Skip to main content

Turkiets ledande tillverkare av värmesystem har samarbetat med ebm-papst i 15 år

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 10:28 CEST

Foto: Kerem Uzel

Även om Turkiet ännu inte har valts in i EU har EU:s Ecodesigndirektiv fått stor betydelse för landets tillverkare av exempelvis värme- och kylsystem. Sedan 2018 används nämligen Ecodesigndirektivet som en norm för vad turkiska företag måste förhålla sig till vid utvecklingen av nya produkter. Ett av dessa företag är Emas Makina Sanayi A.Ş. (emas). Emas tillverkar bland annat radiatorer, varmvattenberedare, luftkonditioneringssystem, värmeväxlare och kondensorer. Företaget har haft en marknadsledande position i Turkiet sedan 1985 och exporten är omfattande till bland annat Kina, Mellanöstern, Grekland, Tyskland, Ryssland och Storbritannien.

Emas bedriver ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete där hållbarhet är ett centralt begrepp. Precis som hos ebm-papst finns en hög ambitionsnivå när det gäller att både produktionen och produkterna ska bidra till en minskad miljöpåverkan. Hos Emas är det Fikri Neğiş som är chef för företagets avdelning för FoU och han svarar här på några frågor om bland annat hållbarhet.

Vilken betydelse har hållbarhet för dig och arbetet med FoU?
”Det är väldigt viktigt för mig att agera hållbart. Det var också en av anledningarna till att jag bestämde mig för att arbeta på Emas. För mig personligen är företagets värderingar en viktig guide och för mig och mina kollegor är de ett inspirerande mål i det dagliga arbetet”.

Vilka värderingar är viktiga för Emas?
”Socialt ansvar är ett av de två nyckelvärden på Emas. Vår tolkning av detta ansvar är att vi ska bidra till att bevara naturresurser och behandla miljön med respekt. Hållbarhet ligger i våra gener. Därför stödjer vi också direktiv som syftar till att minska både energiförbrukning och utsläpp. Vi tror på kontinuerlig förbättring av miljön och vårt bidrag till att uppnå detta mål är utveckling av exempelvis energieffektiva produkter”.

Vilken betydelse har EU:s Ecodesigndirektiv för er?
”För att framgångsrikt komma in på den europeiska marknaden har Turkiet arbetat mycket aktivt för att anpassa regler och förordningar så att de ligger i linje med Ecodesigndirektivet (ErP-direktivet). Dessa regler har exempelvis applicerats på varmvattenberedare tillverkade i vårt land och de infördes i januari 2018. För oss på Emas har det inte varit några problem att implementera reglerna eftersom vi under många år har bedrivit FoU-arbetet med stort fokus på energieffektiva lösningar och produkter”.

Hur gjorde ni för att implementera ErP-direktivet?
”Vi koncentrerade oss på två saker: teknisk implementering och planering. I det första steget bytte vi alla cirkulationspumpar i värmepannorna till effektivare pumpar som uppfyllde kraven i ErP. Som ett andra steg avvecklade vi våra icke-kondenserande värmepannor. Sedan arbetade vi mycket med att ta fram bra användarinformation både i tryckt format och på internet. Vi tog också fram en programvarulösning som möjliggjorde onlineberäkningar för värmesystem för att se hur energieffektiva systemen är även när ytterligare värmekällor integrerats”.

Hur påverkar era kunder FoU-arbetet?
”Vårt mål är 100% kundorientering och det får stort genomslag i FoU-arbetet. Ambitionen är alltid att utveckla innovativa produkter som levererar mer än vad kunderna förväntar sig. För närvarande arbetar vi med att utöka vårt sortiment och två exempel är Proteus Premix och Felis. Proteus Premix är en värmepanna med uteffekten 24 till 35 kW och Felis är en panna för centrala värmesystem med en uteffekt från 65 till 150 kW. I båda dessa produkter använder vi gasfläktar från ebm-papst och vi gör det eftersom vår strävan är att kontinuerligt öka våra produkters energieffektivitet. Våra kunder kommer säkert att uppskatta den låga ljudnivån hos Proteus Premix och här spelar gasfläkten en viktig roll när det gäller att reducera ljudnivån”.

Varför började ni samarbeta med ebm-papst?
”Vi har haft ett nära samarbete med ebm-papst ända sedan 2004. Det var flera faktorer som spelade in när vi valde ebm-papst som samarbetspartner. För det första visste vi att ebm-papst hade ett rykte om sig som ett företag med högkvalitativa och pålitliga komponenter. För det andra följer ebm-papst också en utvecklingsfilosofi med stort fokus på hållbarhet som matchar våra egna mål. I vårt dagliga samarbete sätter vi också mycket stort värde på att vi får snabba och transparenta svar på våra frågor och krav. När vi till exempel hade en fråga om kvalitet som endast var indirekt relaterad till ebm-papst fläktar reagerade våra kollegor hos ebm-papst snabbt och gav ett bra stöd. Vi var mycket imponerade över det engagemang man visade”.

Använder ni nya komponenter från ebm-papst i era nya lösningar?
”Vi testar alltid ebm-papst nyheter för att se hur det kan hjälpa oss att optimera våra nya lösningar och applikationer. Ett exempel är ebm-papst nyaste gasfläktar som hjälpt oss att göra våra system ännu energieffektivare. Det är också därför som vi alltid är öppna för att använda den senaste teknologin från ebm-papst. När allt kommer omkring är toppkvalitet och innovation vårt huvudfokus
och det gör att samarbetet med ebm-papst är oerhört viktigt för oss”.

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.