installationsarbetet, och det är även möjligt att montera takfläktarna utan bottenram. Det krävs inte många arbetsmoment innan en takfläkt från ebm-papst är på plats.

Vid montering på befintlig takgenomföring eller takstos:
Innan fläkten monteras läggs en packning eller tätmassa runt kanten så att bottenramen tätar mot genomföringen efter montering. Skruva loss skruvarna på gångjärnssidan skruva loss, och skruvarna på öppningssidan ska lossas några varv. Fäst botten ramen i takgenomföringen, Lyft fläkten på plats och fäst skruvarna igen. Klart!

Vid montering på nyinstallerad takgenomföring:
Takgenomföringen monteras och ställs i ”våg” med hjälp av tillhörande fästvinklar. Skruvarna på gångjärnssidan på takfläkten skruvas loss och skruvarna på öppningssidan lossas några varv. Bottenramen fästs sedan på takgenomföringen. sedan läggs en packning eller tätmassa mellan ram och takgenomföring. Fläkten lyfts på plats och fästs i takgenomföringen, Skruvarna fästs igen. Klart!

Utdragna mätuttag och förkonfigurerad styrning – även med MODBUS – förenklar och ger snabbare installationer
I många projekt ställs det krav på korta installationstider och snabb driftstart av nya fläktar. Våra takfläktar är konstruerade för att svara upp mot de kraven. Att de är demonterbara underlättar transporten upp på ett tak. Sedan sker monteringen i några få steg, men mycket tid finns också att vinna på att injusteringen och konfigureringen går smidigt. Även här har ebm-papst genomtänkta lösningar och konstruktionsdetaljer som förenklar för en installatör.

Ett exempel är när en fläkt levereras med inbyggd reglerutrustning för t ex utetemperatur- och tryckreglering. Då är all reglerutrustning färdiginkopplad i fläkten och det är endast spännings-matning till kopplingsbox eller arbetsbrytare som krävs. Ett annat exempel är att takfläktarna MXRC II har utdragna och lättåtkomliga mätuttag vilket förenklar arbetet med injustering av en fläkt. Vi på ebm-papst i Sverige kan hjälpa till och göra så att det går ännu snabbare genom att förkonfigurera fläktarna med inställda tryckvärden och leverera dem uppmärkta för just er installation. Fläktarna kan även konfigureras med MODBUS. I krävande projekt med många takfläktar som ska installeras
underlättar förkonfigureringen och ett installatörsteam kan montera och driftssätta fläktar på betydligt kortare tid än vad som annars är möjligt. Mer tid kan också läggas på att optimera smarta ventilationslösningar. Det underlättas av att takfläktarna i serien MXRC II har den nya regulatorn Calair-PR-230V med MODBUS-RTU för bl a varvtalsreglering. Detta ger tillgång till många programmeringsalternativ och lösningar för verkligt effektiv och behovsstyrd ventilation.

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.