Skip to main content

Jurister behöver ökad kompetens om barnsexhandel

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 00:00 CET

– Det går inte att komma ifrån att jurister ofta har en konservativ syn på sexualbrott och utgår ifrån sig själva i sin bedömning, säger Christian Diesen, professor i processrätt och inledningstalare på årets ELSA-utbildning.

ELSA-utbildningen är därför ett steg i rätt riktning för ökad förståelse av sexualbrott mot barn, och mot den eftersläpning som domstolar ofta ger uttryck för i förhållande till lagstiftningen, fortsätter Diesen. Utbildningen genomförs för tredje året i rad på Stockholm universitet 10-11 mars som ett samarbetsprojekt mellan ECPAT Sverige och ELSA Sverige (European Law Students Association).

Målet sedan utbildningens början 2004 är att öka förståelsen för kommersiell sexuell exploatering av barn, något som många jurister kommer att få användning för i arbetslivet.

– Bristande kunskaper kan leda till att begångna brott aldrig uppdagas. En förövare som utsatt ett barn för övergrepp kanske även har dokumenterat övergreppen och lagt ut bilder på Internet. Utan grundläggande kunskaper om barnsexhandel görs ofta inte den kopplingen, menar Christian Diesen.

Behovet av kunskap har blivit än mer aktuellt i och med dagens uppmärksammade nyhet om Högsta Domstolens bedömning att vuxnas samlag med en 14-årig respektive 13-årig flicka inte kunnat klassas som våldtäkt.

Årets tema är ”Barnsexhandel på Internet”. Bland de ämnen som tas upp är vuxnas kontakter via nätet med barn och ungdomar i sexuella syften, människohandel via Internet, barnpornografi, varför barn inte berättar om sexuella övergrepp, vilka som utgör förövarna, barnsexturism m.m. Bland talarna finns justitieminister Thomas Bodström, författarinnan Majgull Axelsson, Annethe Ahlenius från polisens barnpornografigrupp, Carl-Göran Svedin, överläkare i barn- och ungdomspsykologi m fl.

Utbildningens program finns att ladda ner på: http://www.elsasweden.org/download/program2006.doc

För vidare information kontakta:
David Lagerlöf, pressekreterare ECPAT Sverige, tel 08-611 99 34/070-742 25 27.
Christian Diesen, professor i processrätt och styrelseledamot i ECPAT Sverige: 0707-22 88 20.
Christopher Carlson, ordförande ELSA Sverige: 0734-05 85 85.

Läs mer om ECPAT Sveriges verksamhet på www.ecpat.se
Läs mer om ELSA Sveriges verksamhet på www.elsasweden.org

Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, omfattar barnsexturism, barnprostitution, barnpornografi och handel med barn inom och mellan nationsgränser i sexuella syften. ECPAT Sverige, Barnets rätt mot kommersiell sexuell exploatering, är en ideell förening som bildades i samband med att den Första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn hölls i Stockholm 1996. ECPAT International, med huvudkontor i Bangkok, är ett globalt nätverk som finns i fler än 70 länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy