Skip to main content

Global hållbar utveckling - COP21 Paris och hållbara städer

Nyhet   •   Jan 11, 2017 08:30 CET

En hållbar utveckling - Eco By Sweden - Parisavtalet COP21

Miljömålen inom EU och internationella överenskommelser - COP21 Paris

Det finns, som vi nämnt i tidigare inlägg, en rad överenskommelser kring och för en hållbar utveckling. Både internationellt, multinationellt, bilateralt, på nationell nivå där det kan delas upp i kommunala angelägenheter till regionala samarbeten i olika former. Det kanske mest kända, Kyotoprotokollet eller det s.k. Kyotoavtalet, från den 11 december år 1997, är en internationell överenskommelse som först ratificerades senast den 16 februari år 2005. Innehållet var kort att minska de globala utsläppen av växthusgaser med ca 5 procent från året 1990 fram till för ca 7-8 år sedan. År 2015 har klimatmötet i Paris COP21 hållits och ett miljöavtal på global nivå ska sjösättas enligt miljö- och energidepartementet. Vissa menar att avtalet är det första i sitt slag där samtliga världens länder är enande om ramverken kring klimatarbete under en lång tid framgent - En hållbar utveckling. 

Klimatavtal en milstolpe för världen i samarbetet kring en hållbar utveckling

Enligt, klimat- och miljöministern, Åsa Romson, så är avtalet en milstolpe för världen och samarbetet för en hållbar utveckling som hon menar Sverige aktivt har drivit länge. Avtalet, som är rättsligt bindande, håller ett gynnsamt prognosperspektiv i beaktande och en utarbetad gemensam plan för att minska växthusutsläppen och därmed temperaturökningen som ska hållas under 2 grader med försök att hålla den till 1,5 grader. Avtalet innebär rent praktiskt att länder nu i allt högre takt ska skärpa sina energi- och konsumtionsvanor. Miljöministern menar vidare att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsstat och genom det inspirera andra att gå samma väg. 

Verkligheten kanske inte ser lite ljus ut... Energisatsningen lyser snarare med sin frånvaro!

Frågan är dock om det är lite väl tilltaget av ministern att se Sverige som ett föregångsland med välfärdsflaggan i högsta hugg. Man bör kunna se på Norge, som till skillnad av övriga delar av Europa inte står under EU-rätten, som en föregångare vad gäller både miljöbilar och hållbara satsningar inom energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp i allmänhet. Oavsett har detta har allmänna medvetandet börjat göra sig gällande om än i snigeltakt. Vi bör dock inom en inte så snar fjärran kunna skåda ekobyar av hållbarhetslag där ett kretslopp finns för ett hållbart boende (se även byggnormen för passivhus från och med år 2020.)

Källa: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/klimatavtal-klubbat-i-paris/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera