Skip to main content

Bättre ljudmiljö genljöd i bättre skolresultat

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 11:02 CET

Efter en akustisk behandling av klassrummet och en satsning på ny pedagogik höjde klass 8b på Västervångskolan i Landskrona sitt betygssnitt markant. Nu tänker rektor Mattias Adolfsson verka för att alla högstadieskolans klassrum ska få en akustikförbättring.

I somras lät Västervångskolan akustikföretaget Ecophon inreda fyra klassrum med akustiktak och väggabsorbenter specialframtagna för undervisningsmiljöer. Samtidigt fick belysningsföretaget Thorn Lighting installera LED-ljus och dimmers för att ge klassrummen en behagligare ljusmiljö.
Sabine Boije, som är klassföreståndare för klass 8b, märkte resultatet direkt i början av höstterminen:

− För första gången som lärare slapp jag tala med hög röst för att alla skulle höra mig i klassen, säger hon.
Den goda akustiken hade också en dämpande effekt på eleverna:

− Eleverna lyssnar och deltar i undervisningen mycket mer nu när vi fått en lugnare ljudmiljö, dessutom märker jag att eleverna inte går lika mycket till sjuksyster för att de har huvudvärk, säger Sabine Boije som undervisar i tyska, engelska och svenska.

Snitthöjning med 14,4 meritpoäng
Från en termin till en annan har något hänt med betygen: eleverna i 8b höjde sitt betygsgenomsnitt för höstterminen med hela 14,4 meritpoäng jämfört med vårterminsbetyget.

− Det får anses som mycket bra, säger Sabine Boije. Mattias Adolfsson, rektor för högstadieklasserna på Västervångskolan vill inte lyfta fram en enda orsak till klassens ökade betyg.

− Sabine och hennes arbetslag har framgångsrikt tillämpat nya pedagogiska metoder som fått eleverna att bli mer aktiva i klassrummet”, säger Mattias Adolfsson. Oavsett vad som är bidragit mest till betygsförändringarna, arbetar nu Mattias Adolfsson för att få till akustikförändringar i resten av högstadiets klassrum.

− Jag hoppas kunna övertyga mina huvudmän att förbättrad akustik i skolan är en investering som betalar sig för Landskrona.

För högupplösta pressbilder från ett av klassrummen, klicka här.


För mer information:
Mattias Adolfsson, rektor för Åk 7-9, Västervångskolan: 0418-47 41 51, mattias.adolfsson2@landskrona.se.
Sabine Boije, högstadielärare, Västervångskolan: sabine.boije@landskrona.se 0418-47 41 51.
Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon: jonas.christensson@ecophon.se, 076-536 63 48.


1) Fakta om pedagogiksatsningen

Sabine och hennes arbetslag arbetar med formativt lärande, en metodik som bland annat utformats av professor Dylan Wiliam, en internationellt ryktbar pedagogikforskare. Metodiken går i all enkelhet ut på att skapa förutsättningar för effektivt lärande genom att göra eleven mer engagerad och få denne att tänka själv.  
Glasspinne-metoden är ett bra exempel: Sabine Boije har skrivit namnet varje elev i klassen på var sin glasspinne som förvaras i en burk. Istället för att enbart den elev som räcker upp handen får svara på en fråga vid ett läxförhör, så drar Sabine slumpartat en glasspinne med namnet på den som ska svara. När eleven svarat läggs glasspinnen tillbaks i burken. Eleven kan avstå att svara på frågan, men läraren kan mycket väl be samma elev kommentera nästa elevs svar.
- På detta sätt måste varje elev vara alert på lektionen. Det har visat sig funka jättebra, kommenterar Sabine.


2) Fakta om betygen
Högstadieeleverna har 16 ämnen. Att få minst godkänt i ett ämne, ett E, motsvarar 10 poäng. Ett minimumbetyg motsvarar med andra 160 meritpoäng. Ett F innebär icke godkänt i ämne. Inga elever i klass 8b fick ett F i något ämne.

3) Fakta om akustikförändringen på Västervångskolan:

4 rum har inretts med:

1) Ett akustiktak bestående av absorbenterna Ecophon Master Rigid som sänker ljudnivån i klassrummet.

2) Ovanpå Master Rigid har man placerat Ecophon Extra Bass, som är en så kallad lågfrekvensabsorbent. Extra Bass absorbenten dämpar de lågfrekventa vokalerna. Detta gör att konsonanterna blir lättare att uppfatta och då ökar taluppfattbarheten i rummet.

3) För att ta bort störande ljudreflexer från bakväggen har man monterat en 1,35 meter hög och en 4-5 meter bred tygklädd väggabsorbent, Ecophon Akusto Wall. Absorbenten är placerad i öronhöjd.

4) Ovanför där läraren oftast står vid tavlan sitter Ecophon Master/Rigid Gamma, en reflektor som ger läraren feedback på sin röst. När läraren hör sin egen röst ökar talarkomforten och röstbelastningen minskar.

  

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.